برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1663 100 1
شبکه مترجمین ایران

نظارت اجتماع

معنی نظارت اجتماع به فارسی

نظارت اجتماع
[community control] [جامعه شناسی] نظارتی که اجتماع و افراد آن در قالب سازوکارهای ساختاری به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه بر خود اعمال می کنند

نظارت اجتماع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کنترل اجتماعی   • نظریه کنترل اجتماعی هیرشی   • کنترل اجتماعی چیست   • تعریف نظارت   • معنی نظارت اجتماع   • مفهوم نظارت اجتماع   • تعریف نظارت اجتماع   • معرفی نظارت اجتماع   • نظارت اجتماع چیست   • نظارت اجتماع یعنی چی   • نظارت اجتماع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نظارت اجتماع

کلمه : نظارت اجتماع
اشتباه تایپی : kzhvj h[jlhu
عکس نظارت اجتماع : در گوگل

آیا معنی نظارت اجتماع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )