میشکارلو

پیشنهاد کاربران

من این معنی رو توی فرهنگ لغت عمید دیدم که معنی میشکارلو میشه جایی که در اونجا برای امام حسین تعزیه با شگوه برگزار میشه و یک روستا بنام میرشکارلو وجودوداره در نزدیکی ارومیه که با صد خانوار همیشه یکی از
...
[مشاهده متن کامل]
بزرگترین دسته های عزاداری امام حسین رو در شهر ارومیه برگزار میکنه و تنها روستایی هست که دسته هزاداریش از میدان ایالت ارومیه به طرف خیابان امام حرکت میکنه

جاییکه در آن برای امام حسین ع تعزیه باشکوه برگزار میکنند

بپرس