نخ کش

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

واژه نامه بختیاریکا

کِفت کَش

معنی یا پیشنهاد شما