برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

نجف آباد رودخان شور

معنی نجف آباد رودخان شور به فارسی

نجف آباد رودخان شور
ده کوچکیست از بخش ورامین شهرستان تهران .

نجف آباد رودخان شور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نجف آباد رودخان شور   • مفهوم نجف آباد رودخان شور   • تعریف نجف آباد رودخان شور   • معرفی نجف آباد رودخان شور   • نجف آباد رودخان شور چیست   • نجف آباد رودخان شور یعنی چی   • نجف آباد رودخان شور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نجف آباد رودخان شور

کلمه : نجف آباد رودخان شور
اشتباه تایپی : k[t Hfhn v,nohk a,v
عکس نجف آباد رودخان شور : در گوگل

آیا معنی نجف آباد رودخان شور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )