برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1400 100 1

ننر


مترادف ننر: بی مزه، لوس، بی ادب، بی تربیت

متضاد ننر: مودب

معنی ننر در لغت نامه دهخدا

ننر. [ ن ُ ن ُ ] (ص ) در تداول ، لوس.
- بچه ٔ ننر ؛ بچه ٔ لوس که بسیار بدو مهربانی شده و ازاین رو فاسد بار آمده است. (یادداشت مؤلف ).

معنی ننر به فارسی

ننر
( صفت ) کسی که بیجهت خود را عزیز نشان دهدلوس و بیمزه :[ بچه ننر.]
در تداول : لوس .
در تداول : لوس شدن . خود را لوس کردن . بی مزگی نمودن .
( صفت ) کسی که بیهوده خود را عزیز نماید .

معنی ننر در فرهنگ معین

ننر
(نُ نُ) (ص .) (عا.) لوس ، زیاده از حد عزیز داشته شده .

معنی ننر در فرهنگ فارسی عمید

ننر
کسی که بی جهت خود را نزد دیگران عزیز کند، لوس.

ننر در جدول کلمات

ننر
لوس
ننر و از خود راضی
لوس

معنی ننر به انگلیسی

softhead (اسم)
ادم احمق ، ننر
fractious (صفت)
کج خلق ، بد خو ، متمرد ، زود رنج ، ننر

ننر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی. ننر   • شکم پرست   • معنی جز   • طرد   • لوس در جدول   • دریایی در ترکیه   • مهر سلاطین مغول در جدول   • جز در جدول   • معنی ننر   • مفهوم ننر   • تعریف ننر   • معرفی ننر   • ننر چیست   • ننر یعنی چی   • ننر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ننر
کلمه : ننر
اشتباه تایپی : kkv
عکس ننر : در گوگل

آیا معنی ننر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )