برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1521 100 1
شبکه مترجمین ایران

هخامنشیان

معنی هخامنشیان در لغت نامه دهخدا

هخامنشیان. [ هََ م َ ن ِ ] (اِخ ) موافق نوشته ٔ هرودت این خانواده از خانواده ٔ پارساگادیها بودند و قبل از قیام کورش بزرگ علیه آخرین پادشاه ماد، در پارس اقامت داشتند. چنانکه از نوشه ٔ هرودت درباره ٔ نسب نامه ٔ کورش و داریوش اول و خشیارشا برمی آید سرسلسله ٔ این خاندان هخامنش است و بعد از او اشخاصی به این ترتیب آمدند:
چش پش اول ، کبوجیه ٔ اول ، کورش اول ، چش پش دوم. از اینجا سلسله ٔ هخامنشی دو شاخه میشود. شاخه ٔ نیاکان کورش بزرگ اند و شاخه ٔدیگر نیاکان داریوش اول. چون بانی سلطنت پارس کورش بزرگ بود ما این شاخه را اصلی و شاخه ٔ دیگر را فرعی مینامیم. شاخه ٔ اصلی بقول هرودت اینها بودند: کورش دوم ، کبوجیه ٔ دوم و کورش سوم (همان کورش بزرگ )، و شاخه ٔ فرعی اینها: آریارمنا، ارشام ، ویشتاسپ و داریوش اول. این است اطلاعاتی که هرودت میدهد و کتیبه های داریوش اول و استوانه ای که از کورش بزرگ در بابل یافته اند گفته های هرودت را تأیید میکند. اگرچه شاهان مذکوردر ذکر نسب خود از چش پش دوم بالاتر نرفته اند - یعنی همینکه به چش پش میرسند فوراً به اسم هخامنش میگذرند - ولی چون تمام نه اسم فهرست هرودت (از چش پش دوم تا داریوش اول ) با کتیبه ها تطبیق میکند دلیلی نداریم که در سه اسم دیگر (از چش پش دوم به بالا) تردید کنیم. بنابراین سرسلسله ٔ دودمان ، هخامنش بود و ترتیب شاهان سلسله تا کورش بزرگ چنانکه ذکر شد.
... مطابق کتیبه های داریوش اول و اردشیر سوم هخامنشی ، ویشتاسپ ، ارشام و اریارمنه شاه نبوده اند هخامنش را هم نه کورش بزرگ به شاهی یاد کرده است و نه داریوش اول.بنابراین باید او را فقط رئیس خانواده دانست. دودمان هخامنشی در پارس اقامت داشته و در دوران فترت حکومت ایلام یکی از شاهان هخامنشی ، آن ناحیه را که انزان میخوانده اند ضمیمه ٔ متصرفات خود کرده و خویشتن را شاه «انزان » خوانده است. در اینجا این سؤال پیش می آیدکه کدامیک از نیاکان کورش بزرگ این کار را انجام داده است ؟ اگر چه مدرکی در دست نیست تا بتوان جواب محققی به این سؤال داد ولی از اینکه کورش بزرگ در بیانیه ای که در بابل منتشر کرده نسب خود را به چش پش دوم رسانید و شاهان انشان یا انزان را - از زمان خود تا او- شاه بزرگ خوانده است ، باید گفت که انضمام ایلام به پارس در زمان چش پش دوم بوده است.
داریوش اول مانند کورش در ذکر نسب خو ...

معنی هخامنشیان به فارسی

هخامنشیان
سلسله ای که توسط قوم پارسی در ایران تاسیس گردید و پس از مادها حکومت کردند. موسس این سلسله کوروش کبیر از اعقاب هخامنش است که از ۵۵۹ ق م . بر مملکت ماد تسلط پیدا کرد . آخرین پادشاه این سلسله داریوش سوم است که در سال ۳۲۱ ق م. بدست سپاهیان اسکندر مقدونی کشته شد. پادشاهان هخامنشی عبارتند از : کورش کبیر کبوجیه ( کمبوجیه ) داریوش اول خشایارشای اول اردشیر اول خشایارشای دوم سغدیان داریوش دوم اردشیر دوم اردشیر سوم ارشک داریوش سوم .

هخامنشیان در دانشنامه اسلامی

تاریخ ایران دوره هخامنشیان، کتابی است حاصل مجموعه مقالاتی از اساتید تاریخ دانشگاه کمبریج. این نوشتار در واقع ترجمه جلد دوم از مجموعه تاریخ کمبریج «The combridg history of iran» به حساب می‎آید و به سرپرستی ایلیا گرشویچ ویراستاری گردیده و توسط مرتضی ثاقب‎فر ترجمه فارسی شده است. محتوای این کتاب مشتمل بر تبیین و تحلیل تاریخی دوره هخامنشی است، از جهات گوناگونی، همچون شخصیت‎شناسی سلاطین، کشورگشایی‎ها، مذهب‎شناسی، معماری عصر هخامنشی و سایر جهات مرتبط با آن عصر.
کتاب، مشتمل بر هفده فصل است و هر فصل از بخش‎ها و زیربخش‎های متعددی تشکیل ‎شده و در هرکدام از آنها مطالب مرتبط با آن و مستندات تاریخی مربوطه ارائه گردیده است.
فصل اول کتاب نوشته جان مانوئل کوک، در باب ظهور هخامنشیان و بنیان‎گذاری امپراتوری هخامنشی است. در بخش نخست آن به منابع اصلی تاریخ آغازین هخامنشی اشاره شده است:
در بخش دوم این فصل، به موضوع کشورگشایی‎ها در آسیا و مصر اشاره شده است. کوروش با ارتش ایرانی خود فتوحات زیادی را انجام می‎داد و هیچ علاقه‎ای به دریا که به احتمال زیاد هرگز دریانوردی نکرده بود، نشان نداد. او در واپسین سال‎های خود رهسپار شرق شد. داستان‎هایی درباره لشکرکشی فاجعه‎آمیز کوروش به هندوستان نقل شده است که به مرگ وی یا بازگشت او با هفت تن زنده انجامید.
کوروش در میانه تابستان 530ق.م، کشته شد و دو پسر از خود باقی گذاشت. پسر بزرگ‎تر کمبوجیه نام داشت که دارای مقام نائب‎السلطنگی بابل بود و جانشین کوروش تلقی می‎شد؛ پسر کوچک‎تر بردیا نام داشت.
بخش بعدی پیرامون تحکیم امپراتوری در زمان پادشاهی داریوش و دربار ایران است. نگارنده به‎تفصیل به ویژگی‎های شخصیتی داریوش و کشورگشایی‎های گسترده وی می‎پردازد و سپس به تشریح رسم و رسومات و آیین زندگانی شاه و همسران و فرزندان و درباریان وی و خصوصیات آن‎ها و سایر موضوعات مرتبط با شیوه حکمرانی داریوش پرداخته است.
کتاب«جغرافیای ...

هخامنشیان در دانشنامه آزاد پارسی

سلسلۀ پادشاهان قدیم ایران (۵۵۰ـ۳۳۰پ م)، از قوم پارس که به نام جدشان هخامنش (آخایمنس) نام گذاری شده است. این سلسله تا دورۀ کوروش دوم (۵۵۹ـ۵۳۰پ م) تابع دولت ماد بود و تنها بر انشان و پارس حکومت داشت. کوروش کبیر در ۵۵۰پ م با کمک بعضی سرداران ناراضی ماد، آن دولت را برانداخت و در ۵۴۷پ م کشور سارد را تصرف کرد و پس از آن تمام آسیای صغیر را به اطاعت خود درآورد و از جهت شرق حدود مملکت خود را به سند و سیحون رسانید. در ۵۳۹پ م دولت بابل را ساقط کرد و قلمرو آن را به تصرف درآورد. او در بابل روشی مسالمت جویانه درپیش گرفت و خود را برگزیدۀ مردوک، خدای بزرگ بابل، و پادشاه آن کشور نامید و اقوام تبعیدشده به بابل نظیر یهودیان را از اسارت آزاد کرد. در ۵۳۰پ م به جنگ ماساژت ها رفت و در یکی از نبردها در آن سوی رودخانۀ جیحون کشته شد. کالبدش را به پاسارگاد منتقل کردند و آن را در مقبره ای، که هنوز پابرجاست، گذاشتند. کمبوجیه یا کبوجیۀ دوم (۵۳۰ـ۵۲۲پ م)، پسر و جانشین کوروش، از همان آغاز با شورش های متعددی روبه رو گردید. یکی از مخالفان او، برادرش، بردیا، بود که از جانب کوروش ادارۀ ولایات شرقی را دردست داشت. کمبوجیه بر این شورش ها فائق آمد و برای تثبیت سلطنت خود و جلوگیری از تکرار شورش ها، برادر خود را مخفیانه به قتل رسانید و در ۵۲۹پ م کشور مصر را تصرف کرد و خود را پادشاه مصر خواند. او در مصر از شدت عمل پرهیز کرد و یکی از عمال عالی رتبۀ مصری را برای ادارۀ کشور به خدمت گرفت و اصلاحاتی به عمل آورد و پس از آن سپاهیانی را به تصرّف کارتاژ و حبشه گسیل داشت. هرچند این لشکرکشی ها ناموفق از کار درآمد اما یونانیان لیبی و برقه اطاعت خود را از کمبوجیه اعلام داشتند و بخش شمالی حبشه به تصرّف قوای او درآمد. در ۵۲۲پ م برای مقابله با شورش بردیای دروغین یا گئوماتای مغ عازم ایران شد، اما در راه به طرزی اسرارآمیز درگذشت. گئوماتا، که مدعی بود همان بردیا پسر کوروش است، پس از تاج گذاری در پاسارگاد، اخذ مالیات و انجام وظایف نظامی را برای سه سال لغو کرد و کوشید اصلاحاتی در دین ایجاد کند. سلطنت او ظاهراً پیشرفت قابل توجهی داشت، اما این سلطنت بیش از هفت ماه طول نکشید؛ زیرا اشراف پارسی با توطئه ای او را برانداختند و سلطنت به داریوش اول رسید (۵۲۲ـ۴۸۶/۴۸۵پ م). آغاز سلطنت او با شورش های وسیع اقوام و ایالات مختل ...

هخامنشیان در جدول کلمات

از شهرهای باستانی ایران که سالیان سال پایتخت مجلل تشریفاتی امپراتوری ایران در زمان هخامنشیان بوده است
تخت جمشید

معنی هخامنشیان به انگلیسی

achaemenian (صفت)
هخامنشی ، هخامنشیان

هخامنشیان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خداوند متعال
با سلام، هخامنشیان یکی از سلسله های شاهنشاهی قبل از میلاد مسیح( ع ) در ایران بودند، یهودیان احترام خاصی به ان سلسله داشتند چون کوروش هخامنشی و برخی از پادشاهان ان سلسله خدمات ارزندهای برای این قوم کرده بودند و لذا از کوروش در اپوکریف های تورات یعنی ملحقات تورات مثل کتاب دانیال، کتاب استر و غیره به نام سیروس از وی نام برده شده است کوروش با فتح بابل در مزو پوتامیا یابین النهرین و شکست اشور این قوم خبیث را ازاد و برای اولین بار پای انها به ایران باز شد و یا استر ملکه یهودی خشایار شا با خط گرفتن از عمو یا پسر عمویش بنام مردخای در ژنوسید یا نسل کشی پوریم در ۱۲/۱۳ فروردین که با پوریم یا قرعه کشی از قبل ان دو روز مشخص شده بود ( پوریم در عبری یعنی قرعه کشی) و ملکه استر که مورد توجه خشایارشا بود با تحریک استر در ایام مذکور به ارتش خود دستور داد هامان وزیر و ده پسر اورا که استر و مردخای ضدیهود تشخیص داده بودند بی گناه به دار کشیدند و پس از ان هفتاد یا به قولی هفتادو هفت هزار ایرانی را که ضد یهود تشخیص داده بودند قتل عام کردند ( هالوکاست از نوع یهودی) و استر به تمامی یهودیان در امپراتوری بزرگ ایران توسط چاپار ها نامه فرستاد که هرساله این روز را که مصا ف هست با اولین ماه از سال عبری که ازار نام دارد جشن گرفته و به هم هدیه دهند و کلمه ازار فارسی به معنی اذیت احتمالا از این ریشه باشد و در حیطه علمی فیلولوژیستها یا زبان شناسان هست که تحقیق کنند چون فقه اللغه تطبیقی که علمی حدود دویست ساله هست حقایق تاریخی زیادی را ثابت کرده است . به هر حال این جنایت تا به حال هر ساله در دنیا توسط این قوم منحرف که اوصاف انها در جای جای قران مجید بویژه در سوره مبارکه نسا امده ، جشن گرفته میشود ، قبر این دو ملعون در همدان زیارتگاه یهودیان دنیا هست ولی بعلت جنایات صهیونیستهای کودک کش چند سال پیش توسط دانشجویان دانشگاه همدان ویران میشد که دولت بنابه دلایلی فقط اجازه داد تابلوی انرا که نوشته بود ارامگاه استر و مرد خای پایین کشانده شود . این جنایت را استر در اپو کریف خود بنام کتاب استر گستاخانه اورده است، این زن در باور یهود و تورات تحریف شده یکی از هفت پیامبر زن از قوم بنی اسراییل هست، و نام کوروش نیز در تورات بنام سیروس امده است و اما نکته مهم که استنباط شخصی بنده و حدود نود درصد قریب به یقین هست این میباشد که کلمه خاخام در عبری هاخام هست وبا حرف ه شروع میشود و برای رد گم کردن در گذشته انرا در فارسی خ تلفظ میکنند و اگر دقت شود هخامنش با هاخام قرابت زیادی دارد و هخامنش به معنی منش هاخامی یعنی کسانی که از منش هاخام های یهودی پیروی میکنند و این دو کلمه ارتباط تنگاتنگی با توجه به اینکه این سلسله خونخوار از یهودیان حمایت کردهاند دارد چون یهودیان بسیار کوروش یا سیروس را پسندیده و در یکی از شهرهای امریکا تندیس وی را ساخته اند. در خصوص تطبیق ماه فروردین با ماه عبری ازار به کتاب نخبه الدهر فی العجایب البر و البحر که به فارسی ترجمه و نشر اساطیر هست و در بازار موجود میباشد مراجعه فرمایید ازمدیر محترم خواهشمندم طبق معمول که حقیر را مورد لطف قرار داده اند و مطالب بنده را ثبت فرمودهاند جهت روشنگری این مسیله مهم که بایستی توسط کارشناسان محترم بررسی شود و مثل یک جرقه به ذهن بنده رسید ، ثبت شود و تمامی عواقب سیاسی وی که بعید میدانم مشکلی داشته باشد بر گردن این حقیر هست و بنده به خاطر این روشنگری که شاید به اثبات نرسد ولی با نیت الهی جهت رسوا کردن این قوم که خود را به مظلومیت زده ولی بنابه دلایلی که در اینده خدمتتان ارایه خواهم داد شصت درصد ثروت جهان در دست انهاست و ضربات مهلکی در قبل از انقلاب به شیعه امامیه اصولی زدهاند ولی هیچ کار نتوانستند بکنند و فرار را بر قرار در اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی ترجیح دادند. متشکرم
سارا نریمانی
لغت نامه دهخدامترادفهمه
هخامنشیان
مترادف
achaemenian (صفت)
هخامنشی، هخامنشیان
لغت نامه دهخدا
هخامنشیان. [ هََ م َ ن ِ ] (اِخ ) موافق نوشته ٔ هرودت این خانواده از خانواده ٔ پارساگادیها بودند و قبل از قیام کورش بزرگ علیه آخرین پادشاه ماد، در پارس اقامت داشتند. چنانکه از نوشه ٔ هرودت درباره ٔ نسب نامه ٔ کورش و داریوش اول و خشیارشا برمی آید سرسلسله ٔ این خاندان هخامنش است و بعد از او اشخاصی به این ترتیب آمدند:
چش پش اول، کبوجیه ٔ اول، کورش اول، چش پش دوم. از اینجا سلسله ٔ هخامنشی دو شاخه میشود. شاخه ٔ نیاکان کورش بزرگ اند و شاخه ٔدیگر نیاکان داریوش اول. چون بانی سلطنت پارس کورش بزرگ بود ما این شاخه را اصلی و شاخه ٔ دیگر را فرعی مینامیم. شاخه ٔ اصلی بقول هرودت اینها بودند: کورش دوم، کبوجیه ٔ دوم و کورش سوم (همان کورش بزرگ )، و شاخه ٔ فرعی اینها: آریارمنا، ارشام، ویشتاسپ و داریوش اول. این است اطلاعاتی که هرودت میدهد و کتیبه های داریوش اول و استوانه ای که از کورش بزرگ در بابل یافته اند گفته های هرودت را تأیید میکند. اگرچه شاهان مذکوردر ذکر نسب خود از چش پش دوم بالاتر نرفته اند - یعنی همینکه به چش پش میرسند فوراً به اسم هخامنش میگذرند - ولی چون تمام نه اسم فهرست هرودت (از چش پش دوم تا داریوش اول ) با کتیبه ها تطبیق میکند دلیلی نداریم که در سه اسم دیگر (از چش پش دوم به بالا) تردید کنیم. بنابراین سرسلسله ٔ دودمان، هخامنش بود و ترتیب شاهان سلسله تا کورش بزرگ چنانکه ذکر شد.
... مطابق کتیبه های داریوش اول و اردشیر سوم هخامنشی، ویشتاسپ، ارشام و اریارمنه شاه نبوده اند هخامنش را هم نه کورش بزرگ به شاهی یاد کرده است و نه داریوش اول.بنابراین باید او را فقط رئیس خانواده دانست. دودمان هخامنشی در پارس اقامت داشته و در دوران فترت حکومت ایلام یکی از شاهان هخامنشی، آن ناحیه را که انزان میخوانده اند ضمیمه ٔ متصرفات خود کرده و خویشتن را شاه �انزان � خوانده است. در اینجا این سؤال پیش می آیدکه کدامیک از نیاکان کورش بزرگ این کار را انجام داده است ؟ اگر چه مدرکی در دست نیست تا بتوان جواب محققی به این سؤال داد ولی از اینکه کورش بزرگ در بیانیه ای که در بابل منتشر کرده نسب خود را به چش پش دوم رسانید و شاهان انشان یا انزان را - از زمان خود تا او- شاه بزرگ خوانده است، باید گفت که انضمام ایلام به پارس در زمان چش پش دوم بوده است.
داریوش اول مانند کورش در ذکر نسب خو ...بیشتر
فرهنگ فارسی
هخامنشیان
سلسله ای که توسط قوم پارسی در ایران تاسیس گردید و پس از مادها حکومت کردند. موسس این سلسله کوروش کبیر از اعقاب هخامنش است که از ۵۵۹ ق م . بر مملکت ماد تسلط پیدا کرد . آخرین پادشاه این سلسله داریوش سوم است که در سال ۳۲۱ ق م. بدست سپاهیان اسکندر مقدونی کشته شد. پادشاهان هخامنشی عبارتند از : کورش کبیر کبوجیه ( کمبوجیه ) داریوش اول خشایارشای اول اردشیر اول خشایارشای دوم سغدیان داریوش دوم اردشیر دوم اردشیر سوم ارشک داریوش سوم .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• هخامنشیان کوروش   • تاریخ هخامنشیان+pdf   • عکس هخامنشیان   • مرزهای ایران در زمان هخامنشیان   • پادشاهان هخامنشیان   • نقشه هخامنشیان   • هخامنشیان کاشف قاره آمریکا   • قلمرو هخامنشیان   • معنی هخامنشیان   • مفهوم هخامنشیان   • تعریف هخامنشیان   • معرفی هخامنشیان   • هخامنشیان چیست   • هخامنشیان یعنی چی   • هخامنشیان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی هخامنشیان

کلمه : هخامنشیان
اشتباه تایپی : iohlkadhk
عکس هخامنشیان : در گوگل

آیا معنی هخامنشیان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )