برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1403 100 1

نیلوفر

/nilufar/

معنی اسم نیلوفر

اسم: نیلوفر
نوع: دخترانه
ریشه اسم: سنسکریت
معنی: (تلفظ: nilufar) (در گیاهی) گل های سفید، کبود و زرد رنگ گیاهی به همین نام که مصرف داروئی نیز دارد (در ادب قدیم فارسی اغلب رنگ کبود آن مطرح بوده است )، گیاهی آبی که در آبگیرهای مناطق معتدل می روید، گل های زرد دارد و برگ هایش بر سطح آب شناور می شود، گلهای آن مصرف داروئی دارد - گلی به رنگ سفید، کبود، و زرد که مصرف دارویی دارد، همچنین نام یکی از جشنهای ایرانیان قدیم (جشن نیلوفر) که در روز هفتم یا هشتم هر ماه برگزار می شد و هرکس که در این روز از پادشاه حاجتی می خواست برآورده می شد

معنی نیلوفر در لغت نامه دهخدا

نیلوفر. [ ف َ ] (اِ) نیلوفر معمولی یا نیلوفر آبی گیاهی است از تیره ٔ نیلوفرهای آبی که نزدیک به تیره ٔ آلاله ها است. این گیاه آبزی است و در مناطق گرم و معتدل می روید. برگهایش قلبی شکل و مسطح است. درازای دمبرگ طویل است و برگها در سطح آب شناورند. این گیاه را غالباً به عنوان یک گیاه زینتی در استخرها و حوضچه ها می کارند. ساقه ٔ خزنده ٔ این گیاه که در کف برکه ها و حوضچه ها می خزد به عنوان قابض در تداوی به کار می رود. از دانه های آن نیز جهت جلوگیری از ازدیاد قوه باه استفاده می شود .
نیلوفربزرگ : گونه ای نیلوفر آبی است که در برکه ها و حوضچه های نواحی گرم می روید. برگهای این گونه نیلوفر آبی دارای پهنه ٔ وسیع و جالب توجهی هستند به طوری که قطر پهنه ٔ برگهایش تا دو متر هم می رسد. لبه ٔ برگهایش که مانند دایره ٔ وسیعی بر سطح آب قرار می گیرند به طرف بالابرگشته است همین برگشتگی لبه ٔ برگهای این گیاه به طرف بالا با توجه به وسعت پهنه ٔ برگها حالت یک قایق کوچک مدوری را به برگهای این گیاه داده است به طوری که می تواند وزن طفلی را که بر روی آن قرار گیرد تحمل کند. گلهایش نیز نسبةً بزرگ و داری گلبرگهای فراوانی هستند. رنگ گلبرگهای محیط گل سفید است و هرچه بیشتر به طرف مرکز گل متوجه شویم رنگ گلبرگها متمایل به قرمز می شود. میوه اش کروی شکل و خاردار است و دانه هایش محتوی نشاسته ٔ فراوان و خوراکی است ازین جهت این گیاه را ذرت آبی نیز گویند.
نیلوفر سفید: یکی دیگر از گونه های نیلوفر آبی است که گلهای سفید دارد .
نیلوفر هندی : گیاهی است از تیره ٔ نیلوفرهای آبی که گلهایی شبیه نیلوفر آبی معمولی دارد. برگها و گلهایش بر خلاف نیلوفر معمولی از سطح آب در حدود یک متر بالاتر قرار می گیرد. دوگونه ازاین گیاه شناخته شده است یک گونه ٔ آن که دارای گلهای زردرنگ است و خاص مناطق گرم آمریکای جنوبی است. گونه ٔ دیگر دارای گلهای سفید یا قرمز است و در مناطق گرم آسیا و اروپا می روید. دانه هایش ذخائر غذائی فراوان دارند و به باقلای مصری و الفول المصری موسومند.
نیلوفر باغی : گونه ای نیلوفر یا پیچک است که بیشتر به نام لبلاب موسوم است. این گیاه خودرو است و به سرعت تکثیر می یابد گلهایی به رنگ سفید یا گ ...

معنی نیلوفر به فارسی

نیلوفر
( اسم ) ۱ - پیچک . ۲ - محموده . ۳ - نیلوفر باغی . نیلوفر آبی . گیاهی است از تیر. نیلوفر های آبی که نزدیک به تیر. آلاله ها است این گیاه آبزی است و در مناطق گرم و معتدل میروید برگهایش قلبی شکل و مسطح و دارای دمبرگ طویل است و برگها در سطح آب شناورند این گیاه را غالبا بعنوان یک گیاه زینتی در استخرها و حوضچه ها میکارند . ساق. خزند. این گیاه که درکف برکه و حوضچه ها میخزد و بعنوان قابض در تداوی بکار میرود و از دانه های این گیاه نیز جهت جلوگیری از ازدیاد قو. بائ مصرف کنند : نیلوفر آبی معمولی . توضیح گل آب یکی از اقسام این گیاه است که دارای گلهای رنگین است . توضیح ۲ - برخی کتب نیلوفر آبی را بنام آلال. آبی نیز نام برده اند باید توجه داشت که اشتباه است و آلال. آبی یکی از گونه های آلاله است و جز نیلوفر آبی است. یا نیلوفر بزرگ . گونه ای نیلوفر آبی که در برکه ها و حوضچه های نواحی گرم میروید برگهای این گونه نیلوفر آبی دارای پهن. وسیع جالب توجهی هستند بطوریکه قطر پهن. برگهایش تا ۲ متر هم میرسد لب. برگهایش که مانند دایر. وسیعی بر سمطح آب قرار میگیرند بطرف بالا برگشته است همین برگشتگی لب. برگهای این گیاه بطرف بالا با توجه بوسعت پهن. برگها حالت یک قایق کوچک مدوری را به برگهای این گیاه داده است بطوریکه میتواند وزن یک طفلی را که بر روی آن قرار گیرد تحمل کند گلهایش نیز نسبتا بزرگ و دارای گلبرگهای فراوانی هستند. رنگ گلبرگهای محیط گل سفید است و هرچه بطرف مرکز گل متوجه شویم رنگ گلبرگها متمایل به قرمز میشود میوه اش کروی شکل و خار دار است و دانه هایش محتوی نشاست. فراوان هستند و خوراکی میباشد از اینجهت باین گیاه ذرت آبی نیز نامیده اند : مکتوریا ریجیا ذرت آبی. یا نیلوفر سفید . یکی از گونه های نیلوفر آبی که دارای گلهای سفید است : حشیشه السمک . یا نیلوفر معمولی. نیلوفر آبی . یا نیلوفر هندی . گیاهی است از تیر. نیلوفر های آبی که گلهایش شبیه نیلوفر آبی معمولی دارد برگها و گلهایش بر خلاف نیلوفر آبی معمولی از سطح آب در حدود یک متر بالاتر قرار میگیرند دو گونه از این گیاه شناخته شده یک گونه از آن دارای گلهای زرد رنگ است و خاص مناطق گرم آمریکایی جنوبی است و گون. دیگر آن دارای گلهای سفید یا قرمز است و در مناطق گرم آسیا و اروپا میروید . دانه های محتوی ...

معنی نیلوفر در فرهنگ معین

نیلوفر
(فَ) (اِ.) گیاهی است که مانند پیچک به اشیاء اطراف خود می پیچد و بالا می رود، گل هایش شیپوری و کبود رنگ می باشد.

معنی نیلوفر در فرهنگ فارسی عمید

نیلوفر
گیاهی با گل های شیپوری و کبودرنگ که مانند پیچک به اشیای مجاور خود می پیچد و بالا می رود.
* نیلوفر آبی: (زیست شناسی) نوعی نیلوفر دارای برگ های پهن و گل های سفید یا زرد است که در سطح حوض های بزرگ و استخرها پرورش می یابد.

نیلوفر در دانشنامه ویکی پدیا

نیلوفر
نیلوفر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سابین ژمایل و تهیه کنندگی فرشته طائرپور و ژان برهات محصول سال ۱۳۸۵ است.
نیلوفر داستان یک دختر بچه عراقی است که در سر رویای درس خواندن و پزشک شدن را می پروراند. روابط او با افراد خانواده اش به خصوص عموی چوپانش بستر اتفاقات تازه ای می شود.
درحدود ۵۰ گونه شامل:نیلوفر آبی سفید - European White Water-lilyNymphaea amazonumNymphaea amplaNymphaea blandaNymphaea caerulea - Egyptian Blue Water-lilyNymphaea callianthaنیلوفر آبی کاندیدانیلوفر آبی شنلی - Cape Blue Water-lilyNymphaea citrinaنیلوفر آبی آفریقای شرقیNymphaea elegansNymphaea fennicaNymphaea flavovirensNymphaea gardnerianaنیلوفر آبی گیگانتی - Australian Water-lilyNymphaea heudelotiiNymphaea jamesonianaنیلوفر آبی کوتوله - Dwarf Water-lilyنیلوفر آبی ببری - Egyptian White Water-lilyنیلوفر آبی رومانی نیلوفر آبی استرالیای شمالی - Native to Australia's Top Endنیلوفر آبی موزی - Yellow Water-lilyنیلوفر آبی آفریقای غربی - Native to tropical West Africaنیلوفر آبی قرمز و آبی - Red and blue water lily (گل ملی of سری لانکا)نیلوفر آبی بیدستر - Fragrant Water-lilyنیلوفر آبی کرکین - Hairy water lily (گل ملی of بنگلادش)Nymphaea rubra - India Red Water-lilyNymphaea rudgeanaNymphaea stuhlmanniiNymphaea sulfureaNymphaea tetragona - Pygmy Water-lilyنیلوفر آبی ذره بینینیلوفر آبی ویولاسهNymphaea Peach Glow   نیلوفر آبی سفید   Nymphaea ampla     نیلوفر آبی شنلی   نیلوفر آبی آفریقای شرقی   Nymphaea × daubenyana   نیلوفر آبی گیگانتی   ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نیلوفر در دانشنامه آزاد پارسی

گیاهانی علفی، درختچه ای یا درختی با گل های قیفی بسیار درشت و زیبا از جنس Ipomea و تیرۀ پیچک صحرایی (Convolvulaceae). این جنس در حدود ۴۰۰ گونه یا بیشتر در جهان دارد که در اغلب نقاط جهان و بیشتر در مناطق گرم و معتدله گرم پراکنده اند. نیلوفر (I. purpurea)، نیلوفر درختی (I. crassicaulis: درختچه ای زینتی با گل های صورتی درشت در استان های جنوب ایران) و نیلوفر رونده (I. pes-capreae: بوته ای رونده با گل های ارغوانی در استان های جنوبی ایران) ازجمله گونه های موجود در ایران هستند.

ارتباط محتوایی با نیلوفر

نیلوفر در جدول کلمات

نیلوفر
فل
نیلوفر آبی
ابو
نیلوفر ابی
ابو
نیلوفر هندی
فل, یازرد
ساخته پرویز صبری در سال 79 با شرکت امین حیایی | زیبا بروفه | مانی کسرائیان | کیهان ملکی و نیلوفر خوش خلق
مانی و ندا
ساخته پرویز صبری | با بازی امین حیایی | کیهان ملکی | زیبا بروفه و نیلوفر خوش خلق
مانی و ندا
ساخته حمید رضا محسنی در سال 80 با بازی امین حیایی و نیلوفر خوش خلق
بوی بهشت
فیلمی ساخته مرحوم حمید رخشانی با بازی امین حیایی و نیلوفر خوش خلق
مونس
فیلمی ساخته مرحوم حمید رخشانی با بازی امین حیایی | نیلوفر خوش خلق و محمدرضا شریفی نیا
مونس
فیلمی از مرحوم حمید رخشانی با بازی حیایی و نیلوفر خوش خلق
مونس

نیلوفر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیلوفر
نیلوفر گیاهی که مانندپیچک به اشیای اطراف خود میپیچد وبالا میرود
Niloofar
نیلو به معنی شکوه و فر به معنی اسمان
و
نیلوفر یعنی شکوه اسمان
حسین
بانویی کامل آراسته و رویایی .
در واژگان اروپایی معادل lady
نیلوفر
شیشه ای
نیلوفر
یه گل که توی مرداب رشد میکنه
نیلوفر
نیلوفر یعنی ی موجودی ک میتونه ب چیزایی ک میخواد بپیچه و بالا بره
نیلوفر
نیلوفر آبی تو مرداب رشد میکنه و نشون میده در بد ترین شرایط میشه بهترین بود
نیلوفر
شکوه زندگی
niloofartaji
نماد قدرت کوروش بزرگ است و همچنین شکوه زندگی
نیلوفر
نیلوفر یعنی گلی که همه گل های مرداب بهش تکیه میدن...یعنی تکیه گاه همه
نیلوفر
نیلوفر در ژاپن نماد زنان و پاکدامن و مقدس می باشد.
Nilofar
نیلوفر یعنی گلی زیبا که همیشه در اب شناور است
مهرداد
نیلوفر یعنی شکست ناپذیر
مهران نمازی
نیلوفر،ظریف،قوی ،ارامش،زیبایی
نیلوفر
نیلوفر نماد زندگی عارفانه و وارستگی است.
در دنیا باشید، ولی از دنیا نباشید. همچون یک گل نیلوفر آبی در آب بمانید، ولی نگذارید آب شما را لمس کند. آنگاه زیبایی و وقار خواهید داشت.
نیلوفر
نیلوفر یعنی اوج لجبازی در دریای خروشان
نیلوفر
نیلوفر نماد پاکی و قداست
Niloo.f
نیلوفر یعنی زیبایی جهان
Niloofar
لجباز .دوسداشتنی . ول خرج
نیلو لولو
گلی که در مرداب می روید
نیلو فر
نیلوفر یعنی سربلندوپیروز
نیلوفر
استقامت پایداری وپاکی
نیلوفر
نیلوفر یعنی در بدترین شرایط شکفتن
نیلا
نیلوفر یعنی شکوه زندگی ،کلأ اسم با اصالتی هست و حتی در زمان کوروش نماد قدرت و پاکی و قداست بوده و توجه خاصی بهش داشتن تو اثار و نقوش تاریخیم خیلی میبینید از طرح یا اسم این گل استفاده شده ،همچنین نیلوفر یه گلیه که تو سخت ترین و بدترین شرایط بوجود میاد این یعنی مقاومت و زیبایی
....
نیلوفر بیشتر تو مرداب‌ رشد میکنه تا به همه ثابت کنه که تو بدترین شرایطم میشه خوب بود و یه اسم با اصالت هستش
نیلوفر عاعرفوی
یعنی هنرمندخوب,و پستدیدع
نیلوفر .م
نیلوفر یعنی دارای نیروی فراوان ایزدی
نیلوفر یعنی شکفتن معنوی زیرا ریشه هایش در لجن است و با این حال به سمت بالا و آسمان می روید..از آبهای تیره خارج میشود و گل هایش زیر نور خورشید و روشنایی آسمان رشد می کنند.
P.Omid
نیلوفر واژه ای پارسی هست؛که درست ترش هم نیلوپر هست؛ تازی ها حرف و وات پ نداشتند پس نیلوفر می گفتند که کم کم فراگیر شد مانند سفید که درست ترش سپید است. همچنین نیلوفر نماد ایران باستان هست و از جشن های ماندنی ماست؛و درسته که واژه نیل سنسکریت هست ولی نیلوفر یک واژه ی پارسی و ساخته و پالوده شده ایرانیان و نماد ایران است در سراسر جهان ! پس پیشنهاد میکنم برای ریشه نام نیلوفر بنویسد: فارسی(پارسی).
و یا دست کم سانسکریت -پارسی

با سپاس.
نیلوفر
نیلوفر یعنی دختر مرداب که در سخت ترین شرایط زندگی میکند و ب هر چیزی ک بخواد میرسع
نیلوفر
در ایران باستان به معنی چرخه هستی ؛ آنچه که سبب رسیدن به مطلوب بزرگی و پادشاهی می شود ؛ چرخه آسمان ؛ این نام را برای زنبق آبی یا همان گل نیلوفر گذاشته اند چون در باور ایرانیان گل نیلوفر نماد عرفانی داشته است.
عليرضا كريمي وند
شكوه زندگي
نيلوفر نماد داراي زيباي و نيروي شگفتن ايزدي
نيلوفر يعني گلي كه در روي آب شناور است اسم زيباي مادر من نيلوفر روشنايي آسمان است
نیلوفر
دبیر مطالعاتم میگه ریشه اسم نیلوفر مال هند هستش اینقدر تحقیق کردم تا بهش ثابت کردم که این اسم ریشه پارسی داره تازه اسم زیبایی هم هست
محسن❤️رضوي❤️ستاره
نيلوفر يعني اصالت شكوه زندگي
نيلوفر نماد زيبايي و نيروي شگفتن ايزدي
نيلوفر يعني سر بلندي پيروزي
مادر عزيزم همه ي اين خصوصيات پاكي و مهرباني و وقار دانايي (شكست ناپذير) دارد
اسم مادر من نيلوفر روشنايي آسمان (شادي و زيبايي آرامش ) است گلي كه روي آب شناور است دوست دارم مادر عزيز دلبندم
نیلووفر😎😌
پاکی صداقت
نیلوفر
دختر پاکدامن
نیلو
نیلوفر: مثل آسمان خوشرنگ و باشکوه
نیلوفر شکوهی
نیلوفر گلی است که برای زنده ماندن با مرداب میجنگد این گل هر چند که در مرداب زندگی میکند اما زبیا ترین گل است....
اسم دختر نازم نیلوفر هست
نیلوفر یعنی گل بی خار
نیلوفر
نیلوفر یعنی پاک ، زیبا گلی که در مرداب هست و نشان می دهد که در یک جای گل آلود گل ی پاک زیبا هم وجود دارد
نیلوفر
نیلوفر یعنه خوشگلترین دختر در منزل
نیلوفر
نیلوفر اسمی پارسی است . گیاهی دارویی و کم یاب و شفا بخش و پایدار و استوار و شکست ناپذیر.
نیلوفر
نیلوفر یعنی زیباترین مهربان و دلسوز ترین دختر جهان
نیلوفر
خوشم میاد همه نیلوفریم. نیلوفر به نام گلی است که می گویند در مرداب می روید
علی حسین
نیلوفر ... این اسم تقدس خاصی دارد و معنایی جامع و کامل میدهد از زندگی و امید به زنده بودن .
نیلوفررر
نیلوفر :عشق
nila
یعنی رو مخ بره،لجباز ،خشن،از خود راضی،مغرور،خنگ و به درد نه خور
نیلوفر آبی
از این مرداب بیمناکم... که نیلوفر توان دارد ولی گلهای دیگر چه؟؟؟
نیلوفر تنها گلی است که در مرداب زشتی ها به زیبایی هرچه تمام تر می روید تا ثابت کند میتوان در بدترین شرایط زندگی زیبا و قوی بود کاش همه گلها نیلوفر بودند که این نمادی است از همه آدمهای این دنیا...
رویا
نیلوفر در واقع همانطور که آن دوست عزیز مون فرمودند همان نیلوپر است یک واژه اصیل ایرانی که ریشه در فرهنگ دیرین ما دارد نیلوفر یعنی زیبایی، پاکی ، خوبی ، صداقت، شجاعت،استقامت و پایداری ، صبر و شکیبایی، شکوه، بزرگی، مهربانی و همه خوبی های دنیا نیلوفر یعنی اسطوره
شکوه نیلگون
نیلوفر را معنایش نمیدانم..
من برای شکوهی به رنگ آسمان هیچ توصیف کاملی رانتوانم گفت..
نیلوفر
نیلوفربه معنی دخترپراستقامت وشجاع
دلسا
نیلوفر به معنی شکوه آسمان است یعنی
نیلو به معنی شکوه و فر به معنی آسمان است
Iinilloow
نیلوفر یعنی سرسختی به توان بی نهايت یعنی گذشتن از سدهای رویش نیلوفر یعنی دختر تنهای مرداب
نیلوفر
نیلو به معنای آبی آسمان و فربه معنی شکوه وزیبایی نام گلی که درمرداب میرویدهمیشه پدرم رو به خاطر این که اسمم رو نیلوفر گذاشته بود ملامت میکردم حالا بعداز 46 سال میفهمم چه نام زیبایی انتخاب کرده برام وازش ممنونم روحش شاد
نیلوفر
نیلوفر یعنی در هر شرایط سخت میتونه تحمل کنه
NIL،
نیلو فر یعنی سر سخت ترین دختر جهان
نیلوفر
گلی که در سخت ترین شرایط رشد میکنه و زیباترین تصویرو میسازه
یعنی در سخت ترین شرایط بهترینو ساختن
یعنی قدرت .اعتماد .باور
niloofar
نیلوفر زیباتریین گل و نماد پاکی🤗
نیلو
نیلوفر یعنی قدرت یعنی آرامش و تنهایی.نیلوفر یعنی من.کسی ک همیشه تو شرایط سخت تنها خودش بوده وتونسته خودش رو نجات بده
نیلوفر
نیلوفر یعنی در اوج مهربانی و ستایش
صدیقه
نیلوفر ینی تو اوج سختی هم مهربونه و صبوره و پاکه وصادقههه ودوستداشتنی پاک و بی الایش
نیلوفر
نیلوفر یعنی دراوج آراستگی وزیبایی درعین سادگی جذاب بودن وهمه رومولوس خودکردن این ازخصوصیاتش😘😘😘😘
حسین ا
نیلوفر گل بسیار زیبادر اوایل تیرماه میروید تا زینت بخش مرداب شود و در استخر و حوض برای زینت و زیبایی اب استفاده میشود اسم‌خانم من نیلوفر
نیلوفر
من خیلی جا ها دنبال معنی اسمم بودم اما این سایت واقعا معنی اسمم رو درست گفت من در شرایط سخت روحی هستم اما چاره ای ندارم وقتی نظرات راخواندم فکر کردم همه دارند از من تعریف میکنند واین مرحمی بود برای شرایط سخت روحیم ممنونم که بهم اعتماد به نفس وقدرت دادید تا بتون از این شرایط سخت راحت شم حالا می خوام خودم اسمو معنی کنم .................نیلوفر یعنی تو بدترین شرایط طاقت آوردن وسخت ترین تلاش برای رسیدن به اهداف زندگی ❤❤❤❤❤❤❤............اونایی که اسمشون نیلوفر ه مدونن ومیدونم خودمونم مثل اسممون صبور وشجاعیم پس .......اعتماد به نفس داشته باشیم باتشکر وخدا نگه دار شما هرکس که تیم مطلب رو خواند وحس کرد روش تاثیر گذاشتم برام دعا کنه که از این بلا هرچه سریع تر نجات پیدا کنم ممنونم 💕💕💕💕
نیلوفر
نیلوفر یعنی تو شرایط سخت زندگی امید داشتن و جنگیدن
نیلوفر
به معنی فر و شکوه جایی خوندم که علاوه بر این معنی و اینکه یک گل هست معنی قدرتمند رو هم میده
نیلوفر
نیلوفر یعنی گل سختی نماد زیبایی من قبلا اسمم رو دوست نداشتم اما حالا خوشحالم اسمم نیلوفره و دوسش دارم
نیلوفر
دنیا بدون نیلوفرها معنا نداره...
نیلوفران دوست داشتنی ، لبتون خندون
نیلوفر
به معنی عشق معنوی است یعنی در بدترین جا همانطور پاک زلال میماند
علیرضا
نیلوفر گل مرداب است تو نیلوفر من باش من مرداب تو
نیلو
اسم من شناسنامه ای من نیلوفرنیست اماعجییییب وبدون دانستن معنای زیبای این اسم سالهاست اسمم روتغییرداده ام به این نام وهمه نیلوصدام میکنن عاشقانه این اسمودوست دارم به خصوص وقتی درموردمعنای این اسم تحقیق کردم بله همانطورکه دوستان عزیزفرمودندنیلوفربه معنای صبرواستقامت که توی شرایط سخت دوام میاره وشکوفه میده وروبه روشنایی رشدمیکنه خیلی زیباست زنده بادهمه نیلوفرای گل
نیلوفر
نیلوفر گلی که مرداب شرافتش سخته ولی باهاش جوردرمیاد وبه زندگیت خوشبختی میده دیدم که میگم اسم خودمم نیلوفر
نیلوفر
اسم ی گله ک
از رود نیل ب بین النهرین اورده شده و پارسیش نیلو پره ب معنی گلی با پر های نیلی و نماد امید ب زندگی و حیات دوباره میده
امیرحسین
نیلوفر اسلامی‌فر یعنی آرامشی بی پایان
نیلوفر
ینی زیبایی جهان
نیلوفر ینی تمام کهکشان
نیلوفر ینی ارامش
نیلوفر ینی آسایش
نیلوفر ینی عشق مردایی که عاشقن
نیلوفرمحمدی
نیلوفرگلی است که سه روزبیشترزندگی نمیکندامادرهمین سه روززیبازنگی میکند
وزیبازندگی کردن حتی درمدت کم رابه مایادمیدهد
ایمان
عشق ،علاقه،خواستن،پاکی
محمد
پاك روييدن و زيستن حتي در آلوده ترين شرايط
شایلین
واقعازیبا
ودوست داشتنی
مهربون
باوفا...
:-) :-)
نیلوفر
نیلوفر به درشعرهای فارسی نماد عرفان است وبه معنای دختری پاک ووارسته دراوج شکوه و زیبایی است
کوروش
نیلوفر به معنی گل ۹ برگ است .
نی ، نین ، نن همان ۹ است.
لو ، لایه ، لا ، روی هم .
فر ، پر، برگ
مریم
در زبان لری بختیاری در گذشته نام لی لی پر یک نام مرسوم بوده است
نیلوفر
نیلوفر یعنی تو مرداب زندگی کنی ولی نشون بدی که تو بد ترین شرایط بهترینی همه نیلوفرها دوستون دارد
مهدی خانی فراشبندی
◄نیلوفر
به کسر نون و سکون یاي مثناة تحتانیه و ضم لام و سـکون واو و فتح فا يرا و مهمله از نیلوپهل هندي است زیرا که نیـل بـ ه زبـان هندي ه ب معنی آب و پهل به معنی ثمر است و به یونـانی نیمقـا و به عربی کرنب الماء و حب آن را حب العروس و ب ه زبان بنگا له سپلاوکو ینی نامند و بري آن را به مصر عرایس النیل گویند .
ماهیت آن گل نباتی است که در غدیرها و آبها ي ایستاده که به هندي جهیل و تالاب نامند در ایام گرما که موسم بارش آن دیـار است به هم میرسد ساق آن نرم و مجوف طـولانی بـه قـدر عمـق آنها تا به دو قامت و برگ آن عریض و بـر سـطح آب مفـروش و گل آن بیرون از آب و الوان میباشد سفید و نیلی و سرخ ارغـوانی و بنفش زرد رنگ نیز ولیکن زرد رنـگ آن کمیـاب و سـفید آن کثیرالوجود و بعد از آن نیلی و بعد از آن ارغوانی و بهتـرین همـه
سفید و نیلی است و برگهاي گل آن طولانی با قمعـی سـخت و در میان آن زیرها و بعد از ریختن گل آن ثمري بقدر سـیبی مـدور در جوف آن تخمهاي کوچک سیاه که با لزوجت میباشد به هـ م میرسد و هندي آن مایـل بـه سـرخی و بـیخ آن بعضـی شـبیه بـ ه زردك طولانی سیاه و بعضی مد ور و تلخ طعم خشبی و این را بـه
هندي سلکی نامند و بعضی مردم پخته میخورند و بعضی گفتهاند نیلوفر بري نیز میباشد .
طبیعت جمیع اجزاي آن : در دویم سرد و تر و گـ ل آن از همـه
الطف و از بنفشه در سردي و تري زیاده و بیخ آن گرم و خشـک و تخم آن سرد و خشک و مراد از مطلق آن گل آن است و اکثـر مستعمل و قوت آن تا به یک سال باقی می ماند .
افعال و خـواص آن : مقـوي دل و دمـاغ و مسـکن حـرارت آنهـا و تشنگی.
*اعضاءالرأس و الصدر * بوییدن گل آن مقوي دل و دماغ حار و منوم و مسکن صداع حارو خشکی دماغ و آشامیدن آن جهت امور مذکوره و سد نزله و خشونت سینه و سرفه حـار و قـروح ظـاهري و باطنی حادث از ادوی ه حـاده اسـت و چـون تعـدیل آن بـا زعفـران و دارچینی کرده باشند جهت تقویت دل و خفقـان مـؤثر و نگاهداشـتن قدري از بیخ آن در دهان محلل اورام حلـق و رافـع خنـاق مجـرب و
نطول گل آن بر سر مسکن حرارت آن. *اعضـاءالنفض و الحمیـات *آشامیدن گل آن و به دستور بیخ آن حابس اسهال مزمن و قرح امعاو سیلان منی و منجمد کنند ه آن ومسـکن شـهوت بـاه و مـانع احـتلام خصوص با شربت خشخاش و یا جوارش عودشیرین و آشـامیدن گـ ل
آن به تنهایی و یا با مطبوخات مناسبه و یا عـرق آن جهـت جـدري و حصبه و بعد از بروزنه قبل از آن جهت آنکه مانع بروز آنست و نیز مسکن حرارت قلب و کبد و حمیات حار ه حاده است .
مضر مثانه ، مصلح آن نبات و عسل و مضر باه و مصلح آن لبوبات و عسل .
مقدار شربت : از جرم آن تا سه درم و در مطبوخـات تـا هفـت مثقال .
بدل آن : بنفشه و یا خلاف و یـا خطمـی سـفید و بـیخ آن جهـت اسهال مزمن و تحلیل طحال و قروح امعا سیلان منی و ضماد آن جهت درد معده و مقعده و مثانه و ورم طحال و مقعده .
*الزینه * ضماد بیخ آن با آب جهت بهـق و بـرص خصـوص بـیخ سیاه آن و با زفت و یا عسل جهت داءالثعلب و نطول آن با سرکه جهت اورام حاره .
مقدار شربت آن : از یک درم تا سه درم و اکثار آن مضعف بـاه و تخم آن مضعف باه و منجمد کننده منـی و آشـامیدن آن جهـت رفع سیلان رطوبات جاري از رحم و ضماد آن جهت نزف الـدم و درد مثانه و درور حیض نافع .
مقدار شربت آن : تا سه درم است .
شراب نیلوفر ملین طبع و جهت صداع حار و تبهاي حـار و تبهـاي صفراوي و سرفه و ذات الجنب و ذات الریه و خشونت سینه نافع .
صنعت آن بگیرند نیلوفر تازه یـک رطـل و در چهـار رطـل آب
بخیسانند و بجوشانند و مالیده صاف نموده با یک مـن قنـد سـفید به قوام آورند و اگر نیلوفر تازه نباشد ربع و یـا نصـف وزن آن از نیلوفر خشک مرتب نمایند .
عرق نیلوفر صداع حار و تبهاي صفراوي و حمیات دقیه و جـدري و حصبه و سرفه حا ر و ذات الجنب و ذات الریه و خفقان حار را نافع .
صنعت آن : بگیرند گل نیلوفر تـازه و بـا چهـار وزن آن آب
خالص شیرین در ق عر و انبیق مقطر نمایند و بعد از سـرد شـدن در شیشه و یا صراحی جست روي توتیـا نگاهدارنـد و عنـدالحاجت بقدر مطلوب بیاشامند و اگر تاز ه آن نباشد از خشک آن ربع و یا نصف آن اخذ نمایند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نیلوفر بازیگر قدیمی   • نیلوفر آهنگ   • نیلوفر در جدول   • شعر نیلوفر   • نیلوفر گل   • نیلوفر سریال لطیفه   • اسم نیلوفر   • گیاه نیلوفر   • معنی نیلوفر   • مفهوم نیلوفر   • تعریف نیلوفر   • معرفی نیلوفر   • نیلوفر چیست   • نیلوفر یعنی چی   • نیلوفر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نیلوفر
کلمه : نیلوفر
اشتباه تایپی : kdg,tv
آوا : nilufar
نقش : اسم
عکس نیلوفر : در گوگل

آیا معنی نیلوفر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )