برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1380 100 1

نظام اقتصادی

نظام اقتصادی در دانشنامه ویکی پدیا

نظام اقتصادی
نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور نقش بسزایی در فرهنگ، معیشت و پیشرفت جوامع ایفا می کند. پدیده هایی مثل فقر و ثروت، عدالت و بی عدالتی و ایجاد انگیزه فردی یا عدم وجود آن همگی تحت تأثیر نظام اقتصادی و در چهارچوب آن به وجود می آیند.
نظام های اقتصادی، دکتر حسین نمازی، شرکت سهامی انتشار ۱۳۸۴.
یک نظام اقتصادی مانند نظام اقتصادی سرمایه داری می تواند در ابتدا با تکیه یک سویه بر اصالت فرد و به رسمیت شناختن آزادی های نامحدود فردی و ارجحیت منافع فرد بر جمع، زمینه ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را به وجود بیاورد و با تکیه بر مکانیسم بازار مخصوصاً در زمینه توزیع درآمد و مخالفت با دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی، فقر و تضاد طبقاتی را گسترش دهد و در پایان باعث افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه اقتصادی در قشر ناراضی و در نهایت کاهش کارایی شود.
همچنین یک نظام اقتصادی مثل نظام اقتصادی سوسیالیسم می تواند با تکیه بر اصالت جمع و به منظور جلوگیری از پیامدهای مکانیسم بازار با تمرکز برنامه ریزی و نفی آزادی های فردی در زمینه مالکیت، سرمایه گذاری، انتخاب شغل و مصرف، ضمن تأمین معیشت عمومی در حد نیازهای اولیه و برقراری برابری نسبی، امکان فعالیت های اقتصادی افراد را سلب کرده و موجب بی انگیزگی فرد و پایین آمدن کارایی شود. پس لزوم شناخت نظام اقتصادی از دیدگاه های مختلف مطرح می شود. اولین دیدگاه این است که نظام اقتصادی به صورت واقعیتی در نظر گرفته شود. هدف، شناختن اجزا نظام و سازوکار آن است؛ اینکه یک نظام اقتصادی برای نیل به اهدافش چگونه عمل می کند و در مقایسه با سایر نظام ها تا چه حد توفیق داشته است. اما شناخت مبانی فکری نظام مورد توجه نمی باشد. نمونه این دیدگاه شنیستر و نوردیکه هستند که در کتاب «سیستم های اقتصادی» تنها به توضیح نظام های اقتصادی و عملکرد آن ها پرداخته اند.
دومین دیدگاه به این شکل است که شناخت یک نظام اقتصادی را مستلزم شناخت مبانی فکری و ارزشی آن می داند، زیرا نظام های اقتصادی در حقیقت با اصول و جهانبینی های متفاوت حاکم بر خود، ساختارهای تصمیم گیری، اطلاعاتی و انگیزشی متفاوتی را شکل می دهند و در صحنه عمل نیز از همدیگر متمایز می شوند. اما این مبانی فکری و اصول ارزشی نیز به عنوان یک ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با نظام اقتصادی

نظام اقتصادی در جدول کلمات

روحانی بزرگ مغان که تغییراتی در نظام اقتصادی و اجتماعی به سود طبقه پایین به وجود آورد
گیومات

نظام اقتصادی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در پارسی " وینارش آبریک"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نظام اقتصادی   • مفهوم نظام اقتصادی   • تعریف نظام اقتصادی   • معرفی نظام اقتصادی   • نظام اقتصادی چیست   • نظام اقتصادی یعنی چی   • نظام اقتصادی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نظام اقتصادی
کلمه : نظام اقتصادی
اشتباه تایپی : kzhl hrjwhnd
عکس نظام اقتصادی : در گوگل

آیا معنی نظام اقتصادی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )