برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1360 100 1

نخش

معنی نخش در لغت نامه دهخدا

نخش. [ ن َ ] (ع اِ) پاره ای از مال. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). قسمتی از مال. (از المنجد). || (مص ) لاغر شدن. مهزول شدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ). لاغر گردیدن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || برانگیختن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || سخت راندن. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سخت راندن ستور را. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || جنبانیدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). حرکت دادن چیزی را. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || رنجانیدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). اذیت کردن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || سر انگشت یا سر چوب فرا کسی زدن. (از المنجد) (تاج المصادر بیهقی ). || خراشیدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ). خراشانیدن چیزی را. (از ناظم الاطباء). || پوست باز کردن. (منتهی الارب )(آنندراج ). پوست باز کردن از چیزی. (از ناظم الاطباء). پوست کندن چوب را. (از المنجد) (از اقرب الموارد). || برگزیده و خلاصه ٔ چیزی گرفتن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

نخش. [ ن َ خ َ ] (ع مص ) کهنه و پوسیده گردیدن اسفل و پائین چیزی. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

نخش. [ن َ خ َ ] (ص ) دراز(؟). (یادداشت مؤلف ) :
دعوی کند خدائی و مر هیچ بنده را
نتوان که دست گیرد از جوع و از عطش
آن پادشاه نیست که دستور او کند
بر ناخوشی به مال کسان دست را نخش.
سوزنی.
دست شاعر نخش بود به صله
سوزنی شاعری است دست نخش.
سوزنی.

معنی نخش به فارسی

نخش
( صفت ) دراز? یادست رانخش کردن .دست درازکردن : آن پادشاه نیست که دستوراوکند برناخوشی بمال کسان دست رانخش . ( سوزنی لغ.) یانخش بودن دست .درازبودن دست : دست شاعرنخش بودبصله سوزنی شاعریست دست نخش . ( سوزنی لغ.)
دراز ?
[ گویش مازنی ] /naKhsh/ نقشنقاشی هایی که بر دیوار یا پارچه، رسم شده است & ناخوش – بدحال - جنس بد – بد

نخش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
نقش
Naxsh

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نخش   • مفهوم نخش   • تعریف نخش   • معرفی نخش   • نخش چیست   • نخش یعنی چی   • نخش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نخش
کلمه : نخش
اشتباه تایپی : koa
عکس نخش : در گوگل

آیا معنی نخش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )