برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

هم آهنگ

معنی هم آهنگ در لغت نامه دهخدا

هم آهنگ. [ هََ هََ ] (ص مرکب ) دمساز. هم آواز. موافق. (یادداشت مؤلف ). دو تن که یک اندیشه و یک آهنگ دارند :
که چندان سپه کرد آهنگ من
هم آهنگ این نامدار انجمن.
فردوسی.
در این پرده با آسمان جنگ نیست
که این پرده با کس هماهنگ نیست.
نظامی.
در این پرده گر سازگاری کنی
هم آهنگ را به که یاری کنی.
نظامی.
گر سیاه است و هم آهنگ تو است
تو سفیدش خوان که همرنگ تو است.
مولوی.

معنی هم آهنگ به فارسی

هم آهنگ
۱- دو یا چند صدا که با یکدیگر توافق و تناسب داشته باشند. ۲- موافق متحد.

معنی هم آهنگ در فرهنگ معین

هم آهنگ
(هَ. هَ) (ص .) ۱ - موافق ، متحد. ۲ - دو یا چند صدا که با هم توافق و تناسب داشته باشد.

هم آهنگ در جدول کلمات

معنی هم آهنگ به انگلیسی

symphony orchestra (اسم)
هم اهنگ ، ارکستر سمفونی
concordant (صفت)
قبول کننده ، موافق ، جور ، خوش اهنگ ، هم نوا ، هم اهنگ
homophonic (صفت)
هم صدا ، هم نوا ، هم اهنگ ، هم دانگ
unisonant (صفت)
هم صدا ، هم نوا ، هم اهنگ ، یک نواخت ، متحدالقول
unisonous (صفت)
هم صدا ، هم نوا ، هم اهنگ ، یک نواخت ، متحدالقول
harmonic (صفت)
خوش اهنگ ، همساز ، هم اهنگ ، موزون ، هارمونیک
symphonic (صفت)
هم نوا ، هم اهنگ ، شبیه سمفونی
symphonious (صفت)
هم نوا ، هم اهنگ ، موزون ، هم اوا
consonant (صفت)
موافق ، هم اهنگ ، همخوان
coordinated (صفت)
هم اهنگ

هم آهنگ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صدرا
نغمه خوان
آفتاب
مهتاب
...
برای هر کلمه ی زیر یک یا دو کلمه ی هم آهنگ بنویسید.
آفتاب:مهتاب
زهرا
گلبن،مرده،خاک،بحر
هانیه
مده -خاک- بحر
محمد
هم آهنگ کلمه نفر
...
برای مثال :

مور ، سور
جوانی ، زندگانی
رنج ،گنج
رهگذارند ،گذارند
بردن،خوردن
پادشاهی،هرچه خواهی
خویش،پیش
راه،کاه
کشیدی،خمیدی
مری،زوری
ببندند،بخندند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود اپلیکیشن هم اهنگ   • hamahang   • دانلود هم اهنگ   • هماهنگ موزیک   • دانلود برنامه هم اهنگ   • پیشگامان فناوری هوداد   • دانلود آهنگهای استاد هماهنگ   • هم آهنگ در جدول   • معنی هم آهنگ   • مفهوم هم آهنگ   • تعریف هم آهنگ   • معرفی هم آهنگ   • هم آهنگ چیست   • هم آهنگ یعنی چی   • هم آهنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هم آهنگ

کلمه : هم آهنگ
اشتباه تایپی : il Hik'
عکس هم آهنگ : در گوگل

آیا معنی هم آهنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )