برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

نور آیه

نور آیه در دانشنامه آزاد پارسی

نور، آیه
در قرآن، سورۀ نور، آیۀ ۳۵: «خداوند نور آسما ن ها و زمین است. نورش همچون چراغ دانی است که در آن چراغی هست و چراغ در آبگینه ای است؛ آبگینه گویی ستاره ای درخشان است؛ از درخت مبارک زیتون، که نه شرقی است و نه غربی، افروخته شود. نزدیک است که روغنش، با آن که آتشی به آن نرسیده است، روشنی دهد، نور در نور است؛ خداوند به نور خود هر کس را خواهد هدایت کند و خداوند برای مردم این مثل ها را می زند و خداوند بر هر چیزی تواناست». مکتب های گوناگون فلسفی و عرفانی تفسیرهایی از این آیه ارائه کرده اند و رساله های مستقل در تفسیر این آیه نوشته شده است. امام علی (ع)، بنابه نقلی، یکی از معانی «نورالسماوات» (نور آسمان) را «مُنوِّرالسماوات» (نوربخش آسمان ها) دانسته است. بسیاری از حکمای اسلامی به ویژه اهل اشراق «نور» را کنایه از «وجود» می دانند. حکما گفته اند ظهور هر چیزی در عالمِ ظاهر بسته به نور است و نور آشکارکنندۀ همه چیز است و خود ذاتاً آشکار است و نیاز به آشکارکننده ندارد. به همین ترتیب، ظهور هر چیزی در جهان هستی بسته به هستی بخشی حق تعالی است. هر موجودی به وسیلۀ او ظهور می یابد و موجود می شود. او ظاهر بالذّات و ظاهرکنندۀ ماسوای خویش است.

نور آیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نور آیه   • مفهوم نور آیه   • تعریف نور آیه   • معرفی نور آیه   • نور آیه چیست   • نور آیه یعنی چی   • نور آیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نور آیه

کلمه : نور آیه
اشتباه تایپی : k,v Hdi
عکس نور آیه : در گوگل

آیا معنی نور آیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )