برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسبی گرایینسبی گرایی


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

نسبی گرایینسبی گرایی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نسبی گرایینسبی گرایی   • مفهوم نسبی گرایینسبی گرایی   • تعریف نسبی گرایینسبی گرایی   • معرفی نسبی گرایینسبی گرایی   • نسبی گرایینسبی گرایی چیست   • نسبی گرایینسبی گرایی یعنی چی   • نسبی گرایینسبی گرایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نسبی گرایینسبی گرایی
کلمه : نسبی گرایینسبی گرایی
اشتباه تایپی : ksfd 'vhddksfd 'vhdd
عکس نسبی گرایینسبی گرایی : در گوگل

آیا معنی نسبی گرایینسبی گرایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )