برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1431 100 1

نادان

/nAdAn/

مترادف نادان: ابله، احمق، بی اطلاع، بی خرد، بی دانش، بی سواد، بی شعور، بی عقل، بی معرفت، جاهل، دنگ، ساده، سفیه، عامی، غافل، کالیو، کانا، کم عقل، کم هوش، کودن، گاوریش، گول، ناشناسا، نفهم

متضاد نادان: دانا

معنی نادان در لغت نامه دهخدا

نادان. (نف مرکب ) جاهل. ضد دانا. (حاشیه ٔ برهان قاطع). جاهل. بی علم. بی وقوف.بی عقل. احمق. گول. بی دانش. (ناظم الاطباء). بی دانش. که لفظ دیگرش جاهل است. (فرهنگ نظام ). ضد دانا و آن را به عربی جاهل گویند. (آنندراج ) (انجمن آرا). مغفل. سفیه. (منتهی الارب ). ابله. (بحرالجواهر). ابله. کانا. جهول. غراچه. نابخرد. بی خبر. بلهاء :
توانی بر او کار بستن فریب
که نادان همه راست بیند وریب.
ابوشکور.
سخنگوی هر گفتنی را بگفت
همه گفت دانا ز نادان نهفت.
ابوشکور.
گبت نادان بوی نیلوفر بیافت
خوبش آمد سوی نیلوفر شتافت.
رودکی.
همه نیوشه ٔ خواجه به نیکوئی و به صلح
همه نیوشه ٔ نادان به جنگ و کار نغام.
رودکی.
زه دانا را گویند که داند گفت
هیچ نادان را داننده نگوید زه.
رودکی.
که دانا ترا دشمن جان بود
به از دوست مردی که نادان بود.
فردوسی.
چو ارجاسب بشنید زو شاد گشت
سر مرد نادان پر از باد گشت.
فردوسی.
دگر با خردمند مردم نشین
که نادان نباشد بر آئین و دین.
فردوسی.
گر تو ای نادان ندانی هر کسی داند که تو
نیستی با من بگاه شعر گفتن همنشین.
منوچهری.
جمعی نادان ندانند که غوررسی و غایت چنین کارها چیست ، چون نادانند معذورانند. (تاریخ بیهقی ). من از تاریکی کفر به روشنائی بازآمدم به تاریکی بازنروم که نادان و بی خرد باشم. (تاریخ بیهقی ص 340). هر که از عیب خود نابینا باشد نادان تر مردمان باشد. (تاریخ بیهقی ص 339). نادان تر مردمان اویی است که دوستی با زنان به درشتی جوید. (تاریخ سیستان ).
عدوی او بود نادان درست است این مثل آری
که باشد مردم نادان عدوی مردم دانا.
قطران.
بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد. (قابوسنامه ). نادان تر از آن مردم نبود که کهتری به مهتری رسیده بیند و همچنان به چشم کهتری بدو نگرد. (قابوسنامه ). از نادان مغرور اجتناب نما. (خواجه عبداﷲ انصاری ).
سلام کن ز من ای باد مر ...

معنی نادان به فارسی

نادان
بی سواد، بی عقل، جاهل، نادانی، جهل، ضددانایی
(صفت ) ۱ - بی دانش جاهل بی معرفت : [جمعی نادان ندانند که غور رسی و غایت چنین کارها چیست چون نادانند معذورانند.] ۲ - بی عقل سفیه : [ من آن غافل نادانم که دم گرم تو مرا بر باد سرد نشاند . ] مقابل دانا. یا نادان ده مرده گوی . جاهل پر حرف .
( صفت ) آنکه دل آگاه نیست بی خبر: کسی نیست بدبخت و کم بودتر ز درویش نادان دل بی خبر. ( شا.)

معنی نادان در فرهنگ معین

نادان
(ص .) جاهل ، ابله .

معنی نادان در فرهنگ فارسی عمید

نادان
۱. بی عقل، جاهل.
۲. بی سواد.

نادان در جدول کلمات

نادان
جاهل
نادان و کم خرد
جاهل
نادان وابله
جاهل

معنی نادان به انگلیسی

fool (اسم)
نادان ، ابله ، خر ، احمق ، ادم احمق ، دلقک ، لوده ، خرفت
dullard (اسم)
نادان ، ادم کودن
yokel (اسم)
نادان ، دهاتی ، روستایی ، برزگر
untaught (صفت)
نادان ، درس نخوانده ، تعلیم نیافته ، فرانگرفته
self-blinded (صفت)
نادان ، خودکور ، گمراه شده توسط نفس خود
witless (صفت)
بی خبر ، بی معنی ، نادان ، کودن ، بی شعور ، بی هوش ، نفهم ، دیر فهم
silly (صفت)
چرند ، مزخرف ، نادان ، ابله ، احمق ، بی مخ ، کودکانه ، بچگانه ، احمقانه ، سبک مغز ، کم هوش
inept (صفت)
بی معنی ، چرند ، نا مربوط ، نادان ، ناجور ، بی عرضه ، بی منطق
simple (صفت)
ساده ، نادان ، بی تزویر ، فروتن ، ناازموده ، بسیط ، خام ، سهل ، بی تکلف
unlettered (صفت)
بی سواد ، نادان ، درس نخوانده
apish (صفت)
بوزینه صفت ، نادان ، حیله گر
ignorant (صفت)
نادان ، عام ، عامی
foolish (صفت)
مزخرف ، نادان ، ابله ، احمق ، ابلهانه ، جاهل ، نابخرد
unwise (صفت)
نادان ، جاهل ، غیر عاقلانه
asinine (صفت)
نادان ، ابله
thickheaded (صفت)
خرف ، نادان ، احمق ، کم هوش

معنی کلمه نادان به عربی

نادان
احمق , جاهل , سخيف , غير حکيم
هزة
دمية

نادان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان
نافهم
حسین
احمق و کودن
علیرضا
کم عقل
مقدس
اجهل
mohammada
کند عقل
حمیدرضا دادگر_فریمان
ابله، احمق، بی اطلاع، بی خرد، بی دانش، بی سواد، بی شعور، بی عقل، بی معرفت، جاهل، دنگ، ساده، سفیه، عامی، غافل، کالیو، کانا، کم عقل، کم هوش، کودن، گاوریش، گول، ناشناسا، نفهم
آزاده
کوچک مغزِ دل بزرگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نادان در جدول   • شعر در مورد جهل و نادانی   • نادانی چیست   • معنی پاک نژادی   • نادان شعر   • معنی زیان دیده   • معنی الهه آب   • نام پسر به معنی پادشاه   • معنی نادان   • مفهوم نادان   • تعریف نادان   • معرفی نادان   • نادان چیست   • نادان یعنی چی   • نادان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نادان
کلمه : نادان
اشتباه تایپی : khnhk
آوا : nAdAn
نقش : صفت
عکس نادان : در گوگل

آیا معنی نادان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )