برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نوار نشان دهنده کاپیتان

نوار نشان دهنده کاپیتان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزان توانگر
بازوبند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نوار نشان دهنده کاپیتان   • مفهوم نوار نشان دهنده کاپیتان   • تعریف نوار نشان دهنده کاپیتان   • معرفی نوار نشان دهنده کاپیتان   • نوار نشان دهنده کاپیتان چیست   • نوار نشان دهنده کاپیتان یعنی چی   • نوار نشان دهنده کاپیتان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نوار نشان دهنده کاپیتان
کلمه : نوار نشان دهنده کاپیتان
اشتباه تایپی : k,hv kahk nikni ;h~djhk
عکس نوار نشان دهنده کاپیتان : در گوگل

آیا معنی نوار نشان دهنده کاپیتان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )