برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1463 100 1

هندو

/hendu/

مترادف هندو: ملحد، غلام، نوکر، هندی، برهمایی

متضاد هندو: ترک

معنی هندو در لغت نامه دهخدا

هندو. [ هَِ ] (ص نسبی ، اِ) در زبان پهلوی هندوک ، به معنی اهل هند، خصوصاً پیروان آیین قدیم هند. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). هندی. مردم هند. (یادداشت مؤلف ) : و آنجا برده ٔ هندو و جهاز هندوستانی افتد بسیار. (حدود العالم ).
چون ملک الهند است آن دیدگانْش
گردش بر، خادم هندو دو دست.
خسروی سرخسی.
تو چنین فربه و آگنده چرایی ؟ پدرت
هندوی بود یکی لاغر و خشکانج و نحیف.
لبیبی.
نیم شبی ایشان را گسیل باید کرد با سیصد سوار هندو. (تاریخ بیهقی ). و سه غلام هندو باید خرید از بهر خدمت او را و حوائج کشیدن. (تاریخ بیهقی ). و مردی سیصد هندو آوردند و هم در باغ بنشستند. (تاریخ بیهقی ).
از پارسی وتازی و از هندو و از ترک
وز سندی و رومی و ز بحری همه یکسر.
ناصرخسرو.
و آن اصل که هندوان کرده اند ده باب است. (کلیله و دمنه ).
تیغ تو داند که چیست رمز و اشارات دین
طرفه بود هندویی وز عربی ترجمان.
خاقانی.
شنیدم که طغرل شبی در خزان
گذر کرد بر هندویی پاسبان.
سعدی (بوستان ).
ز هندستان مگر بودش نمونه
که باشد کار هندو باژگونه.
جامی.
|| کسی که پیرو مذهب هندوان باشد : و اندر او مسلمانانند و هندوان و اندر اومزگت آدینه است و بتخانه. (حدود العالم ).
بل هندویی است برهمن آتش گرفته سر
چون آب ، عیدنامه ٔ زردشتی از برش.
خاقانی.
|| پاسبان. در قدیم پاسبانی را به غلامان هندو وامیگذاشتند. (از یادداشتهای مؤلف ) :
همه ترکان چین بادند هندوش
مباد از چینیان چینی بر ابروش.
نظامی.
|| غلام. بنده. زرخرید. بیشتر به غلامان سیاه اطلاق شده است و در مقابل ترک ، رومی و بابلی به کار رفته است :
هندویی بد که تو را باشد و زآن ِ تو بود
بهتر از ترکی کآن ِ تو نباشد، صد بار.
فرخی.
سپاه روم را کز ترک شد بیش
به هندی تیغ کرده هندوی خویش.
نظامی.
ز هندو جستن آن ترکتازش
همه ترکان شده هندو ...

معنی هندو به فارسی

هندو
بزرگترین جزیره مجمع الجزایر ژاپون به مساحت ۲۳٠۸۴۱ کیلومتر مربع که ۸۴/۴۵۶/٠٠٠ تن سکنه دارد. این جزیره بزرگترین و مهمترین جزایر کشور ژاپن است . قسمت اعظم آن کوهستانی است و بلندترین قله آن قله فوجی یاما است که ۳۷۸٠ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. شهرهای عمده آن که از مراکز صنعتی ژاپن محسوب میشوند یوکوهاما توکیو ناگویا اوزاکا و کوبه می باشد
هندی، اهل هند، به مسلمانان ساکن هندوستان نگویند
(صفت اسم) ۱- از اهل هندجمع:هندوان : فضیلت علم در یونان باقی بود یا با ایرانیان و هندوان بود از بهر آنک بایست که بمسلمانان آید. توضیح مخصوصا بمردم هندوستان که به آیین قدیم ( برهمایی ) باقی هستند اطاق شود. ۲ - غلام نوکر : این هست همان در گه کوراز شهان بودی دیلم ملک بابل هندوشه ترکستان . ( خاقانی ) ۳- پاسبان نگهبان . ۴- سیاه . ۵- زلف . یا زلف هندو. زلف سیاه معشوق : زلف هندوی تو گفتم که دگر ره نزند سالهارفت و بدان سیرت وسانست که بود. ۶- خال رخسار معشوق . ۷- دزد. ۸- کافر ملحد. یا هندوی باریک بین . ستار. زحل . یا هندوی پیر. ستار. زحل . یا هندوی چرخ . ستار. زحل . یا هندوی دریا نشین . قلم نویسندگی . یا هندوی سپهر . ستار. زحل.یا هندوی گنبد گردان . ستار. زحل . یا هندوی هفت چشم زاغ . آلتی است موسیقی سیاه رنگ دارای هفت سوراخ : همان زاغ گون هندوی هفت چشم بر آورد فریاد بی در دو خشم . ( گرشاسب نامه )
از نسل هندو سیه چرده
پدر محمد بن هندوشاه اشعار او در صحاح الفرس نسخه طاعتی ص ۴٠ ۳۸ ۲۹ ۲۸ آمده .
[ گویش مازنی ] /hendoo marz/ از توابع کج رستاق نوشهر
( صفت ) کسی که از نژاد هندو باشد.
[ گویش مازنی ] /handoo haloom/ پستی بلندی
ده دهستان دشت سربخ ...

معنی هندو در فرهنگ معین

هندو
(ه ) (ص .) ۱ - اهل هند. ۲ - سیاه از هر چیز. ۳ - بنده ، غلام . ۴ - نگهبان . ۵ - مجازاً به معنای : خال ، زلف ، کفر، کافر، دزد.

معنی هندو در فرهنگ فارسی عمید

هندو
۱. هندی، اهل هند.
۲. (اسم) دین رایج در هند با خدایان متعدد که معتقد به حلول و تناسخ است و موجودیت هر جانداری را ناشی از رفتار آن در زندگی پیشین می داند، هندوئیسم.
۳. (اسم) هریک از پیروان این دین.
۴. [قدیمی، مجاز] غلام.
۵. [قدیمی، مجاز] پاسبان، نگهبان: این هست همان درگه کاو ر ا ز شهان بودی / دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان (خاقانی: ۳۵۹).
۶. (اسم) [قدیمی، مجاز] سیاه.

هندو در دانشنامه اسلامی

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است
ادیب، شاعر، طبیب و منجم. از مردم ری بود. در نیشابور تحصیل کرد و هم در آنجا با دانش یونانی آشنا شد. از شاگردان ابوالحسن دائلی بود. پزشکی را نزد ابن خمار آموخت. مدتی در گرگان در خدمت قابوس وشمگیر بود. در اشعارش قابوس و فرزند وی، منوچهر را ستود. پس از آن به خدمت عضدالدوله ی دیلمی درآمد و تا پایان زندگی دبیر وی بود. از آثارش: «مفتاح الطب»؛ «الکلم الروحانیة من الحکم الیونانیه»؛ «کتاب النفس»؛ «المقالة المشوقة فی المدخل الی العلم الفلسفه»؛ «الرسالة المشرقیه»؛ «انموذج الحکمة»؛ «دیوان» شعر.
مشابهت هایی بین  عقاید و  اعمال صوفیه با پیروان آیین هندو وجود دارد؛ این امر، اهل تحقیق را وادار کرده است تا درباره تأثیر متقابل آیین هندو و تصوف هندی به تحقیق و پژوهش بپردازند.
← نمونه هایی از تشابهات
← جلب توجه صوفیان به هندو
به اعتقاد برخی محققان، تأثیر آیین هندو بر تصوف اسلامی ، نه در دوران اولیه شکل گیری تصوف ، بلکه در دوران متأخر صورت گرفته است.

تأثیر تصوف بر آیین های هندی
...
ابن هندو، نام چند تن از کاتبان ، شاعران و ادیبان ایرانی نژاد سده های ۴ و ۵ قمری است. زندگینامه دو تن از آنان (ابن هندو و پدرش) چنان به هم آمیخته است که تفکیک یکی از دیگری دشوار می نماید.
منابع ما در موارد بسیار، روایات مربوط به علی را به پدرش حسین نسبت داده اند و یا روایات مربوط به حسین را ذیل نام علی نهاده اند. این خاندان، احتمالا همه منسوب به خاندان شیعی مذهب آل هندو بوده و موطن اصلی نیاکان آنان هندوجان (هندیجان کنونی)، از روستاهای پیرامون قم ، بوده است و کلمه هندو در نام و نسبشان نشانه تبار هندی آنان نیست.
علی بن حسین بن هندو
«ابوالفرج علی بن حسین بن هندو» کاتب ادیب و شاعر مشهوری بود. ظاهرا زادگاه و محل نشو و نمای وی، طبرستان بوده است. یاقوت دو بیت شعر از ...

هندو در دانشنامه ویکی پدیا

هندو
هندو می تواند به موارد زیر اطلاق شود:
هندوئیسم پیروان آئین هندوئیسم
هندو (روزنامه) روزنامه انگلیسی زبان هند
هندو می تواند به موارد زیر اطلاق شود:
هندوئیسم پیروان آئین هندوئیسم
هندو (روزنامه) روزنامه انگلیسی زبان هند
هندو (به انگلیسی: The Hindu) نام یکی از روزنامههای انگلیسی زبان عمده هند است. این روزنامه با شمارگان ۱٫۱۷ میلیون نسخه در روز، سومین روزنامه انگلیسی پرانتشار در هند پس از تایمز آو ایندیا و هندوستان تایمز و دارای شمارگانی کمی بیشتر از اکونومیک تایمز است. روزنامه هندو دارای بیشترین انتشار در جنوب هند به ویژه در ایالت تامیل نادو است.
وب گاه رسمی
مختصات: ۳۴°۴۳′۴۲″ شمالی ۴۸°۴۹′۳۰″ شرقی / ۳۴٫۷۲۸۳۳°شمالی ۴۸٫۸۲۵۰۰°شرقی / 34.72833; 48.82500
ابهندو، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان در استان همدان ایران است.
این روستا در دهستان گنبد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۲۳ نفر (۴۴خانوار) بوده است. اهالی روستابازبان ترکی تکلم می کنند؛ شغل ساکنین روستا کشاورزی و دامداری می باشد. دارای مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه به نام شهیدجعفر ختن لو می باشد. مردم این روستا در منطقه به مهمان نوازی و مذهبی بودن شهره می باشند.
قافلانکوه به زبان محلی قالفنده داغه در سمت شرق روستا و کوه بارابند به زبان محلی باراوند داغه که در سمت شمال روستا می باشد. کیفه داغی که دارای یک غار کوچک نیز می باشد. لازم به ذکراست ارتفاعات آبهندو منطقه حفاظت شده بوده و تنوع جانوری بالایی دارد
ابوالسماح بن ابی الفرج علی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

هندو در دانشنامه آزاد پارسی

هِنْدو (Hindu)
(یا: بِرَهْمایی)از دین های مردم هند، مبتنی بر وداها، کتاب مقدس هندوان. کیش هندویی کهن ترین مذهب جهان است که پیشینۀ آن به حدود ۱۵۰۰پ م یعنی زمانی می رسد که آریایی ها از راه شمال غربی وارد هند شدند. آنان تمدنی برهمنی پدید آوردند که کیش هندویی از آن به وجود آمد. پیروان این دین با اعتقاد بر حلول و تناسخ، موجودیت هر جانداری را ناشی از رفتارش در زندگی گذشته می دانند. به باور آنان، برای نجات از چرخۀ تناسخ باید کوشید تا از گذر کردار نیک به روح جاودان رسید.

ارتباط محتوایی با هندو

هندو در جدول کلمات

یکی از فرقه های هندو در هندوستان
جوگی

هندو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد شه وری
سیاه
اگر آن ترک [زیبای] شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش [سیاه اش] بخشم سمر قند و بخارا را
حافظ
علی باقری
هندو: هندی مجازا به معنی دزد.
حاجی ما چون ز سفر گشت باز
کرد بر آن هندوی خود ترک تاز
شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی، ۱۳۷۲،ص۲۸۷.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• روحانی دین هندو چه نام دارد   • نام دختر به معنی پاک ومنزه   • نام کتاب مقدس هندوان   • معنی وامدار   • اسم روحانی دین هندو   • روحانی دین هندو در جدول   • آیین بودا   • مترادف نرم و لطیف   • معنی هندو   • مفهوم هندو   • تعریف هندو   • معرفی هندو   • هندو چیست   • هندو یعنی چی   • هندو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هندو
کلمه : هندو
اشتباه تایپی : ikn,
آوا : hendu
نقش : صفت
عکس هندو : در گوگل

آیا معنی هندو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران