برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

نستعلیق

/nasta'liq/

معنی نستعلیق در لغت نامه دهخدا

نستعلیق. [ ن َ ت َ ] (اِ مرکب ) نام خطی است که از خط نسخ و خط تعلیق هر دو گرفته شده. (فرهنگ نظام ). نام خطی معروف ، در اصل نسخ تعلیق بوده چرا که این خط را از خط نسخ و خط تعلیق استخراج کرده اند، چون اسم خطی مقرر گشت و در اسم تخفیف ضرور است به جهت تخفیف خای معجمه را حذف نموده اند. (آنندراج ) (غیاث اللغات ).

معنی نستعلیق به فارسی

نستعلیق
مرکب ازنسخ وتعلیق، نام خطمعروف فارسی
( اسم ) یکی ازخطوط معروف اسلامی معمول درایران وافغانستان وشبه قاره هندو آن از خط نسخ وخط تعلیق اتخاذشده : ...خط نستعلیق را بسیارخوب مینوشت ... یانستعلیق صحبت کردن . لفظ قلم صحبت کردن .
این خط در قرن دهم هجرت شهرت پیدا کرد ابتدا همان خط نسخ بود که آنرا کوچک کرده و حروف آن را کوتاهتر مینوشتند. در قرن نهم و دهم خط نستعلیق رو به اصلاح نهاد و اول کسیکه آنرا خوب نوشت [ میر علی تبریزی ] است که معاصر تیموریان بود و بعد از او [ میر علی هروی ] و [ ملا جعفر تبریزی ] است که در عصر بایسنقر و سلطان حسین بایقرا ( قرن دهم ) میزیستند و اصلاحاتی در این خط بکار برده اند و آخرین کسی که این خط را بکمال آورد [ میر عماد قزوینی ] است و پس از او ملاعلی رضای تبریزی کتابدار شاه عباس که بعلیرضا معروف است و خط ثلث و نستعلیق را در کمال خوبی مینوشته است . دیگر میرزا فتحعلی شیرازی متخلص بحجاب و میرزا غلامرضای کلهراست که معاصر محمد شاه و ناصرالدین شاه بوده اند و در اواخر [ عماد الکتاب ] که چند سال پیش وفات یافت . امروز هم خوشنویسان بسیار خوب داریم .
کسی که با تکلف فصیح سخن گوید ٠ کسی که الفاظ فصیح و بلیغ تکلیف گوید و الفاظ به مخرج ادا کند ٠
خطی که مشتق از خط نسخ است و آنرا نسخ تعلیق می گویند .

معنی نستعلیق در فرهنگ معین

نستعلیق
(نَ تَ) (اِمر.) مرکب از دو کلمة نسخ و تعلیق ، از زیباترین خطوط خوشنویسی .

معنی نستعلیق در فرهنگ فارسی عمید

نستعلیق
در خوشنویسی، یکی از خط های معروف فارسی که از ترکیب دو خط نسخ و تعلیق به وجود آمده است.

نستعلیق در دانشنامه اسلامی

خط شکسته نستعلیق
از انواع خوشنویسی ایران، خط شکسته نستعلیق است که دارای پیچش ها و حرکت های بسیار زیبایی است. مشخصهٔ بارز آن روان نویسی و تندنویسی است. این خط از ابداعات ایرانیان است که مستقیماً در پیوند با خط تعلیق و نستعلیق می باشد. از اوایل قرن یازدهم و آخر دورهٔ صفویه، خط شکسته نستعلیق بدلیل کثرت کاربرد و نیاز به تندنویسی بوجود آمد. مهم ترین خوشنویس این خط، درویش عبدالمجید طالقانی (1170 - 1185) است. ابداع و استخراج شکسته نستعلیق را از نستعلیق در اوایل قرن یازدهم به مرتضی قلیخان شاملو و برخی نیز به محمد شفیع هروی معروف به شفیعا نسبت داده اند. هنرمند دیگر این خط میرزا غلامرضا اصفهانی و سید علی اکبر گلستانه در قرن سیزدهم می باشند که شیوهٔ درویش عبدالمجید را ادامه دادند. شکسته نستعلیق بعد از یک دوران کوتاه رکود، امروزه مورد توجه خوشنویسان واقع شده است. حروف و کلمات در این نوع خوشنویسی از شکل های متنوع زیبایی برخوردار است. حرکت در این خط از نستعلیق آزادتر است.
از شکسته نستعلیق برای نوشتن متن های ادبی و شاعرانه فارسی، بهره گرفته می شود این نوع خوشنویسی در نقاشیخط و گرافیک نیز کاربرد وسیعی دارد.
در بین انواع خوشنویسی که از ابتدای اسلام تا به حال وجود داشته است، خط نستعلیق زیباترین نوع خوشنویسی محسوب می شود؛ بطوری که آن را ”عروس خطوط اسلامی“ لقب داده اند. نستعلیق که آمیختهٔ دو خط تعلیق و خط نسخ گفته شده، توسط میرعلی تبریزی به کمال دست یافت. و در نتیجه، حرکتی نو آغاز شد.
خط نستعلیق از همهٔ شرایط زیبایی برخوردار است؛ از آن جمله: اعتدال، موزونی، استواری، تناسب، حسن ترکیب و هم آهنگی ذوق و سلیقه. علاوه بر زیبایی منظر، سهولت و سرعت تحریر نستعلیق و نیز آسانی قرائت کلمات و سطور از موجبات رواج آن بوده است. نستعلیق خطی است با قاعده و حروف این خط را ملهم از زیبایی طبیعت دانسته اند. در حدود نیم قرن اخیر تا امروز توجه به خط نستعلیق روزافزون بوده است و خوشنویسانی توانا در این زمینه ظهور کرده اند. از هنرمندان خوشنویسی نستعلیق معاصر که در ترویج آن در دوران معاصر تل ...

نستعلیق در دانشنامه ویکی پدیا

نستعلیق
خط نستعلیق، (متشکل از لغات عربی نسخ و تعلیق) یکی از شیوه های نگارش خط در خوشنویسی فارسی است. این خط در ایران شکل گرفت و بیشتر هم در ایران و برخی کشورهای عربی رواج دارد و خوشنویسان ایرانی بیشتر با این خط به هنرنمایی می پردازند. خط نستعلیق معرف روح و فرهنگ ایرانی است و از آن در نوشتن متن های ادبی و غیرمذهبی فارسی، اردو، پشتو و به ندرت عربی استفاده می شود.نبو
خط نستعلیق نشانه ای بارز از طبع و سلیقه زیبایی شناختی ایرانیان است و بی شک زیباترین و ظریف ترین خط در میان خطوط اسلامی است تا جایی که آن را به حق «عروس خطوط اسلامی» لقب داده اند.
اگر چه میر احمد تبریزی (درگذشت 803 ه‍. ق) را واضع این خط معرفی کرده اند اما به نظر می رسد که خط نستعلیق پیش از او نیز وجود داشته و میرعلی تبریزی در سده هشتم هجری برای اولین بار خط نستعلیق را تحت قاعده و قوانین خوشنویسی درآورده است و به حدی رسانده که به صورت خطی مستقل و قابل رقابت با خطوط ششگانه درآید.
در سده دهم هجری میر عماد مشهورترین خوشنویس ایرانی این شیوه از خوشنویسی را به تکامل رساند و در اوج ظرافت و زیبایی قطعاتی ماندگار نوشت. در روند تاریخی خط نستعلیق به دربار گورکانیان هند و کاتبان امپراتوری عثمانی نیز راه یافت که به ویژه در هندوستان آثار ارزنده ای از این خط پدید آمد. پس از دوره ای از کم بودن ارزش این خط، خط نستعلیق در اوایل دوران قاجار جان تازه ای یافت و در اواخر این دوران تحت تأثیر صنعت نوظهور چاپ سنگی تحولی جدید را تجربه کرد. هم اکنون خط نستعلیق توسط استادان قابلی همچون استاد میرعماد ظاهری و علی اصغر رضایی با مهارت و هنرمندی تمام نوشته می شود و بیش از پیش ارزش هنری یافته است. خط نستعلیق همچنان در پکیج فونت برای سیستم های کاربری در آفیس شرکت مایکروسافت بکار می رود.
عکس نستعلیق
شکسته نستعلیق از جدیدترین خطوط خوشنویسی اسلامی و زیباترین و سومین گونه از خوشنویسی ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد. چون بیشتر شکل های آن از شکستن و رها کردن خط نستعلیق گر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های نستعلیق

نستعلیق (برساخته از نسخ و تعلیق) از شیوه های اصلی خوش نویسی در خطِّ فارسی است که به طور سنتی، سبکِ غالبِ خوش نویسی ایرانی است.
• «نسخ، زاویه دار است؛ یعنی تیز و قاطع، در حالی که نستعلیق انحنایی است؛ یعنی نرم و گردان. هر یک از آن دو تاریخ قوم خود را بازگو می کنند.»
• «نستعلیق حالت زنده دارد؛ یعنی پیچ و خم های آن نشأت گرفته از اجزای بدن آدمی است. در آن باریک شویم. انحناها و خم های حروف آن، که پر از غنج و نازند، یادآور چشم و ابرو و کسمه و طرّه و دهان و لب و لالهٔ گوش می گردند. خوشنویسان گذشته، به نحو آگاه یا نیمه آگاه به آن واقف بوده اند و به آن اشاره کرده اند. پیامی که از خط فارسی شنیده می شود، حاکی از نرمی و اعتدال است، و ارتباط رازگونهٔ آن با اجزای بدن انسان، آن را با سرنوشت آدمی پیوند می دهد.» ۲۳ آوریل ۲۰۱۳/ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ -> محمدعلی اسلامی ندوشن
• «خط نستعلیق، تنها خط نیست بلکه نوعی نقش هم در خود دارد و با قوس و انحناء و پیچش هایی که در آن است یاد اعضای بدن انسان، چون چشم، گوش، ابرو و دهان و زلف را در ذهن بیدار می کند و بدین گونه حالت زنده ای از خود به جلوه می آورد.» ۱۹ فوریه ۲۰۱۴/ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ -> محمدعلی اسلامی ندوشن

نستعلیق در جدول کلمات

بزرگترین خطاط نستعلیق دوره صفوی
میرعماد
از خطاطان نستعلیق در سده دهم
محمد ابریشمی

نستعلیق را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
مرکب از نسخ تعلیق.
امیر
ارش
عذرا
پنجه لی(کسی که دارای پنجه های بزرگی است.نوشتن پنجعلی اشتباه است)حروف(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)مخصوص عربی است.کلمات تورکی را با این حروف نوشته اند.و به کلمات تورکی هویت عربی داده اند.مثلا شیره لی خورما(خرمای شیر علی)،گنجه لی(گنجعلی)،غمزه لی(غمزعلی).............نستعلیق(نسته لیق)لیق مخصوص زبان تورکی است(در فارسی غین وقاف نیست).قیشلیق،یایلیق،قوناقلیق،چوخلیق و آز لیق....نسته بر وزن خسته، پسته،جسته،اوسته(اوستی وار=استوار،اوست آد=استاد)،چسته(نغمه و آهنگ)،بسته(بویی بسته،بستنی)،شسته(شست وشوی فارسی از شسته ی تورکی گرفته شده است.و شست پا و شستینن دانیش))،دسته،رسته،مسته(مست)،کسته(کس دانه=بلوط(بلوت)،از فعل کسماق)هسته،همه ی اینها تورکی است...و نسته لیق تورکی است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نستعلیق فونت   • آموزش نستعلیق   • نستعلیق کشیده   • فونت نستعلیق شکسته برای word   • نستعلیق آنلاین کشیده   • دانلود فونت شکسته نستعلیق   • نمونه خط نستعلیق   • فونت نستعلیق برای اندروید   • معنی نستعلیق   • مفهوم نستعلیق   • تعریف نستعلیق   • معرفی نستعلیق   • نستعلیق چیست   • نستعلیق یعنی چی   • نستعلیق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نستعلیق

کلمه : نستعلیق
اشتباه تایپی : ksjugdr
آوا : nasta'liq
نقش : اسم
عکس نستعلیق : در گوگل

آیا معنی نستعلیق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )