برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1446 100 1

مکانیک آماری

مکانیک آماری در دانشنامه ویکی پدیا

مکانیک آماری
مکانیک آماری، یکی از مباحث مطرح در فیزیک است که به سیستم هایی با تعداد متغیرهای بسیار زیاد می پردازد. این متغیرها می توانند ذراتی چون اتم ها، مولکول ها، یا ذرات بنیادی باشند که تعداد آن ها می تواند هم مرتبه با عدد آووگادرو باشد. در این مبحث، با استفاده از خاصیتهای میکروسکوپی این ذرات مانند ساختار اتمی و برهمکنش بین آن ها، اطلاعاتی در مورد خواص ماکروسکوپی سیستم مانند فشار، انتروپی و انرژی آزاد گیبس، از طریق محاسبات و روش های آماری به دست می آید. مثلاً معادله های حالت در ترمودینامیک توسط مدل های میکروسکوپی-آماری مشتق می شوند.
Huang, Kerson (1990). Statistical Mechanics. Wiley, John & Sons, Inc. ISBN 0-471-81518-7.
مکانیک آماری شکوفایی خود را قبل از همه، مدیون دانشمندان کلاسیکی نظیر لودویگ بولتزمان، جوسایا ویلارد گیبز و جیمز کلرک ماکسول می باشد.
هدف مکانیک آماری پیش گویی، درک پدیده های ماکروسکوپی و محاسبه خواص آن ها از روی خواص مولکولهای منفرد سازنده آن سیستم است.]
عکس
عکس مکانیک آماری
مکانیک آماری کوانتومی به اعمال روش های مکانیک آماری برای مطالعه ی سامانه های کوانتومی گفته می شود. اساس مکانیک آماری کوانتومی، توصیف کوانتومی سامانه های بس ذره ای است. در مکانیک کوانتومی، یک آنسامبل آماری (توزیع احتمال روی حالت های کوانتومی ممکن) توسط یک عملگر چگالی S روی فضای هیلبرت H توصیف کننده ی سامانه ی کوانتومی مورد نظر توصیف می شود. این موضوع در فرمول بندی های مختلف مکانیک کوانتومی قابل نشان دادن است.
J. von Neumann, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, Princeton University Press, 1955.
F. Reif, Statistical and Thermal Physics, McGraw-Hill, 1965.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مکانیک آماری در دانشنامه آزاد پارسی

مِکانیک آماری (statistical mechanics)
شاخه ای از فیزیک. با آن خواص مجموعه های بزرگِ ذره ای را با توجه به حرکت ذرات سازندۀ مجموعه پیش بینی می کنند. مکانیک آماری ارتباط تنگاتنگی با ترمودینامیکدارد.

ارتباط محتوایی با مکانیک آماری

مکانیک آماری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مکانیک آماری   • مفهوم مکانیک آماری   • تعریف مکانیک آماری   • معرفی مکانیک آماری   • مکانیک آماری چیست   • مکانیک آماری یعنی چی   • مکانیک آماری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مکانیک آماری
کلمه : مکانیک آماری
اشتباه تایپی : l;hkd; Hlhvd
عکس مکانیک آماری : در گوگل

آیا معنی مکانیک آماری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران