برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1441 100 1

ناقل دوکارکردی

معنی ناقل دوکارکردی به فارسی

ناقل دوکارکردی
[shuttle vector, bifunctional vector] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] ناقلی که قادر به همتاسازی در دو گونۀ نامرتبط است

ناقل دوکارکردی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ناقل دوکارکردی   • مفهوم ناقل دوکارکردی   • تعریف ناقل دوکارکردی   • معرفی ناقل دوکارکردی   • ناقل دوکارکردی چیست   • ناقل دوکارکردی یعنی چی   • ناقل دوکارکردی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ناقل دوکارکردی
کلمه : ناقل دوکارکردی
اشتباه تایپی : khrg n,;hv;vnd
عکس ناقل دوکارکردی : در گوگل

آیا معنی ناقل دوکارکردی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران