برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1516 100 1
شبکه مترجمین ایران

نام قدیم قندهار

نام قدیم قندهار در جدول کلمات

نام قدیم قندهار
نادر اباد

نام قدیم قندهار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم قاسمی
نادر آباد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نام قدیم قندهار   • مفهوم نام قدیم قندهار   • تعریف نام قدیم قندهار   • معرفی نام قدیم قندهار   • نام قدیم قندهار چیست   • نام قدیم قندهار یعنی چی   • نام قدیم قندهار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نام قدیم قندهار

کلمه : نام قدیم قندهار
اشتباه تایپی : khl rndl rknihv
عکس نام قدیم قندهار : در گوگل

آیا معنی نام قدیم قندهار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )