برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

نیوشیدن

معنی نیوشیدن در لغت نامه دهخدا

نیوشیدن. [ دَ ] (مص ) شنیدن. (غیاث اللغات ) (اوبهی ) (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ) (جهانگیری ) (برهان قاطع) (آنندراج ) (رشیدی ). گوش کردن. (برهان قاطع) (آنندراج ). استماع کردن. شنودن. قبول کردن. پذیرفتن. (یادداشت مؤلف ) :
آن جهان را بدین جهان مفروش
گر سخن دانی این سخن بنیوش.
کسائی.
به نیکان گرای و به نیکی بکوش
به هر نیک و بد پند دانا نیوش.
فردوسی.
چنین گفت شیرین که بگشای گوش
خروشیدن پاسبانان نیوش.
فردوسی.
ز گیتی همی پند مادر نیوش
به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش.
فردوسی.
همه به رادی کوش و همه به دانش یاز
همه به علم نیوش و همه به فضل گرای.
فرخی.
هر پند که زو بشنود به مجلس
بنیوشد و موئی بنگذرد ز آن.
فرخی.
دلا بازآی تا با تو غم دیرینه بگسارم
حدیثی از تو بنیوشم نصیبی از تو بردارم.
فرخی.
تو صابر باش و پند دایه بنیوش
که صبر تلخ بارآرد ترا نوش.
فخرالدین اسعد.
مگر دادار بنیوشد دعائی
بگرداند ز جان من بلائی.
فخرالدین اسعد.
چرا داری مر او را تو به خانه
بدین کار از تو ننیوشم بهانه.
فخرالدین اسعد.
باطل مشنو که زهر جانستت
حق را بنیوش و جای ده در دل.
ناصرخسرو.
سرش گوش گشته ست و چشمش دهان
سراید به چشم و نیوشد به سر.
مسعودسعد.
می ننیوشم ز رودسازان نغمه
می نستانم ز می گساران ساغر.
مسعودسعد.
گفتا مرا مکشید... ننیوشیدند. (مجمل التواریخ ).
سخنی گویمت برادروار
گر نیوشی و داریم باور.
سنائی.
لفظ شیرین ورا هر که نیوشد عجب آنک
تلخی گوش به گوش اندر شیرین نکند.
سوزنی.
ای خداوند بنده خاقانی
عذرخواه است عذر او بنیوش.
خاقانی.
بگویم با توگر نیکو نیوشی
یکی کم گفتن است و نه خموشی.
عطار.
آن نیوشیدن کم و بیش مرا
عشوه ٔجان بداندیش مرا.
مولوی.
من از آن روزن بدیدم حال تو
حال دیدم کم ...

معنی نیوشیدن به فارسی

نیوشیدن
( مصدر ) شنیدن گوش کردن : (( واسمعوا بنیوشید و بپذیرید... ))
سخن پذیرفتن باور کردن سخن

معنی نیوشیدن در فرهنگ معین

نیوشیدن
(نِ دَ) (اِمص .) گوش فرا دادن ، گوش کردن .

معنی نیوشیدن در فرهنگ فارسی عمید

نیوشیدن
گوش کردن، شنیدن: حدیث عشق از آن بطّال منیوش / که در سختی کند یاری فراموش (سعدی: ۱۴۸).

نیوشیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دوستی نوگورانی
شنیدن
ب. الف. بزرگمهر
بگوشِ جان شنیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نیوش   • جرم   • معنی نیوشا   • نیوشا ضیغمی بی حجاب   • معنی نهایی   • نیوشانیک   • معنی نیوشیدن   • مفهوم نیوشیدن   • تعریف نیوشیدن   • معرفی نیوشیدن   • نیوشیدن چیست   • نیوشیدن یعنی چی   • نیوشیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نیوشیدن

کلمه : نیوشیدن
اشتباه تایپی : kd,adnk
عکس نیوشیدن : در گوگل

آیا معنی نیوشیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )