برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1604 100 1
شبکه مترجمین ایران

نادان و کم خرد

نادان و کم خرد در جدول کلمات

نادان و کم خرد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدزاده
اهوج

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نادان و کم خرد   • مفهوم نادان و کم خرد   • تعریف نادان و کم خرد   • معرفی نادان و کم خرد   • نادان و کم خرد چیست   • نادان و کم خرد یعنی چی   • نادان و کم خرد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نادان و کم خرد

کلمه : نادان و کم خرد
اشتباه تایپی : khnhk , ;l ovn
عکس نادان و کم خرد : در گوگل

آیا معنی نادان و کم خرد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )