برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1444 100 1

هند جگر خوار

معنی هند جگر خوار به فارسی

هند جگر خوار
هند جگر خوار زوجه ابوسفیان و مادر معاویه است که جگر حمزه سید الشهدائ عم پیغمبر را که در جنگ احد شهید شده بود جوید و او را [ آکله الاکباد ] لقب دادند.

هند جگر خوار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بازیگر نقش هند جگرخوار   • مرگ هند جگر خوار   • داستان ازدواج هند با ابوسفیان   • زنان اهل پرچم   • هند جگرخوار در سوریه   • زنان صاحب پرچم   • هند جگر خوار در فیلم محمد رسول الله   • وحشی بن حرب   • معنی هند جگر خوار   • مفهوم هند جگر خوار   • تعریف هند جگر خوار   • معرفی هند جگر خوار   • هند جگر خوار چیست   • هند جگر خوار یعنی چی   • هند جگر خوار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هند  جگر خوار
کلمه : هند جگر خوار
اشتباه تایپی : ikn ['v o,hv
عکس هند جگر خوار : در گوگل

آیا معنی هند جگر خوار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران