برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1398 100 1

نقصانی

معنی نقصانی در لغت نامه دهخدا

نقصانی. [ ن ُ ] (حامص ) به معنی نقصان ،در این لفظ یای تحتانی زائد است در آخر، چنانچه در سلامتی و خلاصی و غیره. (از غیاث اللغات ). مزیدعلیه نقصان بر قیاس زیادت و زیادتی و جریان و جریانی و فضول و فضولی و حضور و حضوری. (از آنندراج ) :
به هر ناسازیی درساز و با هر ناخوشی خوش کن
که آبت زیر کاه است و کمالت عین نقصانی.
خاقانی (از آنندراج ).
به عهد جلوه ٔ حسن کمال من اندوخت
قبول شاهد نظم کمال نقصانی.
عرفی (از آنندراج ).
ز تنگ عرصگی فکر جز به مدحت تو
نمی رهد سخن از تنگنای نقصانی.
واله (از آنندراج ).
اگر نه لازمه ٔ ذات دشمنت بودی
به کسر نیز ندادی خدای نقصانی.
حیاتی (از آنندراج ).

معنی نقصانی به فارسی

نقصانی
کمی کاستی : بهر ناسازیی در ساز و دل برنا خوشی خوش کن که آبت زیر کاهست و کمالت زیر نقصانی . ( خاقانی ) توضیح با آنکه نقصان خود مصدر است یائ حاصل مصدر بدان ملحق کرده اند .

نقصانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تکنیک زمانهای نقصانی چیست   • تکنیک دو خودکار   • اموزش تکنیک زمان های نقصانی   • استراتژی بازگشت   • تکنیک ضربدر منها   • تکنیک ضربدر منفی   • زمان های نقصانی کنکور   • اعداد زمان نقصانی   • معنی نقصانی   • مفهوم نقصانی   • تعریف نقصانی   • معرفی نقصانی   • نقصانی یعنی چی   • نقصانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نقصانی
کلمه : نقصانی
اشتباه تایپی : krwhkd
عکس نقصانی : در گوگل

آیا معنی نقصانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )