برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1602 100 1
شبکه مترجمین ایران

نسخ در قرآن

نسخ در قرآن در دانشنامه اسلامی

نسخ در قرآن
نسخ در قرآن «به معنای کشف از تمام شدن عمر حکمی از احکام است. معنای دیگر کلمه نسخ، نقل یک نسخه کتاب به نسخه ای دیگر است، و این عمل را از این جهت نسخ می گویند، که گویی کتاب اولی را از بین برده، و کتابی دیگر به جایش آورده اند». برخی نویسندگان نسخ را صرفاً در امور شرعی و برخی دیگر هم در مورد امور شرعی و هم در امور تکوینی می دانند.
مسئله نسخ در آیات قرآن، یکی از مباحث علوم قرآنی است. «نسخ» عبارت است از به سر آمدن زمان اعتبار حکمی که بنا به مصلحت، به صورت دائم تشریع شده، اما در اصل، موقت است. نسخ در قرآن یکی از مسائل بحث انگیز به شمار می رود؛ زیرا این سؤال پیش می آید که چرا باید در قرآن آیات منسوخه وجود داشته باشد تا احیاناً موجب گمراهی گردد و برخی آیه منسوخی را محکم بپندارند و به آن استناد کنند؟! اساساً وجود آیه منسوخ در قرآن چه فایده ای می تواند داشته باشد؟! از این قبیل شبهات که در جای خود مورد اشاره قرار خواهد گرفت. نسخ نزد پیشینیان مفهومی گسترده تر از مفهوم کنونی داشته است. در گذشته هرگونه تغییر در حکم پیشین را نسخ می گفتند؛ درحالی که نسخ مصطلح امروز جای گزین کردن حکم جدید به جای حکم قدیم است. بدین ترتیب نسخ در نزد پیشینیان تخصیص عام یا تقیید اطلاق را نیز شامل می گردید؛ ولی امروزه تنها به همان جای گزینی حکمی به جای حکمی دیگر گفته می شود؛ به این معنا که حکم سابق به کلی منسوخ و حکم ناسخ جای آن را بگیرد. تمام شبهات و بحث ها در مورد همین معنای اخیر است و سخن ما نیز در این فصل در همین خصوص خواهد بود.
اهمیت بحث از نسخ
اهمیت بحث نسخ موقعی روشن می گردد که پذیرفته شود در قرآن آیات منسوخه در کنار آیات محکمه (غیر منسوخه) وجود دارد. در این صورت برای یک محقق معارف قرآنی ضرورت می یابد تا آیات منسوخه را بشناسد و آن ها را از آیات محکمه جدا سازد. یک فقیه که درصدد استنباط احکام فقهی از قرآن می باشد، یا یک متکلم که به دنبال دریافت معارف قرآنی می باشد، باید توان تشخیص آیات محکمه را داشته باشد. یک فقیه در مقام فتوا و یک قاضی به هنگام صدور حکم، لازم است هوشیار باشد تا مبادا آیات منسوخه را مورد فتوا یا قضا قرار داده باشد. ابوعبدالرحمان سلمی گوید که مولا امیرمؤمنان (علیه السلام) با یکی از قاضیان کوفه روبه رو شد. از او پرسید:«آیا ...

نسخ در قرآن در دانشنامه ویکی پدیا

نسخ در قرآن
نسخ در قرآن «به معنای کشف از تمام شدن عمر حکمی از احکام است. معنای دیگر کلمه نسخ، نقل یک نسخه کتاب به نسخه ای دیگر است، و این عمل را از این جهت نسخ می گویند، که گوئی کتاب اولی را از بین برده، و کتابی دیگر بجایش آورده اند.» برخی از نویسندگان نسخ را صرفاً در امور شرعی و برخی دیگر هم در مورد امور شرعی و هم در امور تکوینی می دانند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نسخ در قرآن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نسخ در قرآن   • مفهوم نسخ در قرآن   • تعریف نسخ در قرآن   • معرفی نسخ در قرآن   • نسخ در قرآن چیست   • نسخ در قرآن یعنی چی   • نسخ در قرآن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نسخ در قرآن

کلمه : نسخ در قرآن
اشتباه تایپی : kso nv rvHk
عکس نسخ در قرآن : در گوگل

آیا معنی نسخ در قرآن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )