برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1541 100 1
شبکه مترجمین ایران

ننه

/nane/

مترادف ننه: بی بی، جده، مادربزرگ، مادر، مامان، والده، خدمتکار، مستخدمه

معنی ننه در لغت نامه دهخدا

ننه. [ ن َ ن َ / ن َ ن ِ ] (اِ)در تداول ، مادر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ).والده. || مادربزرگ. جده. (فرهنگ فارسی معین ). || خدمتکار زن مخصوصاً اگر پیر باشد. (فرهنگ عامیانه ٔ جمال زاده از فرهنگ فارسی معین ).
- ننه جان ؛ مادرجان. کلمه ای که مادر هنگام مهربانی به فرزند خود می گوید. (ناظم الاطباء).
- ننه خانی شله پز، ننه خانم شله پز ؛ شخص چلمن و بی عرضه و بی قابلیت : این جور که تو خیاطی می کنی ننه خانی شله پز هم می تواند بکند. (فرهنگ عامیانه ٔ جمال زاده از فرهنگ فارسی معین ).
- ننه من غریبم درآوردن ؛ آه و ناله کردن. (فرهنگ فارسی معین ). خود را ناتوان و بینواو ضعیف وانمود کردن برای جلب ترحم دیگران.
- ننه صمد ؛ ننه خانی شله پز. (فرهنگ عامیانه ٔ جمال زاده از فرهنگ فارسی معین ).
- ننه قمر ؛ ننه خانی شله پز. (فرهنگ عامیانه ٔ جمال زاده از فرهنگ فارسی معین ).
- ننه مرده ؛ مادرمرده. (فرهنگ عامیانه ٔ جمال زاده از فرهنگ فارسی معین ).

ننه. [ ن َ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بالک از بخش مریوان شهرستان سنندج که 100 تن سکنه دارد. آبش از چشمه و قنات ، محصولش غلات و لبنیات و توتون ، شغل اهالیش زراعت و گله داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی ننه به فارسی

ننه
نه نه، مادر
( اسم ) ۱ - مادروالده .۲- مادر بزرگ جده . ۳ - خدمتکار زن مخصوصا اگر پیرباشد. یاننه جان . مادر جان مادر عزیز . یا ننه خانی شله پز.( صفت ) شخص چلمن و بی عرضه و بی قابلیت: این جور که تو خیاطی میکنی ننه خانی شله پز هم میتواند بکند. یا ننه من غریبم.لغت:مادر. من از وطن دور افتاده و بی کسم.یا ننه من غریبم در آوردن. آه و نالهکردن : خوب کمتر ننه من غریبم دربیار...
دهی است ازدهستان بالک از بخش مریوان شهرستان سنندج . آبش از چشمه و قنات محصولش غلات و لبنیات و توتون شغل اهالیش زراعت و گله داری است .
[ گویش مازنی ] /nane/ مادر بزرگ مادری – مادربزرگ
(اسم)۱- گیاهی از تیره چتریان که یکساله است و برگهایی شبیه برگ زردک دارد و ارتفاعش بین ۳٠ تا۹٠ سانتیمتراست و بطور خود رو در آسیای صغیر و هندوستان و مصر و ایران و مناطق بحرالرومی میروید.میوه اش بیضی شکل و شبیه میوه جعفری است و مورد استعمال دارویی دارد و گلهایش سفید رنگند. از میوه این گیاه اسانسی با بویی مطبوع بدست میاورند که شامل مخلوطی از تیمول وسیمن میباشد.میوه مذکور بادشکن و ضد تهوع است و بعلاوه دارای اثر قابض و محرک قوه باه میباشد و خاصیت ضد کرم و مدر نیز داردنانخواه نخوه انیسون بری اجواین اجواین مصری اجواین هندی آموس زنیان کمون ملوکی امیوس اناصون مصری انیسون مصری نشوان هندیانبوس اجامدون وومون کمون السودان نانوخه نانخه برامداریها امی .
( صفت ) ننه خانی شله پز.
ننه خانی شله پز .
مادر مرده.
دهی از بخش نمین شهرستان اردبیل استان سوم . در ۲٠ کیلومتری خاور اردبیل و یک کیلومتری شوسه اردبیل به آستارا واقع است و ۷۹۲ تن سکنه دارد . آبش از رودخانه تامین میشود .
دهی است از بخش نمین شهرستان اردبیل که آبش از رودخانه محصولش غلات و حبوبات شغل اهالی زراعت و گله داری است . ...

معنی ننه در فرهنگ معین

ننه
(نَ نِ) (اِ.) (عا.) مادر، مادربزرگ .
( ~. نَ نِ) (ص .) کنایه از: آدم ترسو، بی کفایت و وابسته به دیگران .

معنی ننه در فرهنگ فارسی عمید

ننه
مادر.

معنی ننه به انگلیسی

mother (اسم)
اصل ، سر چشمه ، مام ، مادر ، ننه ، والده

معنی کلمه ننه به عربی

ننه
ام

ننه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
ننه*دالو*::در زبان لری بختیاری به معنی

مادر بزرگ
دالو::مادر بزرگ.پیر زن
امیرحسین جعفرزاده
مامان - مامانی - مادربزرگ
بهاره
مادر -مادر بزرگ-مامان-👩
واژگان لری( بختیاری)

با بچه ای که هنوز زبان باز نکرده اینگونه حرف میزنند:

بَ بَ، بابا= پدر
مَ مَ، ماما=مادر
دَ دَ=خواهر
گَ گَ =برادر
پَ پَ=پدربزرگ
نَ نَ=مادر بزرگ

زمانی که بچه بزرگ می شود خانواده خود را اینگونه صدا میزند:

بو(بُُ)، بواَ، بَوَ=پدر
دا، دی، دایه، دالکه=مادر
دَده، دَدی=خواهر
گَ گه، گَ یه، گَ گو، گَ وو= برادر
پاپا، باوا=پدربزرگ
نَنه=مادربزرگ

زمانی که بخواهد بستگی خود با خانواده را بگوید:

پدر
مادر
خواهر
برادر
پاپا
ننه، داگَپ (گَپ به مَنای بزرگ)
نانا
نَنه در ایران به مادربزرگ میگویند که در انگلیسی با nan هم ریشه است.
ککردزاد
ناو زوان کوردی و ننه ایوشن ,دالگد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ننه   • عکس ننه   • ریشه کلمه ننه   • ننه جون   • ننه علی مسعودی   • ننه معین   • ننه علی کیست   • ننه قمر یعنی چه   • مفهوم ننه   • تعریف ننه   • معرفی ننه   • ننه چیست   • ننه یعنی چی   • ننه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ننه

کلمه : ننه
اشتباه تایپی : kki
آوا : nane
نقش : اسم
عکس ننه : در گوگل

آیا معنی ننه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )