برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1461 100 1

نشان داری

نشان داری در دانشنامه ویکی پدیا

نشان داری
نشان داری یک مفهوم زبان شناختی ست که با کمک آن می توان کاربرد کم یا زیاد برخی ساخت ها یا مقوله های زبانی و وجود برخی محدودیت ها در کاربرد آنها را توجیه کرد. اساساً مقوله های بی نشان، طبیعی تر در نزد اهل زبان و قاعده مندتر هستند، در حالی که مقوله های نشان دار، استثنایی تر هستند و نیاز به آموزش بیشتری دارند.
در زبان های جهان بسامد بیشتری دارند
در یک زبان خاص، بسامد بیشتری دارند
در پی جین ها و کریول ها بیشتر به چشم می خورند
در مراحل یادگیری زبان توسط کودک، زودتر آموخته می شوند
در صورت وقوع زبان پریشی، دیرتر از دست می روند
در برابر تغییرات زبانی، مقاوم ترند
عناصر بی نشان عموماً نتیجه تغییرات زبانی هستند
در وام واژه ها و نوواژه ها دیده می شوند
در خطاهای گفتاری، کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند
تولید آنها از نظر فیزیولوژیک آسان تر است
در بافت های محدود قرار نمی گیرند
پردازش زبانی برای درک آنها کمتر است
مفهوم نشان داری ابتدا در مکتب پراگ معرفی شد. تروبتسکوی در موضع خنثی شدگی که در آن مثلاً تقابل p و b در جایگاه پس از s خنثی می شود، مفهوم واج شامل را معرفی می کند. واج شامل با حرف بزرگ نمایانده می شود. واج شامل همه مختصه های یک واج کامل را دارد، بجز مختصه تمایزدهنده آن. در این مثال بخصوص، p در واقع صورت بی نشان نامیده می شود و آوای b که در این موضع قرار ندارد، نشاندار محسوب می شود.
رومن یاکوبسن با استفاده از مفهوم نشان داری توانست آن دسته از مقوله های زبانی را که کودکان در مراحل اولیه یادگیری می آموزند و در صورت وقوع زبان پریشی، دیرتر از دست می روند، مشخص کند. او این مقوله ها را بی نشان و سایر مقوله های زبانی را که دیرتر آموخته می شوند و در زبان پریشی زودتر از دست می روند، نشان دار می داند.
نشانداری علاوه بر واج شناسی در زبان شناسی امروز به دو شکل دیگر کاربرد دارد. در زبانشناسی توصیفی مدرن، مفهوم نشانداری به معنای صورت معمول، طبیعی و بنیادین است و به طور مثال، می توان ساختار جمله در انگلیسی را به شکل SVO بی نشان تلقی کرد و ترتیب های دیگر نشاندار هستند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با نشان داری

نشان داری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نشان داری   • مفهوم نشان داری   • تعریف نشان داری   • معرفی نشان داری   • نشان داری چیست   • نشان داری یعنی چی   • نشان داری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نشان داری
کلمه : نشان داری
اشتباه تایپی : kahk nhvd
عکس نشان داری : در گوگل

آیا معنی نشان داری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران