برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

نگاه

/negAh/

مترادف نگاه: تماشا، توجه، دید، دیدار، رویت، عنایت، مشاهده، نظاره، نظر، نگرش

معنی نگاه در لغت نامه دهخدا

نگاه. [ ن ِ ] (اِ) نظر. دید. دیدار. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). نگریست. مشاهده. ملاحظه. (ناظم الاطباء). نظاره. نظره. نگه. اسم است از نگریستن مانند نگرش. (یادداشت مؤلف ) :
کشیده رده ایستاده سپاه
به روی سپهدارشان بد نگاه.
فردوسی.
بتی که چشم من از هر نگاه چهره ٔ او
نگارخانه شد ارچه پدید نیست نگار.
فرخی.
رای و اندیشه بدو کرد و بدو داشت نگاه
زآنکه دانست که رائی است مراو را محکم.
فرخی.
کی دلت تاب نگاهی دارد
آفت آینه ها آمده ای.
خاقانی.
ای آفتاب روشن و ای سایه ٔ همای
ما را نگاهی از تو تمام است اگر کنی.
سعدی.
کز این زمره ٔ خلق در بارگاه
نمی باشدت جز در اینان نگاه.
سعدی.
هجوم شوق تماشا و تیغ شرم ببین
که دامنش ز نگاه چکیده لبریز است.
عرفی (از آنندراج ).
دیوانه ٔ زنجیر نگاه تو نگشته ست
دیوانه که دارند به زنجیر نگاهش.
ظهوری (از آنندراج ).
بر شعله ٔ نگاه نکردیم جان سپند
دل سوخت بر تحمل ما اضطراب ما.
ظهوری (از آنندراج ).
می نخورده ست غالباً هرگز
آنکه گفته ست می نگاهش را.
ظهوری (از آنندراج ).
نیم کش کرد چنان تیغ نگاهی که ز بیم
شوق دست نظر از دامن پاکش برداشت.
طالب (از آنندراج ).
هر سینه ای که پاک شد از خار آرزو
میدان تیغبازی برق نگاه اوست.
صائب (از آنندراج ).
آهو نتواند ز سر تیر تو جستن
دل چون جهد از تیر نگاهی که تو داری.
صائب (از آنندراج ).
جز چشم سیاهش که فرنگی است نگاهش
در دیده که دیده ست که بتخانه زند موج.
صائب (از آنندراج ).
به هر سو پیش پیشم می دود گرد تمنایت
چو طومار نگاهم غیر حیرت نیست عنوانی.
بیدل (از آنندراج ).
بالیده سنبل شوق از پیچ و تاب آهم
بوی بهار حیرت دارد گل نگاهم.
بیدل (از آنندراج ).
چنان ...

معنی نگاه به فارسی

نگاه
دید، نظر، توجه، دیدن، نگریستن
( اسم ) ۱ - نظر دید دیدار . ۲ - توجه عنایت .
نظر انداختن . نظر کردن . عنایت و التفات کردن .
نظر کردن . نگاه انداختن
خیره چشم و هرزه نگاه . چشم چران . یا آنکه چشم ها را نیم باز گذاشته می رود .
چشم به روزن افتادن . نگاه به روزن افتادن . عمل نگاه چران . یا نظر تهی و سبک .
( مصدر ) طلب حفاظت کردن استحفاظ .
۱ - ( صفت ) آنکه یا آنچه چیزی را نگاه دارد محافظ . یا قوت (قوه) نگاه دارنده. قوه ماسکه . ۲ - ( اسم ) یکی از اجزائ اسطرلاب ممسکه .
( مصدر ) ۱ - حفظ کردن حفاظت کردن پاسبانی کردن : یا رب تو مر حسین ابوبکر را مدام از کل حادثات زمانه نگاه دار . ( لباب الالباب ) در جایی محفوظ داشتن : مردم آزاری ... سنگی بر سر صالحی زد . درویش ...سنگ را نگاه همی داشت تازمانی که ملک را بر آن لشکری خشم آمد... ۳ - مراقبت کردن توجه کردن : طلایه فرستاد هرسو براه همی داشت لشگر زدشمن نگاه . ۴ - تعمد کردن پرورش دادن . ۵ - باز داشتن منع کردن . ۶ - توقیف کردن .
(صفت) قابل نگاه داشتن شایسته حفاظت .
(مصدر) نگاه دوختن بکسی . بوی نگاه کردن :نگاه استفهام آمیزش را بمن دوخت ...
( مصدر ) نظر کردن دیدن .
...

معنی نگاه در فرهنگ معین

نگاه
(نِ) [ په . ] (اِ.) نظر، دید.
( ~.) (حامص .) ۱ - محافظت ، حراست . ۲ - مواظبت ، توجه دقیق .
( ~. تَ) (مص م .) ۱ - نگه داری کردن . ۲ - متوقف ساختن .

معنی نگاه در فرهنگ فارسی عمید

نگاه
۱. دید، نظر.
۲. (اسم) چشم.
۳. (شبه جمله) [عامیانه] توجه کنید، توجه کن.
* نگاه داشتن: (مصدر متعدی)
۱. نگاهداری کردن.
۲. متوقف ساختن، ایست دادن.
* نگاه کردن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) دیدن، نگریستن.

نگاه در جدول کلمات

نگاه
دید
نگاه از سر تا پا
ورانداز
نگاه حیرت زده
خیره
نگاه خریدارانه
ورانداز
نگاه خیره
زل
نگاه دزدانه
سرک
نگاه دقیق
برانداز
نگاه و دید
رای
نگاه و نظر
دید
نگاه کردن
دیدن

معنی نگاه به انگلیسی

regard (اسم)
توجه ، نظر ، سلام ، مراعات ، بابت ، ملاحظه ، درود ، احترام ، نگاه ، رعایت ، باره
look (اسم)
نظر ، ظاهر ، قیافه ، نگاه
glance (اسم)
نگاه مختصر ، مرور ، نگاه ، برانداز ، نظر اجمالی ، لمحه ، اشاره یا نگاه مختصر ، اشاره کردن و رد شدن برق زدن
gander (اسم)
نظر ، مرد متاهل ، نگاه ، غاز نر ، ادم نادان
kenning (اسم)
معرفت ، نگاه ، نوعی استعاره ، دانش ، قدرت بینایی

معنی کلمه نگاه به عربی

نگاه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الف
یکی از 97 اصطلاح موسیقی ایرانی(پورمندان)
علی باقری
نگاه :
دکتر کزازی در مورد واژه ی نگاه می نویسد : (( نگاه در پهلوی در ریخت نگاس nigās به کار می رفته است ؛ ستاگ واژه گاه است که در "آگاه " نیز دیده می شود . "ن " ، در آن ، پیشاوندی است که فرود را نشان می دهد . در بیت زیر نگاه کردن کنایه ای است فعلی از گونه ی ایما از پرداختن و توجه کردن .))
پرستنده باشیّ و جوینده راه؛
به ژرفی؛ به فرمانْش کردن نگاه.)
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 179 )

پارسا جون
نگریستند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انجمن نگاه دانلود   • نگاه چشم پزشکی   • نگاه شعر   • نگاه مرد   • دانلود رمان از نودهشتیا   • دانلود رمان رقص عاشقی   • متن نگاه   • سایت دانلود رمان   • معنی نگاه   • مفهوم نگاه   • تعریف نگاه   • معرفی نگاه   • نگاه چیست   • نگاه یعنی چی   • نگاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نگاه

کلمه : نگاه
اشتباه تایپی : k'hi
آوا : negAh
نقش : اسم
عکس نگاه : در گوگل

آیا معنی نگاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )