برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1522 100 1
شبکه مترجمین ایران

هم غذا همغذا

معنی هم غذا همغذا به فارسی

هم غذا همغذا
(صفت) دو یا چند کس که با هم غذا خورند.

هم غذا همغذا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هم غذا همغذا   • مفهوم هم غذا همغذا   • تعریف هم غذا همغذا   • معرفی هم غذا همغذا   • هم غذا همغذا چیست   • هم غذا همغذا یعنی چی   • هم غذا همغذا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هم غذا  همغذا

کلمه : هم غذا همغذا
اشتباه تایپی : il ybh ilybh
عکس هم غذا همغذا : در گوگل

آیا معنی هم غذا همغذا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )