برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

مکتب

/maktab/

مترادف مکتب: آموزشگاه، دبستان، دبیرستان، کالج، مدرسه، کتاب، مکتب خانه، مشرب، نحله

برابر پارسی: دبستان، دبیرستان، آموزشگاه، اندیشگاه

معنی مکتب در لغت نامه دهخدا

مکتب. [ م َ ت َ ] (ع اِ) دبیرستان. ج ، مکاتب. (زمخشری ) (مهذب الاسماء) (از منتهی الارب ). دبیرستان و جای کتاب خواندن. (آنندراج ). دبیرستان و جایی که در آن نوشتن می آموزند و دفترخانه و جایی که در آن کودکان را تعلیم می کنند و خواندن و نوشتن و جز آن می آموزانند و سبق می دهند. ج ، مکاتب. (ناظم الاطباء). موضعتعلیم. (از اقرب الموارد). کُتّاب. دبستان. دبیرستان. مدرسه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
در مکتب ادب ز ورای خرد نهاد
استاد غیب تخته ٔ تهدید در برم.
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص 328).
ای مذهبها ز بعثت تو
چون مکتبها به عید نوروز.
جمال الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید ص 9).
در مکتب جان ز شوق نامت
لوح «ارنی » ز سر گرفته.
جمال الدین عبدالرزاق (دیوان ایضاً ص 11).
آدم به گاهواره ٔ اوبود شیرخوار
ادریس هم به مکتب او گشت درس خوان.
خاقانی.
چرخ طفل مکتب او بود و او پیر خرد
لیکن از پیران چنو معظم نخواهی یافتن.
خاقانی.
ز پی آنکه دو جا مکتب و دکان دارم
نه به مکتب نه به دکان شدنم نگذارند.
خاقانی.
پس از نه سالگی مکتب رها کرد
حساب جنگ شیر و اژدها کرد.
نظامی.
بدان کودک [ ماند ] که تا در مکتب باشد از بیم دوال معلم پای در دامن تأدب کشیده دارد. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 28). در مکتب هیچ تعلیم به تحصیل آن نرسد.(مرزبان نامه ، ایضاً ص 99). شنیدم که مردی در مکتب علمنا منطق الطیر زبان مرغان آموخته بود. (مرزبان نامه ).
کودکان مکتبی از اوستاد
رنج دیدند از ملال و اجتهاد.
مولوی.
چون درآیی از در مکتب بگو
خیر باشد اوستا احوال تو.
مولوی.
پادشاهی پسر به مکتب داد
لوح سیمینش در کنار نهاد.
سعدی (گلستان ).
مکتب وی را به مصلحی دادند پارسا و سلیم. (گلستان ).
همی کردم حدیث ابرو و مژگان او هر دم
چو طفلان سوره ٔ نون والقلم خوانان به مکتبها.
امیرخسرو دهلوی.
در مکتب حقایق پیش ادیب عشق
هان ای پسر بکوش ک ...

معنی مکتب به فارسی

مکتب
جای نوشتن، جای درس دادن، دبستان، مکاتب جمع
( اسم ) ۱ - محل کتابت جای نوشتن . ۲ - مدرسه دبستان : [ دادمه گفت شنیدم که مردی در مکتب علمنا منطق الطیر زبان مرغان آموخته بود ] . ( مرزبان نامه . چا. ۱۳۳۷ص ۳ ) ۱۱۱ - پیروی از نظریهای در فلسفه هنر و غیره مجموعه معتقدات یک استاد را که شایع شده مکتب آن استاد گویند جمع : مکاتب . یا به مکتب دادن . بمدرسه سپردن : [ پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سیمینش در کنار نهاد ] ( گلستان .قر.۱۶۷ )
خوشه که بعض بر آن خورده باشند . خوشه که پاره از بر آن را خورده باشند .
[school] [سینما و تلویزیون، هنرهای تجسمی] گروهی هنرمند هم عصر که همانندی هایی در دید و سبک دارند و غالباً از ناحیه یا شهر معینی هستند
[Chicago School, Chicago sociology] [باستان شناسی، جامعه شناسی] مکتبی برخاسته از دانشگاه شیکاگو در چهار دهۀ نخست قرن بیستم عمدتاً متکی بر عمل گرایی (pragmatism) و مشاهدات تجربی بی واسطه و تحلیل روندهای اجتماعی شهری
( اسم ) مکتب : [ از بس که در مشق جنون رسوا شدم پیرانه سر خندند بر من نو خطان طفلان مکتب خانه هم ] ( محتشم کاشی . چا . بمبئی ۲٠۵ ) توضیح مکتب خود اسم مکان است و نیازی به الحاق [ خانه ] ندارد ولی در زبان فارسی این نوع کلمات مستعمل است . مقایسه شود با معبد جای .
( صفت ) کسی که مکتب را اداره کند : [ حیف از آن پولهایی که سه سال تمام به میرزا حسن مکتب دار دادم تا سواد دارش کند . ] ( شام .۵۹ )
عمل و شغل مکتب دار
[Frankfurt School] [جامعه شناسی] مکتبی در جامعه شناسی نومارکسی عمدتاً متأثر از اندیشه های فروید و وِبِر که در موسسۀ مطالعات اجتماعی فرانکفورت نُضج گرفت و نقد سرمایه داری پیشرفته و اقتصادگرایی (economism) و اثبات گ ...

معنی مکتب در فرهنگ معین

مکتب
(مَ تَ) [ ع . ] ۱ - (اِ.) جای درس خواندن . ۲ - مدرسه . ۳ - نظریة فلسفی ،هنری ، ادبی . ج . مکاتب .
( ~ . نِ) [ ع - فا. ] (اِمر.) مدرسه ، مدرسه ای که در قدیم در آن خواندن و نوشتن و قرآن و اصول دین را آموزش می دادند.

معنی مکتب در فرهنگ فارسی عمید

مکتب
۱. جای درس دادن، دبستان، مکتب خانه.
۲. [قدیمی] جای نوشتن.
کسی که مکتب دارد و به کودکان خواندن و نوشتن یاد می دهد.

مکتب در دانشنامه اسلامی

اندیشه ابن سینا تاثیری روشن و قوی درحوزه علم و ادبیات و فلسفه برشرق و غرب داشته است. تاثیر اندیشه فلسفی او را، که موضوع بحث ماست، می توان از تعداد زیادی تفسیرهای نوشته شده بر آثار او و از نوشته های دیگری که درباب افکار او پدید آمده اند و روح اندیشه او را منعکس می کنند یا مورد انتقاد قرار می دهند، به وضوح دریافت.
ابو علی حسین بن عبدالله بن سینا، در ماه صفر ۳۷۰ق/اوت۹۸۰م در افشنه، نزدیک بخارا متولد شد (در زمان ترجمه برخی از آثار او به زبان لاتینی در سده دوازدهم م، تلفظ اسپانیایی نام او، Aven Sina یا Aben به شکل Avicenne درآمد که بطور کلی، در مغرب زمین به این اسم شناخته شده است). پدر وی از والدین دولت آل سامان بود. از مهمترین جزئیات زندگی ابن سینا از طریق شرح حال خود نوشت او که مرید و ندیم جوزجانی کامل کرده است، آگاهی داریم.ابن سینا، کودکی بسیار تیز هوش بود. دانش او همه علوم زمان، نحو و ریاضیات، طبیعیات و طب، فقه و الا هیات بود. او، از چنان شهرتی برخوردار بود که در ۱۷ سالگی امیر سامانی، نوح ابن منصور، او را دربار خود خواند و ابن سینا توانست بیماری او را معالجه کند. با این همه، مابعد الطبیعه ارسطو بر ابن سینا سخت دشوار می نموده است، چنانکه چهل بار آن کتاب را خواند، ولی چیزی بر او روشن نشد و سرانجام با قرائت رساله ای از فارابی که به تصادف به آن دست یافته بود، «پرده از پیش چشمان او برداشته شد». اعتراف به این قدردانی (از فارابی) را با علاقه ثبت کرده اند، ابن سینا، در ۱۸ سالگی، به تقریب، بر همه علوم آگاهی به هم رسانده بود، ولی می بایست آنها را به کمال می آموخت.
← از خراسان تا اصفهان
اگر در نظر داشته باشیم که زندگی ابن سینا تا چه حد سرشار از حوادث و اشتغالات سیاسی بوده است، وسعت آثار او، مایه تحسین خواهد شد. کتابشناسی ابن سینا که به همت آقای یحیی مهدوی تدوین شده، ۲۴۲ عنوان را شامل می شود. آثار او که تاثیری ژرف در مغرب زمین سده های میانه و در مشرق زمین تاکنون گذاشته، همه قلمرو های فلسفه و علوم آن زمان را شامل می شود. ابن سینا، به بهترین وجهی، نمونه کامل انسان جامع سده های میانه را در خود تحقق بخشید. از ابن سینا، رساله ای در باب نماز و چند تفسیر بر سوره های قرآنی باقی مانده است ...


مکتب در دانشنامه ویکی پدیا

مکتب
مکتب در موارد زیر به کار می رود:
برای اشاره به مدرسه در فارسی افغانستان
مکتبخانه، برای مکتب، به معنی مدرسه ابتدایی
مکتب فکری: مجموعه یا گروهی از افراد که ویژگی های فکری مشترک خود یا چشم انداز فلسفی، رشته، اعتقادی، جنبش اجتماعی، جنبش فرهنگی و جنبش هنری خود را با یکدیگر در میان می گذارند.
مکتب به عربی ( الَمَکتَب ) دهستانی است در ناحیهٔ (ذی جبلة) وأعمال اب، از توابع استان اِب در کشور یمن در شبه جزیره عربستان.
روستای الضنهابی
روستای عُرشان
روستای الذنبة
روستای السرایم
روستای المقادمة
جمعیت این دهستان در حدود (۳۰ خانوار) و (۸۹۰۹) نفر می باشد.
روستاهای توابع این دهستان به شرح زیر است:
مکتب آتن (به ایتالیایی: Scuola di Atene) یکی از معروفترین آثار نقاش رنسانس ایتالیایی، رافائل (۱۴۸۳ - ۱۵۲۰ میلادی) است که در خلال سال های ۱۵۱۰ و ۱۵۱۱ میلادی به عنوان بخشی از نقشهای دیواری اقامتگاه پاپ در واتیکان خلق شده است.
Wikipedia contributors, «The School of Athens,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_School_of_Athens&oldid=175966058 (accessed December ۶، ۲۰۰۷).
این اثر به عنوان شاهکار رافائل و تجسمی تمام عیار از روح کلاسیک دوران اوج رنسانس (به انگلیسی: High Renaissance) شناخته می شود، زمانی که پاپ جولیوس دوم به تشویق هنرمندان بزرگی چون رافائل، لئوناردو دا وینچی، دل سارتو و میکل آنژ پرداخت و شهر رم، عملاً جایگزین شهر فلورانس در تمرکز آثار هنری اروپا در طول سال های رنسانس شد.
در این اثر، چهره های مختلفی از مشهورترین فلاسفه یونان باستان، دانشمندان و دیگر شخصیتهای شناخته شده به تصویر کشیده شده اند. به دلیل این که خود رافائل به طور صریح به نام شخصیتهای موجود در اثر اشاره نکرده است یا منبع مشخصی دربارهٔ این اثر و نامگذاری شخصیتهای آن وجود ندارد، تشخیص آن ها همواره با شبهاتی همراه ب ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مکتب در دانشنامه آزاد پارسی

تصویر مکتب خانه ای در تهران قدیم
تصویر مکتب خانه ای در تهران قدیم
مؤسسۀ آموزش ابتدایی کودکان و نوجوانان از نخستین قرن های اسلامی تا اواسط قرن ۱۴ش. مکتب، نخستین نوع مدرسۀ ابتدایی در سرزمین های اسلامی است و در اصل، نوعی مؤسسۀ آموزشی عمومی بوده است اما، در مواردی، مکتب خصوصی نیز در منزل طبقات اعیان دایر می شد و مخصوص فرزندان یک یا چند خانواده بود. روش تدریس مکتب، بر اساس حفظ مطالب درسی، با تکرار و تمرین بسیار و خواندن درس با صدای بلند بود. برنامۀ مکاتب در ابتدا، آموختن الفبا، قرائت قرآن، و حفظ بعضی قسمت های قرآن بود. بعدها، خواندن کتب فارسی هم معمول شد، اما کتب معیّنی نبود. برخی از کتاب هایی که در مکتب خانه های ایران تدریس می شد عبارت بودند از عم جزء (جزء آخر قرآن مجید)؛ صد کلمه از حضرت امیر (ع) به عربی و فارسی، مثنوی نان و حلوای شیخ بهایی، موش و گربه اثر عبید زاکانی، نصاب الصّبیان، جودی، جوهری، ترسل، گلستان سعدی؛ دیوان حافظ، حسین کُرد شبستری. در ضمن، مشق خط (خوشنویسی) نیز در مکتب تعلیم داده می شد. آموزش اعداد و حساب در حد حساب سیاق بود که در کار و کسب آن زمان رواج داشت و به کار می آمد. آموزش در مکتب غالباً با تنبیه بدنی همراه بود که معمولاً عبارت بود از حبس، زدن با چوب و ترکه، و فلک کردن. مکتب ساختمان ویژه ای نداشت و در اتاقی ساده، و غالباً در یک دکان، تشکیل می شد که نمد یا بوریایی در کف آن می انداختند. برخی از کودکان زیرانداز یا تشکچه ای برای نشستن به مکتب می آوردند. مکتب سِن ورودی خاصی نداشت، ولی معمولاً کودکان را از ۵سالگی، از زمانی که از عهدۀ شست وشو و طهارت خود برمی آمدند، به این مدارس می سپردند. مدت تحصیل بر حسب سن و توانایی مالی و استعداد افراد متفاوت بود و عمدتاً در پانزده سالگی دورۀ تحصیل پایان می یافت. مکتب معمولاً برای پسرها بود، ولی گاهی به صورت مختلط، پسر و دختر، تشکیل می شد. گاهی نیز برای دختران مکتب جداگانه و در داخل خانه تشکیل می شد. این مدارس امتحان رسمی نداشت و تنها امتحان آن این بود که شاگرد بتواند کتاب های تعیین شده را درست بخواند و نامه یا مطلبی را بنویسد. با پیدایش مدارس جدید، مکتب خانه ها به تدریج از میان رفتند.

مکتب در جدول کلمات

مکتب آرمان گرایی
ایده آلیسم
مکتب ادبی
رمانتیسم
مکتب اشتراکی
کمونیسم
مکتب انسان گرایی
اومانیسم
مکتب پرستش بت یا غیر ذیروح
اتیمیسم
مکتب تشبیهی ا دبی
سمبولیسم
مکتب خانه
ادبستان
مکتب روانشناختی
رفتارگرایی
مکتب روح پرستی
اتیمیسم
مکتب رویا
سورئالیسم

معنی مکتب به انگلیسی

school (اسم)
اموزشگاه ، گروه ، دسته ، مکتب ، دبیرستان ، دبستان ، مدرسه ، تحصیل در مدرسه ، تدریس در مدرسه ، مکتب علمی یا فلسفی ، جماعت همفکر ، دسته ماهی ، گروه پرندگان
training (اسم)
تحصیل ، تعلیم ، تدریس ، مکتب ، مشق ، اموزش ، پرورش
experience (اسم)
ازمایش ، خبرگی ، مکتب ، تجربه ، ورزیدگی ، اروین ، ازمودگی ، کارازمودگی
doctrine (اسم)
اصول ، طریقت ، گفته ، تعلیم ، مکتب ، حکمت
primary school (اسم)
مکتب

معنی کلمه مکتب به عربی

مکتب
اکاديمية , مدرسة
الإنتقائية
مدير المدرسة
مدرسة
طائفة
اکاديمية

مکتب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سنت الله
مکتب جای است که ما درآنجا علم ودانش می آموزیم
ابوالفضل شمس
عقاید، اندیشه ها وتفکراتِ گروهی از افراد که رفتارشان را بر اساس آن عقاید تنظیم ،
و به اشتراک آن عقاید بایکدیگر و با دیگران مبادرت می ورزند
حسین
مکتب جای آموختن علم است
علی باقری
مکتبِ کن: مدرسه ی امر "کُن فَیکون" دانشگاه علوم الهی و ازلی.
گوش پیچیدگان مکتب کن
چون در آموختند لوح سَخُن
هفت پیکر نظامی، تصحیح دکتر ثروتیان، ۱۳۸۷ ، ص۴۳۵.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مکتب چیست   • مکتب خونه مدار منطقی   • مقاله درباره مکتب   • مکتب خونه مدار الکتریکی   • تعریف مکتب   • مکتب خونه ساختمان داده   • مکتب خونه الکترونیک   • مکتب خونه فیزیک   • معنی مکتب   • مفهوم مکتب   • معرفی مکتب   • مکتب یعنی چی   • مکتب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مکتب

کلمه : مکتب
اشتباه تایپی : l;jf
آوا : maktab
نقش : اسم
عکس مکتب : در گوگل

آیا معنی مکتب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )