برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1391 100 1

نظریه های توطئه در ایران

نظریه های توطئه در ایران در دانشنامه ویکی پدیا

نظریه های توطئه در ایران
نظریه های توطئه در ایران مجموعه باورهایی است که جریان تاریخ و سیاست ایران را به دسیسه های قدرت های خصم بیگانه و سازمان های سری نسبت می دهد. بسیاری از نظریه های توطئه مبتنی بر ثنویت ساده ای هستند که در آن جهان بین نیروهای خیر و شر تقسیم می شود که شر جریان تاریخ را تعیین می کند.
تئوری توطئه جنگ علیه اسلام
جامعه شناسان نظریه های توطئه در ایران را به دو دسته کلی تقسیم می کنند. یکی نظریه های توطئه با محوریت سه قدرت برتر جنگ جهانی (روس و انگلیس و آمریکا) و دیگری توطئه دشمنان تاریخی ایران که از زمان تأسیس ایران توسط ایرج به دسیسه چینی علیه ایران مشغول بوده اند.
تئوری های توطئه اغلب نقش اجتماعی مهمی را بازی می کنند؛ مثلاً برخی اضطراب ها را در میان اعضای گروه آرام می کنند ولی در عین حال ظرفیت گروه را برای پاسخ کارا به چالش های سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی محدود می کنند. به طور خاص از ابتدای قرن بیستم، ایرانیان با هر پیشینه و گرایش عقیدتی بر نظریه توطئه به عنوان طریقه ای اولیه برای فهم سیاست و تاریخ تکیه کرده اند. این واقعیت که قدرت های بزرگ به صورت مخفی در امور ایرانیان دخالت نموده اند، موجب شده تا مردم عادی، رهبران سیاسی و حتی خود حاکمان تاریخ را بر اساس تئوری هایی استادانه و گمراه کننده ای توضیح دهند. به گفته زاهد غفاری هشجین، باید میان توطئه و تئوری توطئه تفاوت قائل شد زیرا توطئه یک عمل عینی و واقعی و نیز ابزاری در خدمت سوءاستفاده توطئه گران است اما تئوری توطئه آن روشی تبیینی و ذهنی است که بر مبنای پنداری غالباً بی پایه از نقش توطئه گران در ذهن توطئه اندیشان برای تجزیه و تحلیل پدیده ها و رخدادها شکل می گیرد.
محبوبیت نظریه های توطئه در بین ایرانیان ناشی از ترکیبی از عوامل سیاسی، اجتماعی-روانی و فرهنگیست. دخالت پرشمار خارجی در دوره شبه استعمارشدگی در اوایل قرن بیستم و سیاست های قدرت های بزرگ در دهه های ۱۹۸۰–۱۹۴۰؛ میراث باورهای فرهنگی عمیقاً ریشه دار پیش از اسلام و شیعه دربارهٔ نیروهای شیطانی و مؤثر بودن چنان نظریاتی به عنوان یک سازوکار دفاع جمعی، به خصوص در دوره های بی قدرتی، شکست و ناآرامی سیاسی از جمله عوامل دست یازیدن ایرانیان به نظریات توطئه بوده اند. از دیگر جنبه های فرهنگی در بین ایرانیان ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با نظریه های توطئه در ایران

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نظریه های توطئه در ایران   • مفهوم نظریه های توطئه در ایران   • تعریف نظریه های توطئه در ایران   • معرفی نظریه های توطئه در ایران   • نظریه های توطئه در ایران چیست   • نظریه های توطئه در ایران یعنی چی   • نظریه های توطئه در ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نظریه های توطئه در ایران
کلمه : نظریه های توطئه در ایران
اشتباه تایپی : kzvdi ihd j,xmi nv hdvhk
عکس نظریه های توطئه در ایران : در گوگل

آیا معنی نظریه های توطئه در ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )