برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1602 100 1
شبکه مترجمین ایران

نسلاً بعد نسل

معنی نسلاً بعد نسل در لغت نامه دهخدا

نسلاً بعد نسل. [ ن َ لَم ْ ب َ دَ ن َ لِن ْ / ب َ دَ ن َ ] (ع ق مرکب ) پشت اندر پشت. پشت در پشت. (یادداشت مؤلف ).

نسلاً بعد نسل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نسلاً بعد نسل   • مفهوم نسلاً بعد نسل   • تعریف نسلاً بعد نسل   • معرفی نسلاً بعد نسل   • نسلاً بعد نسل چیست   • نسلاً بعد نسل یعنی چی   • نسلاً بعد نسل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نسلاً بعد نسل

کلمه : نسلاً بعد نسل
اشتباه تایپی : ksghً fun ksg
عکس نسلاً بعد نسل : در گوگل

آیا معنی نسلاً بعد نسل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )