برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1549 100 1
شبکه مترجمین ایران

نظریۀ چرخۀ سلطه

معنی نظریۀ چرخۀ سلطه به فارسی

نظریۀ چرخۀ سلطه
[long-cycle theory] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] نظریه ای که بر پایۀ آن تحولات نظام بین الملل الگویی مشخص و تکراری دارد به نحوی که پس از پایان یک دورۀ طولانی و فراگیرِ چیرگیِ یک قدرت بر بخش مهمی از جهان دوره ای دیگر آغاز می شود که معمولاً با جنگ همراه است

نظریۀ چرخۀ سلطه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نظریۀ چرخۀ سلطه   • مفهوم نظریۀ چرخۀ سلطه   • تعریف نظریۀ چرخۀ سلطه   • معرفی نظریۀ چرخۀ سلطه   • نظریۀ چرخۀ سلطه چیست   • نظریۀ چرخۀ سلطه یعنی چی   • نظریۀ چرخۀ سلطه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نظریۀ چرخۀ سلطه

کلمه : نظریۀ چرخۀ سلطه
اشتباه تایپی : kzvdۀ ]voۀ sgxi
عکس نظریۀ چرخۀ سلطه : در گوگل

آیا معنی نظریۀ چرخۀ سلطه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )