برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1457 100 1

ناقل عصبی

ناقل عصبی در دانشنامه آزاد پارسی

ناقِل عصبی (neurotransmitter)
موادی شیمیایی که در سراسر سیناپس منتشر می شوند و تکانه را بین یاخته های عصبی یا بین یاخته های عصبی و اندام های پاسخ دهنده، مثلاً عضله، منتقل می کنند. متداول ترین ناقل های عصبی عبارت اند از نورآدرنالین، که مانند هورمون هم عمل می کند، و استیل کولین که در محل اتصال عصب و عضله فراوان تر است. تاکنون بیش از ۵۰ ناقل عصبی شناسایی شده اند.

ناقل عصبی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ناقل عصبی   • مفهوم ناقل عصبی   • تعریف ناقل عصبی   • معرفی ناقل عصبی   • ناقل عصبی چیست   • ناقل عصبی یعنی چی   • ناقل عصبی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ناقل عصبی
کلمه : ناقل عصبی
اشتباه تایپی : khrg uwfd
عکس ناقل عصبی : در گوگل

آیا معنی ناقل عصبی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران