مکفول له

پیشنهاد کاربران

سلام
ممنون میشم نوشته منو به شکل زیر تغییر بدید
کسی که احضار مکفول برای او تعهد شده است
طرف مقابل کفیل
طلبکار. کسی که کفالت به نفع اوست.

بپرس