برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1428 100 1

نرم افزار شاهنامه فردوسی

نرم افزار شاهنامه فردوسی در دانشنامه اسلامی

نرم افزار شاهنامه فردوسی
«شاهنامه فردوسی» یا «بزرگترین نرم افزار چند رسانه ای نامه باستان» به وسیله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تهیه شده است. این برنامه به طور کلی، مشتمل بر متن کامل شاهنامه فردوسی با امکان پخش صوت ابیات آن در قسمتهای مختلف، ۷ ترجمه و شرح به زبانهای: فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی و همچنین قابلیت های متنوع و امکانات جانبی دیگر می باشد.
در این لوح فشرده متن کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه مسکو با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادرپناه ارائه گردیده است. نسخه مزبور علاوه بر تصحیح، با دیگر نسخه های موجود نیز مقابله شده است.
این نرم افزار، دربردارنده چند ترجمه و شرح از شاهنامه است که عبارتند از:
در این بخش از برنامه متن شاهنامه فردوسی همراه با امکانات متعددی عرضه شده است. در این صفحه عنوان مربوط به ابیاتِ در حال نمایش و شماره صفحه و بیت جاری قابل مشاهده است.
ضمن این که کاربر قادر است به وسیله امکان «فهرست» به فهرست ابیات مورد نظر در شاهنامه دست یابد و کلیه عناوین آن را ملاحظه نماید. همچنین با استفاده از قابلیتهای متنوع «جستجو» می تواند فهرستی از ابیاتی که مشخصات آنها را در سطر ورود درج نموده، فراهم کند و به کمک قابلیت «دامنه» به محدودکردن دامنه جستجو اقدام نماید و در فرآیند جستجو از عملگرهای عمومی و ترکیبی نیز استفاده کند.
با حرکت در متن شاهنامه در صورتی که فیلم، نقّالی و یا تصویری در مورد بیتهای جاری وجود داشته باشد، از طریق قابلیت «جلوه های ویژه» می توان به هر یک از آنها دست یافت.
یکی دیگر از امکانات این بخش، دستیابی به شروح شاهنامه است. با انتخاب گزینه «شرح ها» متن مربوط به ابیات جاری به نمایش درمی آید و پژوهشگر به کمک ویژگی «انتقال به شرح» می تواند مستقیماً به کتابخانه شرح ها منتقل شود و از امکانات آن استفاده نماید. بهره مندی از خط نستعلیق کامل ابیات شاهنامه بر اساس نسخه مسکو و امکان چاپ آنها، از دیگر ویژگیهایی است که در قسمت شاهنامه وجود دارد.
نرم افزار «شاهنامه فردوسی - صوتی» که با صدای گوینده ...

نرم افزار شاهنامه فردوسی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نرم افزار شاهنامه فردوسی   • مفهوم نرم افزار شاهنامه فردوسی   • تعریف نرم افزار شاهنامه فردوسی   • معرفی نرم افزار شاهنامه فردوسی   • نرم افزار شاهنامه فردوسی چیست   • نرم افزار شاهنامه فردوسی یعنی چی   • نرم افزار شاهنامه فردوسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نرم افزار شاهنامه فردوسی
کلمه : نرم افزار شاهنامه فردوسی
اشتباه تایپی : kvl htchv ahikhli tvn,sd
عکس نرم افزار شاهنامه فردوسی : در گوگل

آیا معنی نرم افزار شاهنامه فردوسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران