برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1345 100 1

نادر الوقوع

معنی نادر الوقوع به فارسی

نادر الوقوع
آنچه کم اتفاق افتد .

نادر الوقوع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نادر الوقوع   • مفهوم نادر الوقوع   • تعریف نادر الوقوع   • معرفی نادر الوقوع   • نادر الوقوع چیست   • نادر الوقوع یعنی چی   • نادر الوقوع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نادر الوقوع
کلمه : نادر الوقوع
اشتباه تایپی : khnv hg,r,u
عکس نادر الوقوع : در گوگل

آیا معنی نادر الوقوع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )