برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نادخ

نادخ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
نادَخ-در گویش بازاری و تهرانی(کوچه بازاری)-
دَخ به معنی:خوب،جور،هماهنگ،متناسب،هنجار و...
ناجور،ناهماهنگ،نامتناسب،ناهنجارو...-بدقواره،بدترکیب،چِغِر!
سارا
واژه مقابل و متضاد "دخ" به معنی خوب می باشد، و معنی آن "زشت" است
قابل ذکر است کلمه خوب دارای چند معنی و طبعا چند نوع متضاد می باشد..
خوب در مقابل بد. (کار خوب) و (کار بد) - خوب به معنی مساعد که متضاد آن نامساعد می شود - خوب به معنای زیبا که مورد بحث ماست و مقابل آن واژه زشت است
مسعود
این واژه مرسوم بین کولی هاست و در زبان آنها رایج می باشد و واژه فارسی نمی باشد
Narges
بیشتر در تهران به معنی از کار افتاده و بدبخت است
سید
نادخ یا همون ندخ
یک واژه مغولی به معنی زشت و کریح منظر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نادخ   • مفهوم نادخ   • تعریف نادخ   • معرفی نادخ   • نادخ چیست   • نادخ یعنی چی   • نادخ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نادخ
کلمه : نادخ
اشتباه تایپی : khno
عکس نادخ : در گوگل

آیا معنی نادخ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )