برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1551 100 1
شبکه مترجمین ایران

نادرشاه افشار

معنی نادرشاه افشار در لغت نامه دهخدا

نادرشاه افشار. [ دِ هَِ اَ ] (اِخ ) سرسلسله ٔ پادشاهان افشاریه ٔ ایران است. وی در 28 محرم سال 1100 هَ. ق. درناحیه ٔ دستگرد از توابع دره گز متولد شد، پدر او امامقلی قرقلو از ایل افشار بود، ایل افشار از ایل هائی است که شاه عباس کبیر به دوران سلطنت خویش به ناحیه ٔکبکان کوچ داده بود تا در سرراه ازبکان مقاومت کنند. امامقلی از افراد بی نام و نشان این ایل بود و گویابه شغل پوستین دوزی و به تنگدستی روزگار میگذرانیده است. نام اصلی نادرشاه نادرقلی یا ندرقلی بود و بعداً به طهماسبقلی و سرانجام به نادرشاه افشار معروف گشت. ندرقلی در آغاز جوانی از پدر یتیم ماند. از سنین کودکی و آغاز جوانی او اطلاع روشنی در دست نیست. وی در هفده سالگی با مادرش اسیر ازبکان شد و دوران اسارت او چهار سال طول کشید. سرانجام پس از مرگ مادرش در اسیری ، وی از چنگ ازبکان فرار کرد و به دیار خود آمد، و بخدمت «باباعلی بیگ کوسه لوی افشار» روی آورد. باباعلی بیگ رئیس ایل افشارو حکمران ابیورد بود، ندرقلی به پاس رشادتهائی که در زد و خوردهای محلی نشان داد در دستگاه بابا علی به درجه ٔ «ایشک آقاسی » رسید و یکبار هم از طرف او مأمور گزاردن پیامی به دربارشاه سلطان حسین گشت و به اصفهان رفت. وی پس از فوت باباعلی بیگ به مشهد آمد و از نزدیکان ملک محمود سیستانی حکمران خراسان شد و چون به کمک دو تن از سران افشار به قصد ملک محمود توطئه ای کرده بود و ملک محمود از قصد وی آگاه شد بناچار ندرقلی به ابیورد فرار و جمعی را بدور خود فراهم کرد و پس از زد و خوردهائی با ملک محمود، چون آوازه ٔ شجاعتش به گوش شاه طهماسب رسیده بود، شاه ، حسنعلی بیگ معیرالممالک را نزد او فرستاد تا منصب حکومت ابیورد را به وی ابلاغ نماید. و چندی بعد شاه طهماسب که عزیمت تسخیر مشهد داشت ، با ندرقلی در ولایت خبوشان ملاقات کرد و او را رسماً به خدمت خود پذیرفت و ندرقلی درملازمت اردوی شاه به محاصره ٔ مشهد همت گماشت. و چون فتحعلی خان سردار بزرگ شاه طهماسب را رقیب سرسخت خویشتن می پنداشت شاه را نسبت بدو بدگمان کرد و شاه فتحعلی خان را بکشت (14 صفر 1139). و نادر سردار بی رقیب اردوی شاه شد. سپس با ملک محمود سیستانی جنگی سخت درپیوست و سرانجام ملک محمود بر اثر خیانت یکی از سردارانش شکست خورد و در حجره ای از صحن رضوی بست نشست و نادر پیروزمندانه مشهد را تصرف کرد ...

نادرشاه افشار در دانشنامه آزاد پارسی

نادرشاه افشار (۱۱۰۰ـ۱۱۶۰ق)
نخستین پادشاه (حک: ۲۴ شوال ۱۱۴۸ـ۱۱ جمادی الثانی ۱۱۶۰ ق) سلسلۀ افشاریه. نادرقلی، یا نَذَرقلی، پسر امامقلی از تیره قرخلو (قرقلو) از طوایف افشار، در دستجرد از روستاهای درگز خراسان به دنیا آمد. در هجده سالگی با مادرش اسیر ترکمن ها شد. پس از مرگ مادر از اسارت گریخت و به خدمت بابا علی بیک کوسه احمدلو حاکم ابیورد درآمد، پس از مرگ او حاکم ابیورد کلات شد. پس از استیلای ملک محمود سیستانی بر مشهد، مدتی به خدمت او درآمد اما بعد از مدتی به مخالفت با وی برخاست. در اوایل سال ۱۱۳۹ق به اردوی شاه طهماسب پیوست و پس از قتل فتحعلی خان قاجار، وکیل السلطنۀ شاه طهماسب دوم صفویشد. در همان سال بر ملک محمود سیستانی غلبه کرد. آن گاه ازبکان را از خراسان و روس ها را از گیلان بیرون راند. بعد با افغان ها جنگید و پس از فتح مجدد هرات ، آن را به اللهیار ابدالی سپرد. اشرف افغان را نیز سرکوب و در ۱۱۴۲ق متواری کرد و با این کار به اشغال هفت سالۀ ایران به دست افغان ها پایان داد. او در اوایل سال ۱۱۴۲ق شاه طهماسب دوم را به قصر سلطنتی اصفهان بازگرداند و تا پایان آن سال فارس، خوزستان ، لرستان ، کرمانشاه، و کردستان را تصرف کرد. سپس به جنگ با اللهیار ابدالی که به خراسان حمله کرده بود، رفت . شکست شاه طهماسب دوم در جنگ با عثمانی ، بهانه ای برای اثبات عدم شایستگی وی از طرف نادر شد و بدین ترتیب او را در ۱۱۴۵ق از سلطنت عزل کرد و فرزند هشت ماهۀ او را به نام شاه عباس سوم به سلطنت برگزید و خود مقام نیابت سلطنت را به عهده گرفت . پس از آن همواره به نبرد با شورشگران و کشورگشایی مشغول بود تا سرانجام در دشت مغان بر تخت سلطنت نشست . نادر شاه در ۱۱۵۰ق قندهار و یک سال بعد غزنین ، کابل ، جلال آباد و دهلی را به تصرّف درآورد و بر محمد شاه گورکانی ، پادشاه هندوستان غلبه کرد . قبل از بازگشت به ایران (۱۱۵۲ق) حکومت را به محمدشاه واگذاشت و خزانه و جواهرات سلطنتی هندوستان را با خود به ایران آورد و سال بعد برای تسخیر ماوراءالنهر و خوارزم اقدام کرد. وی درپی ابتلا به بیماری استسقا و بدبینی نسبت به فرزندش رضاقلی میرزا، روحیه اش تغییر کرد و پس از آن دست به خشونت و خون ریزی های مکرر زد و به مردم مشهد فشار فراوانی وارد آورد. عاقبت هنگامی که برای سرکوب شورش کردها به خبوشان (قوچان ) رفته بود، به د ...

نادرشاه افشار در جدول کلمات

نام نبردی است که طی آن نادرشاه افشار هندوستان را فتح کرد
کرنال

نادرشاه افشار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ویسی
ولایت قندهارافغانستان درزمان نادرشاه افشار
توسط بختیاری هاکه عمدتاازایل دورکی بودند
به فرماندهی ملاآدینه خان آسترکی دورکی
فتح شد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نادرشاه افشار   • مفهوم نادرشاه افشار   • تعریف نادرشاه افشار   • معرفی نادرشاه افشار   • نادرشاه افشار چیست   • نادرشاه افشار یعنی چی   • نادرشاه افشار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نادرشاه افشار

کلمه : نادرشاه افشار
اشتباه تایپی : khnvahi htahv
عکس نادرشاه افشار : در گوگل

آیا معنی نادرشاه افشار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )