برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1404 100 1

نظام الدین قاری

معنی نظام الدین قاری به فارسی

نظام الدین قاری
نظام الدین قاری شهرت محمود بن امیر احمد یزدی از شاعران قرن نهم هجری ( ف. ۹۹۳ ه. ق. ) . شهرت وی بخاطر منظومه ای است که به تقلید از بسحق اطعمه که در اشعار خود به توصیف طعامها و غذاها پرداخته بود در توصیف البسه و اقمشه پرداخته بود وی در وصف منظومه خود چنین میگوید : [ چون شیخ بسحق در اطعمه دیگ خیال بر آتش فکرت نهاد من نیز در البسه و اقمشه معانی در کارگاه دانش ببار نهم چنانچه از ماکول ناگزیر است از ملبوس نیز چاره نیست ... فی الجمله از او کشکینه و از ما پشمینه ] [ دیوان البسه ] او در استانبول بضمیمه [ دیوان اطعمه ] بسحق اطعمه بطبع رسیده است .
محمود یزدی ملقب به نظام الدین و مشهور به شاعر البسه از شاعران قرن نهم است . وی به تقلید ابواسحق معروف به بسحق اطعمه ( که توصیف طعامها را موضوع شاعری کرده بود ) توصیف انواع جامه ها را موضوع شعر خویش قرار داد . دیوان البس. وی گذشته از قطعات پراکنده مشتمل است بر منظوم. اسرار ابریشم جنگ نامه مخیط نامه و رسال. آرایش نامه و رسال. تعریفات و رسال. صدوعظ و نام. پشم با ابریشم . از حیات این شاعر اطلاع دقیقی در دست نیست . مطابق تحقیقی که ادوارد برون کرده است و با توجه به دور. حیات شاعرانی که اشعارشان مورد استقبال و تقلید نظام الدین واقع شده است می توان استنباط کرد که وی در حوالی سال ۸۶۶ هجری قمری حیات داشته است .

نظام الدین قاری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• البسته   • معنی البسه   • معنی نظام الدین قاری   • مفهوم نظام الدین قاری   • تعریف نظام الدین قاری   • معرفی نظام الدین قاری   • نظام الدین قاری چیست   • نظام الدین قاری یعنی چی   • نظام الدین قاری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نظام الدین قاری
کلمه : نظام الدین قاری
اشتباه تایپی : kzhl hgndk rhvd
عکس نظام الدین قاری : در گوگل

آیا معنی نظام الدین قاری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )