برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1393 100 1

ناظم الملک

معنی ناظم الملک در لغت نامه دهخدا

ناظم الملک. [ ظِ مُل ْ م ُ ] (اِخ ) جهانگیر خان (میرزا...)بن محب علی حسینی مرندی. از رجال قرن اخیر ایران است ، وی مدتی عهده دار سفارت ایران در بغداد بود و «مقداری از طرف جام خراسان که متنازع فیه ایران و افغان بود و هم چنین قریب به بیست فرسخ از حدود کردستان را که قبلا در تحت استیلای غاصبانه ٔ عثمانیها بود به اتکال مدارک رسمی متقنه از چنگال خصم مستخلص و به خاک ایران ملحق نمود» . او راست : 1- ترجمه ٔ فارسی خطب نهج البلاغه. 2- تفسیر سورةالعصر به فارسی. 3- دیوان شعر. 4- لوایح سرحدیه در محاکمات مربوط به تعیین حدود ایران و عثمانی. 5- منظومه ٔ عهدنامه ٔ حضرت امیر که به مالک اشتر نوشته است. 6- منظومه ٔ وصایای نبویه به حضرت علی و نیز چهار جلد سفرنامه مشتمل بر گزارش سفرهائی که مؤلف به اسلامبول و بغداد و کابل و موصل کرده است. وی به سال 1352 هَ. ق. درگذشت. در شعر به ضیائی تخلص می کرد. رجوع به ریحانةالادب ج 4 ص 159 شود.

معنی ناظم الملک به فارسی

ناظم الملک
لقب میرزا جهانگیر خان بن محبعلی حسینی مرندی ( ف. ۱۳۵۲ ه.ق .) از رجال قرن اخیر ایران . مدتی عهده دار سفارت ایران در بغداد بود . از آثار او است ۱ - ترجمه فارسی خطبه نهج البلاغه . ۲ - تفسیر سوره العصر به فارسی . ۳ - دیوان شعر . ۴ - لوایح سرحدیه در محاکمات مربوط به تعیین حدود ایران و عثمانی . ۵ - منظومه عهدنامه حضرت امیر که به مالک اشتر نوشته است . ۶ - منظومه وصایای نبویه به حضرت علی و غیره . وی در شعر به ضیائی تخلص میکرد.
جهانگیر خان ابن محبعلی حسینی مرندی از رجال قرن اخیر ایرانست .

ناظم الملک را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ناظم الملک   • مفهوم ناظم الملک   • تعریف ناظم الملک   • معرفی ناظم الملک   • ناظم الملک چیست   • ناظم الملک یعنی چی   • ناظم الملک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ناظم الملک
کلمه : ناظم الملک
اشتباه تایپی : khzl hglg;
عکس ناظم الملک : در گوگل

آیا معنی ناظم الملک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )