برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1518 100 1
شبکه مترجمین ایران

هرهر خندیدن

معنی هرهر خندیدن در لغت نامه دهخدا

هرهر خندیدن. [ هَِ هَِ خ َ دَ] (مص مرکب ) پیوسته خندیدن. خنده ٔ ممتد و بیهوده کردن. بیهوده خندیدن. رجوع به هرهر و هرهر کردن شود.

معنی هرهر خندیدن به فارسی

هرهر خندیدن
پیوسته خندیدن خنده ممتد و بیهوده کردن بیهوده خندیدن

هرهر خندیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی هرهر خندیدن   • مفهوم هرهر خندیدن   • تعریف هرهر خندیدن   • معرفی هرهر خندیدن   • هرهر خندیدن چیست   • هرهر خندیدن یعنی چی   • هرهر خندیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هرهر خندیدن

کلمه : هرهر خندیدن
اشتباه تایپی : iviv okndnk
عکس هرهر خندیدن : در گوگل

آیا معنی هرهر خندیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )