برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1470 100 1

نقد

/naqd/

مترادف نقد: تشخیص، تمییز، ارزش، بها، پول، سرمایه، سکه، نقدینه، زروسیم

متضاد نقد: نسیه

برابر پارسی: بهین گزینی، سَره گزینی، بهای کالا که یکجا پرداخت شود

معنی نقد در لغت نامه دهخدا

نقد. [ ن َ ] (ع ص ، اِ) آن چه در حال داده شود. خلاف نسیه. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). مال حاضر. (دهار). پول حاضر و آماده. پیشدست. وجه حاضر. قیمت حاضر. (ناظم الاطباء). مقابل نسیه. (اقرب الموارد) (متن اللغة). حاضر معجل. (متن اللغة). دستادست. پیشادست. دستی. خلاف نسیه و وعده و حواله. (یادداشت مؤلف ) :
از او رسید به تو نقد صدهزار درم
ز بنده بودن او چون کشید شاید یال.
عنصری.
گوید به نسیه نقد ندهد هر که نیک است اخترش
با زرق نفروشد تنش در دام خویش آرد سرش.
ناصرخسرو.
به نسیه مده نقد اگر چند نیز
به خرما بود وعده و نقد خار.
ناصرخسرو.
در این سال بود که نرخ ها عزیز شد گندم به دویست درم نقد شد و جو به صد و هشتاد درم. (تاریخ سیستان ).
باری تعالی گفت وعداﷲ، و وعده به اتفاق اصل وضع خلاف نقد باشد.(نقض ص 287).
چمن حکایت اردی بهشت می گوید
نه عاقل است که نسیه خریدو نقد بهشت.
حافظ.
|| سیم و زر مسکوک. (غیاث اللغات ). درهم. (اقرب الموارد). درم تمام وزن جید. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). ج ، نقود :
نقدی نداده چرخ که حالی دغل نشد
نردی نباخت چرخ که آخر دغا نکرد.
خاقانی.
بس کردم ازین سخن که چندان
نقدی به عیار برنیامد.
خاقانی.
دیده که نقدهای اولوالعزم ده یکی است
آموخته ز مکتب حق علم کیمیا.
خاقانی.
چون رفت آن نقد سیمین باز در سنگ
ز نقد سیم شد دست جهان تنگ.
نظامی.
ز آنجا که پرده پوشی خلق کریم تست
بر نقد ما ببخش که قلبی است کم عیار.
حافظ.
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
تا همه صومعه داران پی کاری گیرند.
حافظ.
|| پول. وجه. فلوس. مقابل جنس. (یادداشت مؤلف ) :
هم از آن کیسه دهش نقد که او دادت
نقد او باید بردنت به بازارش.
ناصرخسرو.
سخت بد گشت نقدها، مستان
درم از کس مگر به سخت مکاس. ...

معنی نقد به فارسی

نقد
سره کردن، جداکردن پول خوب ازبد، ظاهرساختن عیوب، یامحاسن کلام، پول وبهاو آنچه فی الحال داده شود، خلاف نسیه، نقودجمع
( اسم ) سنجد .
بطئی الشباب قلیل اللحم . نقد . کودک کم نیرو نزار که دیر به برنائی رسد .
نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص کتابی است حکمی و عرفانی تالیف عبد الرحمن جامی در شرح و تفسیر کتاب نقش الفصوص تالیف شیخ محی الدین عربی ( متوفی ۶۲۸ ه.ق .) . این کتاب را در ۸۶۳ تالیف نمود و در آن اقوال مفسرین دیگر فصوص چون شیخ صدرالدین محمد قونیوی و موید الدین جندی و شیخ سعد الدین فرغانی را در نظر داشته است .
حاضر و آماده شدن پول ٠ کالا یا زمین و خانه ٠ یا سند و قبضی به پول نقد بدل شدن ٠ موجود شدن ٠
نقاد ٠ صیرفی ٠ سره گر ٠ ناقد
نقادی ٠ عمل نقد شناس
نام تیره ای است از شعب. جیاره ایل عرب ٠
[feminist critique] [مطالعات زنان] نوعی مکتب نقد ادبی که در آن به ارزیابی فرهنگ و ایدئولوژی و الگوهای سنتی دربارۀ زنان و طبیعت و قوانین اجتماعی و نوشته ها، با نگاهی زن محور، می پردازند
۱ - رشوه گیر رشوت خوار پاره گیر . ۲ - طالب دنیا .
۱ - مالی را تبدیل به پول نقد و رایج کردن:سید گفت : ... ترا اینجا چندان مقام باشد که این زر را وزن و نقد بکنند . ۲- انتقاد کردن اثری علمی یا ادبی: فیلسوف اعظم ارسطا طالیس این نقد را ( طب را ) بقسطاس منطق بسخت و بمحک حدود نقد کرد و بمکیال قیاس پیمود ..
نقد کن حال ...

معنی نقد در فرهنگ معین

نقد
(نَ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) جدا کردن خوب و سره از بد و ناسره . ، ~ ادبی تشخیص معایب و محاسن اثری ادبی . ۲ - پرداخت بهای کالا در همان هنگام خرید. مق نسیه . ۳ - (اِ.) سکة فلزی ، پول رایج .
( ~. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) ۱ - چک یا جنسی را به پول تبدیل کردن . ۲ - مطرح کردن ضعف و قوت یک اثر.

معنی نقد در فرهنگ فارسی عمید

نقد
۱. [مقابلِ نسیه] ویژگی خریدی که پول آن فی الحال داده شود.
۲. (اسم مصدر) ظاهر ساختن عیوب یا محاسن کلام.
۳. (اسم) [جمع: نقود] پول و بها
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] جدا کردن پول خوب از بد، سره کردن.
* نقد حال: زبان حال، سخن یا قصه که مناسب حال گوینده یا شنونده باشد، حسب حال.

نقد در دانشنامه اسلامی


...
نقد احادیث مهدویت از دیدگاه اهل سنت، اثر محمدیعقوب بشوی، ارزیابی احادیث مهدویت از دیدگاه عالمان سنی است که به زبان فارسی و در سال 1384ش نوشته شده است.
کتاب، با مقدمه مؤلف در بیان نکاتی پیرامون مطالب، آغاز شده و مباحث، در پنج فصل ارائه شده است.
نویسنده، با نگاهی تاریخی - روایی و با بهره گیری از منابع و مصادر عامه، به بررسی رجالی احادیث و روایاتی که اهل سنت در باره مهدویت و نام و نسب امام مهدی(عج) و علائم و زمان ظهور آن حضرت دارند، پرداخته است.
این احادیث، از کتاب های معتبر اهل سنت و به ندرت از کتاب های شیعه گردآوری شده و بنا بر اصول معروف رجالیون بزرگ اهل سنت، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در بررسی اسناد روایات، مراتب شش گانه جرح و تعدیل، با رعایت ملاک های دانشمندان عامه، کاملاً رعایت شده و توثیق و تضعیف راوی، طبق آن ها صورت گرفته و چنین نتیجه گیری شده است که عمده این اسناد، از نظر ایشان معتبر بوده و دلالت بر مطلب دارد.
«نقد احادیث مهدویت از دیدگاه اهل سنت»، اثر محمدیعقوب بشوی، ارزیابی احادیث مهدویت از دیدگاه عالمان سنی است که به زبان فارسی و در سال ۱۳۸۴ ش نوشته شده است.
کتاب، با مقدمه مؤلف در بیان نکاتی پیرامون مطالب، آغاز شده و مباحث، در پنج فصل ارائه شده است.نویسنده، با نگاهی تاریخی- روایی و با بهره گیری از منابع و مصادر عامه، به بررسی رجالی احادیث و روایاتی که اهل سنت در باره مهدویت و نام و نسب امام مهدی عجّل الله فرجه الشریف و علائم و زمان ظهور آن حضرت دارند، پرداخته است.این احادیث، از کتاب های معتبر اهل سنت و به ندرت از کتاب های شیعه گردآوری شده و بنا بر اصول معروف رجالیون بزرگ اهل سنت، مورد ارزیابی قرار گرفته است.در بررسی اسناد روای ...


نقد در دانشنامه ویکی پدیا

نقد
نقد را می توان جدا کردنِ «سَره از ناسَره» و شناختن خوبی ها و بدی های یک چیز، تعریف کرد. در اصطلاح، نقد به مفهوم داوری و قضاوت دوجانبه در مورد یک گزاره است. نقد، نوعی مقاومت است. این واژه در لغت به معنای «بهینِ چیزی را گزیدن» آمده است. انتقاد اگر چه معادل این واژه نیست و تفاوت هایی مفهومی با آن دارد، اما همواره همراه این واژه بوده است. نقد به یک اثر کمک می کند که آن اثر، اعتبار یابد.
نقد فیلم
نقد ادبی
نقد هنری
قضاوت
نقد رهبری در ایران
نقد دین
نقد قرآن
نقد اسلام
نقد عهدین
نقد بی خدایی
نقد شیعه دوازده امامی
نقد بابیه
نقد ویکی پدیا
اگر از یک کار یا یک مقاله انتقاد شود، ممکنست باعث شود که نقاط بدِ آن کار اصلاح شده و نتیجه ای بهتر حاصل شود. نقد در هر زمینه اصول و قواعد خاص خود را دارد. کسی که اثری را نقد می کند مُنتقد گویند. منتقدان باید ریزبین و دقیق باشند. منتقدانِ روزنامه ها، تمامی اخبار را مورد بررسی قرار می دهند و به این نقد، نقد ژورنالیستی میگویند.
نقد مثبت یک اثر باعث پیدا شدن طرفدارانی برای یک اثر شده ولی نقد منفی باعث می شود که طرفداران به بحث و مجادله با منتقد یا منتقدان بپردازند. امروزه نقد در تمامی عرصه ها وجود دارد و این نقد باعث پیشرفت اثر یا شخص می شود. البته در نقد باید به دیگران و نظر آن ها احترام گذاشت و حدودِ اخلاقی را رعایت کرد. نقد باید با رعایت اصول اخلاقی و با دیدی کارشناسانه انجام شود.
فرهنگ معین انتقاد را اینگونه معنی کرده است: 1 - خالص کردن . 2 - جدا کردن خوب از بد. 3 - خرده گرفتن . 4 - برشمردن درستی ها و نادرستی های یک اثر ادبی یا هنری. انتقاد، نزدیک مفهوم نقد است اما بیشتر به «قضاوت منفی اما عینی» در رابطه با گزاره ای گفته می شود. با این حال نقشی مثبت برای این امر قائل شده اند.
سید علی محمد شیرازی پیامبر آیین بیانی مانند دیگر پیامبران، خود را دارای قدرت وحی و نزول آیات الهی از سوی خداوند می دانسته است. به این ترتیب این چنین آیاتی در بین افراد به نام آثار یاد می شود. از جمله آثار او می توان به کتاب ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های نقد

نقد عمل داوری شایستگی ها و نقص های چیزی است.
• «انتقاد خوب است به شرط اینکه تخریب گر نباشد.» «در مصاحبه با روزنامهٔ شرق»؛ چاپ ۳ فوریه ۲۰۱۳/ ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ -> هادی ساعی
• «وقتی کسی کارم را نقد می کند با خودم می گویم پس کارم اهمیت دارد که نقد می شود. چیزی که ارزش ندارد را نقد نمی کنند.» مصاحبه با روزنامهٔ جام جم؛ چاپ ۱۳ اوت ۲۰۱۳ / ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ -> حمید متبسم
• «من روی نقد تکیه می کنم نه نفی. هرچه سنت است نباید نفی بشود؛ هرچه تازه است نباید نفی شود. استقلال و برخورداری از هویت مستقل به معنی نفی آنچه دیگران دارند، نیست؛ بلکه به معنی پذیرش آگاهانه و گزینشگرانهٔ راه حل ها و اندیشه هایی است که دیگران دارند.»
• «در فضای بسته، نقد به صورت اعتراض و پرخاش درمی آید در حالی که نقد، پرخاش و ناسزاگویی نیست و به معنی جدا کردن سره از ناسره است و دیدن آنچه هست و ارزیابی کردن خوب و بد که لُبِّ آزادی همین است.»
• «برای استقرار مردم سالاری سازگار با دین، باید بلوغ فرهنگی متناسب با آن داشته باشیم. اصلاح طلبان واقعی باید این فرهنگ را گسترش دهند و باید این را تبدیل به گفتمان کنیم.»
• «وقتی می گوییم منظور این نیست که قدرت به عنوان یک امر مقدس است که نباید نقد شود یا پاسخگو نباشد.» محمد خاتمی -> حکومت اسلامی

ارتباط محتوایی با نقد

نقد در جدول کلمات

نقد
جرنگی
برنامه نقد فوتبال کشورمان
نود
فیلسوف آلمانی " نقد خرد ناب"
کانت

معنی کلمه نقد به عربی

نقد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اشکان
خرید نقدی : خرید پیش دست
جمشید احمدی
نقد = سنجش/ سنجه
نقد کردن = سنجیدن/سنجه کردن /همزمان خوب و بد چیزی را هویدا کردن
مهدی مطهرنیا
کاوش گری
نیازعلی شمس
دستادست
دستادست . [ دَ دَ ] (اِ مرکب ) (مرکب از دست الف وقایه دست ) سودای نقدانقد؛ یعنی چیزی بگیرند و همان لحظه قیمت بدهند. (برهان ). نقد. دست به دست دادن . (آنندراج ). سودای نقد به نقد یعنی هرچه خرند همان لحظه قیمت وی را دهند. (ناظم الاطباء). مقابل پسادست یعنی نسیه . ناجزاً بناجز. یداًبید. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
ستدو داد مکن هرگز جز دستادست
که پسادست خلاف آرد و الفت ببرد.
ابوشکور.
ستد و داد جز به دستادست
داوری باشد و زیان و شکست .
لبیبی .
قرض ؛ وام دستادست . (مهذب الاسماء).
◄ دوبازوی لشکر.
◄ سعی و کوشش و جهد. (ناظم الاطباء).ناشناس
برسی خوبی ها و عیب های چیزی
زبان‌ نقد =بیان عیب ها و خوبی های چیزی (قضاوت)
ایرزاد
نَقد
این واژه ای پارسی ست که اربیده شده و واژه های برساخته و شکافته ( مشتق= شَقه شده) از آن به دست آمده: ناقد، منتقد، انتقاد،...
این واژه هم ریشه با واژگان اروپایی زیر است :
انگلیسی:naked
آلمانی : nackt
هر دو به مینه ی برهنه ، لُخت ، عُریان ( عُر با ur لاتینی همریشه است و به مینه ی اسل و آغاز میباشد زیرا هومنان یا انسان ها در روزگار غارنشینی اوران یا عریان بودند)
اینکه نقد( نغد) به مینه ی برهنه را برای خرده گیری به کار بردند این است که در نقد باید آن نهاده یا موضوع به گونه ی برهنه و بی پرده پوشی بررسی شود.
در باره ی پرداخت نقد پول هم باید خریدار جیب و کیف اش را برهنه و به زبانزد همگانه ( به اصطلاح عامیانه )رو کند و آن را به فروختار یا فروشنده نشان دهد.
این همان واژه نکوهیدن است که زبان شناسان و ترانویسان ( مترجمین) و نویسندگان به زبان اربی درآورده اند و دگرگشت آن به این روند بوده است :
نکوهید < نغوهید< نغود< نغد< نقد
می توان این واژه را با وات پارسی به کار برد و از آن کارواژه ساخت : نَغد ، نَغدیدن ، نَغداندن
و هم می توان واژه ی نکوهیدن یا نغوهیدن و نکوهاندن یا نغوهاندن را به کار گرفت.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقد چیست   • نقد سیاسی   • نقد و انتقاد چیست   • نقد چیست و منتقد کیست؟   • انواع نقد   • تعريف نقد   • معنی نقد   • نقد دهخدا   • مفهوم نقد   • تعریف نقد   • معرفی نقد   • نقد یعنی چی   • نقد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نقد
کلمه : نقد
اشتباه تایپی : krn
آوا : naqd
نقش : صفت
عکس نقد : در گوگل

آیا معنی نقد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران