برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسلم نجفی مفرد
وزارت پاوزه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی   • مفهوم نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی   • تعریف نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی   • معرفی نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی   • نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی چیست   • نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی یعنی چی   • نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی

کلمه : نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی
اشتباه تایپی : k,dskni hdjhgdhdd ohgr cldk f,ld
عکس نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی : در گوگل

آیا معنی نویسنده ایتالیایی خالق زمین بومی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )