برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1390 100 1

نوبت آمدن

معنی نوبت آمدن در لغت نامه دهخدا

نوبت آمدن. [ ن َ / نُو ب َ م َ دَ ] (مص مرکب ) نوبت رسیدن :
درطبع جهان اگر وفائی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران.
خیام.
- نوبت ِ... آمدن ؛ نوبت آن شدن. هنگام انجام کاری فرارسیدن. مجال و موقع به دست آمدن :
چون که آید نوبت شکر نعم
اختیارت نیست وز سنگی تو کم.
مولوی.
- نوبت به سر آمدن ؛ مجال نماندن. زمان و فرصت پایان گرفتن.
- نوبت کسی به سر آمدن ؛ کنایه از درگذشتن و سپری شدن :
به تو داد یک روز نوبت پدر
سزد گر تو را نوبت آید به سر.
فردوسی.

معنی نوبت آمدن به فارسی

نوبت آمدن
نوبت رسیدن ٠ یا نوبت ٠٠٠ آمدن : نوبت آن شدن ٠

نوبت آمدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نوبت آمدن   • مفهوم نوبت آمدن   • تعریف نوبت آمدن   • معرفی نوبت آمدن   • نوبت آمدن چیست   • نوبت آمدن یعنی چی   • نوبت آمدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نوبت آمدن
کلمه : نوبت آمدن
اشتباه تایپی : k,fj Hlnk
عکس نوبت آمدن : در گوگل

آیا معنی نوبت آمدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )