برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

میر شب

میر شب در دانشنامه آزاد پارسی

میرِ شب
از مناصب اداری دورۀ صفویه. در برخی منابع میرشب را با رئیس شهربانی یکی دانسته اند، اما میرشب در واقع جدا از داروغه یا رئیس تأمینات بود. او نیز گروهی از شهربانان را در اختیار داشته و شب ها در محله های شهر گشت می زد و اگر دزدی در شب رخ می داد، آن را به داروغه گزارش می داده است. اگر مال را می یافت، دودانگ از آن مال را که خود برمی داشت و باقی را به داروغه تحویل می داد تا به صاحب مال برگرداند و اگر مال را نمی یافت، مهلتی می خواست تا آن را بیابد وگرنه خود غرامت آن را پرداخت می کرد.

میر شب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی میر شب   • مفهوم میر شب   • تعریف میر شب   • معرفی میر شب   • میر شب چیست   • میر شب یعنی چی   • میر شب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی میر شب
کلمه : میر شب
اشتباه تایپی : ldv af
عکس میر شب : در گوگل

آیا معنی میر شب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )