برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1385 100 1

نشان دادن


مترادف نشان دادن: ارائه کردن، نمایاندن، نمایش دادن، نمودن

معنی نشان دادن در لغت نامه دهخدا

نشان دادن.[ ن ِ دَ ] (مص مرکب ) نمودن. بنمودن. ارائه کردن. ابراز کردن. اظهار کردن. (یادداشت مؤلف ) :
اندر جهان چه چیز بود به ز خدمتش
بهتر ز خدمتش که دهد در جهان نشان.
فرخی.
تخم ما بی گمان سخن بوده ست
خوبتر ز این کسی نداد نشان.
ناصرخسرو.
کسی چنو به جهان دیگری نداد نشان
همی به سندان اندرنشاند پیکان را.
ناصرخسرو.
چیز عجبی نشانت دادم
زیرا که تو آشنای مائی.
ناصرخسرو.
هرچه دراین پرده نشانت دهند
گر نپسندی به از آنت دهند.
نظامی.
آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد
بلکه در جنت فردوس نباشدچو تو حور.
سعدی.
هزار بوسه دهد بت پرست بر سنگی
که ضر و نفع محال است از او نشان دادن.
سعدی.
دل از جفای تو گفتم به دیگری بندم
کسم به حسن تو ای دلستان نداد نشان.
سعدی.
|| وصف کردن. توصیف. صفت کردن. (یادداشت مؤلف ). نشانی دادن. علائم و مشخصات کسی یا چیزی را بیان کردن :
بشد نزد سالار توران سپاه
نشان داد از آن لشکر و بارگاه.
فردوسی.
نشان داده بد از پدر مادرش
همی دید و دیده نبد باورش.
فردوسی.
نشان داد مادر مرا از پدر
ز مهر اندرآمد روانم به سر.
فردوسی.
چو بهرام داد از فرود آن نشان
ز ره بازگشتند گردنکشان.
فردوسی.
هر که رهی رفت نشانی بداد
هر که بدی کرد ضمانی بداد.
نظامی.
گوئی که ز عشق او نشان ده
کس داده نشان بی نشانان ؟
خاقانی.
نشان پیکر خوبت نمی توانم داد
که در تأمل او خیره می شود بصرم.
سعدی.
هر کسی نادیده از رویت نشانی می دهند
پرده بردار ای که خلقی در گمان افکنده ای.
سعدی.
|| سراغ دادن. هدایت کردن. به گفتار یا به اشاره چیزی یا جائی به کسی نمودن. (یادداشت مؤلف ). نشانی دادن. دلالت کردن. راهنمائی کردن :
گفتم نشان تو زکه پرسم نشان بده
گفت آفتاب را بتوان یافت بی نشان.
فرخی.
نشان دادند که چون از سرای عدنا ...

معنی نشان دادن به فارسی

نشان دادن
( مصدر ) ۱ - کسی یا چیزی را بشخصی نمایاندن . ۲ - بیان کردن شرح دادن . ۳ - سراغ دادن : چون عدل او و مرحمت او بعهد ما یک کس نشان نمیدهد از روم تاختن . ( پیغو ملک لباب الالباب . نف. ۵۶ )
( مصدر ) نشان آبله و مانند آن بر بشره پیدا آمدن .

معنی نشان دادن در فرهنگ معین

نشان دادن
( ~. دَ) (مص م .) سراغ دادن ، نمایاندن .

نشان دادن در جدول کلمات

نشان دادن
ارایه
نشان دادن چیزی یا کسی با حرکت چشم یا انگشت
اشاره
اسبابی برای نشان دادن جهت وزش باد
بادنما
جای نشان دادن چیزی
معرض
نخستین فرهنگ فارسی که از حروف لاتین برای نشان دادن تلفظ کلمات (آوانگاری) استفاده کرده است
ناظم الاطبا

معنی نشان دادن به انگلیسی

adumbration (اسم)
خلاصه ، سایه افکنی ، نشان دادن
show (اسم)
نشان دادن ، اثبات ، نشان ، نمایش ، جلوه ، ارائه ، مظهر
show (فعل)
نشان دادن ، فهماندن ، نمایاندن ، ابراز کردن ، نمودن
index (فعل)
نشان دادن ، فهرست کردن ، دارای فهرست کردن ، بفهرست دراوردن ، بصورتالفبایی مرتب کردن
demonstrate (فعل)
نشان دادن ، اثبات کردن ، ثابت کردن ، شرح دادن ، تظاهرات کردن
evince (فعل)
بر انگیختن ، نشان دادن ، موجب شدن ، ابراز داشتن
exert (فعل)
اجرا کردن ، نشان دادن ، بکار بردن ، اعمال کردن
register (فعل)
نشان دادن ، ثبت کردن ، نگاشتن ، در دفتر وارد کردن ، منطبق کردن
indicate (فعل)
نشان دادن ، نمایان ساختن ، حاکی بودن ، اشاره کردن بر
introduce (فعل)
اشنا کردن ، نشان دادن ، معرفی کردن ، مرسوم کردن ، باب کردن
point (فعل)
نشان دادن ، اشاره کردن ، متوجه ساختن ، گوشه دار کردن ، تیز کردن ، نوک گذاشتن ، خاطر نشان کردن ، نقطه گذاری کردن ، نوک دار کردن
display (فعل)
نمایش دادن ، نشان دادن ، اشکار کردن ، تظاهر کردن ، نمایاندن ، ابراز کردن
represent (فعل)
نمایش دادن ، نشان دادن ، وانمود کردن ، بیان کردن ، نمایندگی کردن ، نمایاندن ، نماینده بودن
run (فعل)
اداره کردن ، نشان دادن ، ادامه دادن ، راندن ، جاری شدن ، دویدن ، پیمودن ، دایر بودن ، پخش شدن ، دوام یافتن ، پوییدن
illustrate (فعل)
اراستن ، نشان دادن ، توضیح دادن ، شرح دادن ، با مثال روشن ساختن ، مصور کردن ، مزین شدن

معنی کلمه نشان دادن به عربی

نشان دادن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منصور رخشانی
نمودن
حمیدرضا دادگر_فریمان
ارائه کردن، نمایاندن، نمایش دادن، نمودن،نمایش، ابراز،ارایه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ضرب المثل در را نشان دادن   • نشان در جدول   • معنی نشان دادن   • بدن نمایی در خیابان   • عورت نمایی مردان   • نشان دادن به انگلیسی   • درمان عورت نمایی   • ارایه ذوق وخلاقیت   • مفهوم نشان دادن   • تعریف نشان دادن   • معرفی نشان دادن   • نشان دادن چیست   • نشان دادن یعنی چی   • نشان دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نشان دادن
کلمه : نشان دادن
اشتباه تایپی : kahk nhnk
عکس نشان دادن : در گوگل

آیا معنی نشان دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )