برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

نگهبان باغ وحش

نگهبان باغ وحش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر محمد
ZEEKEEPER

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نگهبان باغ وحش   • مفهوم نگهبان باغ وحش   • تعریف نگهبان باغ وحش   • معرفی نگهبان باغ وحش   • نگهبان باغ وحش چیست   • نگهبان باغ وحش یعنی چی   • نگهبان باغ وحش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نگهبان باغ وحش

کلمه : نگهبان باغ وحش
اشتباه تایپی : k'ifhk fhy ,pa
عکس نگهبان باغ وحش : در گوگل

آیا معنی نگهبان باغ وحش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )