برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1386 100 1

هفت خزینه

معنی هفت خزینه در لغت نامه دهخدا

هفت خزینه. [ هََ خ َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) کنایت از هفت عضو باطن آدمی است که آن معده و جگر و شُش و دل و زَهره و سپرز و گرده باشد. (برهان ). || کنایت از هفت آسمان هم هست. (برهان ).

معنی هفت خزینه به فارسی

هفت خزینه
(اسم ) ۱- هفت عضوباطن انسان (معده جگر شش دل زهره سپرز گرده ) ۲- (اسم ) هفت آسمان .

معنی هفت خزینه در فرهنگ فارسی عمید

هفت خزینه
هفت عضو مهم بدن شامل مغز، قلب، معده، ریه، کبد، کلیه، و طحال.

هفت خزینه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هفت خزینه   • مفهوم هفت خزینه   • تعریف هفت خزینه   • معرفی هفت خزینه   • هفت خزینه چیست   • هفت خزینه یعنی چی   • هفت خزینه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هفت خزینه
کلمه : هفت خزینه
اشتباه تایپی : itj ocdki
عکس هفت خزینه : در گوگل

آیا معنی هفت خزینه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )