برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1351 100 1

نادر خور

معنی نادر خور به فارسی

نادر خور
ناسزاوار ناشایست که در خور و سزاوار نیست .

نادر خور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نادر خور   • مفهوم نادر خور   • تعریف نادر خور   • معرفی نادر خور   • نادر خور چیست   • نادر خور یعنی چی   • نادر خور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نادر خور
کلمه : نادر خور
اشتباه تایپی : khnv o,v
عکس نادر خور : در گوگل

آیا معنی نادر خور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )