برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1453 100 1

مکاشفه یوحنا

مکاشفه یوحنا در دانشنامه ویکی پدیا

مکاشفه یوحنا
مکاشفه یوحنا که با عنوانهای دیگری همچون وحی به یوحنا، آخرالزمان یوحنا، کتاب وحی و مکاشفهٔ عیسی مسیح نیز خوانده می شود، آخرین کتاب از کتب «عهد جدید» مسیحیان می باشد. مکاشفه تنها کتاب عهد جدید است که در ردهٔ ادبیات رستاخیزی قرار می گیرد؛ و نه تعلیمی یا تاریخی، و تعدادی بسیار از پنداره ها، نمادها و تمثیل ها را به ویژه در رابطه با وقایع آینده به کار می بندد. مکاشفه به نظر می آید مجموعه ای از بخش های مجزا باشد که به وسیلهٔ نویسندگان گمنامی که در آخرین ربع سدهٔ اول میلادی می زیستند نوشته شده باشد. با این وجود این طور انگاشته می شود که این کتاب توسط یوحنا، «مرید محبوب» مسیح، در «پاتموس» (جزیره ای در یونان) در دریای اژه به رشته تحریر درآمده است.
کتاب مکاشفهٔ یوحنا در وب سایت کلمه/ ترجمهٔ هزارهٔ نو
این کتاب از دو بخش عمده تشکیل شده است، که اولین بخش آن (فصل های ۲ تا ۳) شامل پند و اندرزهای مذهبی (و نه پنداره ها یا رمزآفرینی ها) در نامه های جداگانه ای می باشد که خطاب به هفت کلیسای آسیای صغیر نگاشته شده اند. در بخش دوم (فصل های ۴ تا ۲۲:۵)، رؤیاها، تمثیل ها و نمادها (در اغلب موارد بدون تعبیر یا تفسیر) قسمت گسترده ای از متن کتاب را تشکیل داده و مفسران را واداشته اند تا لزوماً تعبیرهای متفاوتی از آنها ارائه دهند.
بسیاری از محققان موافقند که مکاشفه فقط یک تمثیل انتزاعی معنوی جدا از وقایع تاریخی، یا صرفاً یک پیشگویی دربارهٔ تحولات آخر دنیا که به صورت کلامی مبهم در لفافه آمده باشد، نیست، بلکه تحت تأثیر بحران ایمان، در دوران مسیحیت اولیه که محتملاً به وسیلهٔ شکنجه های رومیان ایجاد شده بود، نگاشته شده است. در نتیجهٔ آن، مسیحیان ترغیب شده اند که در ایمانشان ثابت قدم باشند تا استوارانه، امید خود را به اینکه در نهایت خداوند در برابر دشمنان خود (و دشمنان آن ها) پیروز خواهد شد، حفظ نمایند. از آنجایی که چنین دیدگاهی مشکلات دوران های بعدی در مبحث آخرت را نیز باز می تاباند، پیام مکاشفه به نسل های آیندهٔ مسیحیان نیز ارتباط می یابد، کسانی که مسیح پیشاپیش دربارهٔ آن ها هشدار داده که به طریقی مشابه، دچار عذاب و شکنجه خواهند شد. پیروزی خداوند بر شیطان (در اینجا مقاومت مسیحیان در برابر شکنجهٔ رومیان) نمونه ای از پیروزی های پیشگویی شده م ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مکاشفه یوحنا در دانشنامه آزاد پارسی

مُکاشفۀ یوحَنّا (Revelation)
مُکاشفه یوحَنّا
صحیفۀ آخر عهد جدید، تألیف آن منسوب به یوحنای حواری. ولی اکنون عموماً آن را از نویسندۀ دیگری می دانند. رؤیایی دربارۀ آخرالزمان، روز قیامت، آسمان، و سرزمین جدیدی با حاکمیت خدا در بیت المقدس (اورشلیم) در آن توصیف می شود. هدف از تألیف آن تقویت روحیۀ مسیحیان آزار و شکنجه دیدۀ نخستین بوده است.

ارتباط محتوایی با مکاشفه یوحنا

مکاشفه یوحنا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
مکاشفه یوحنا که با عنوانهای دیگری همچون وحی به یوحنا، آخرالزمان یوحنا، کتاب وحی و مکاشفهٔ عیسی مسیح نیز خوانده می شود، آخرین کتاب از کتب «عهد جدید» مسیحیان می باشد.
شرح مختصر و نامهای انگلیسی:
The Book of Revelation is the final book of the New Testament. The title came into usage from the first word of the book in Koine Greek: apokalypsis, meaning "unveiling" or "revelation" (the author himself not having provided a title). It is also known as the Book of the Revelation of Saint John the Divine or the Apocalypse of John, (both in reference to its author) or the Book of the Revelation of Jesus Christ (in reference to its opening line) or simply Revelation, (often dubbed "Revelations" in contrast to the singular in the original Koine) or the Apocalypse. The word "apocalypse" is also used for other works of a similar nature in the literary genre of apocalyptic literature.
مکاشفه تنها کتاب عهد جدید است که در ردهٔ ادبیات رستاخیزی قرار می گیرد؛ و نه تعلیمی یا تاریخی، و تعدادی بسیار از پنداره ها، نمادها و تمثیل ها را به ویژه در رابطه با وقایع آینده به کار می بندد. مکاشفه به نظر می آید مجموعه ای از بخش های مجزا باشد که به وسیلهٔ نویسندگان گمنامی که در آخرین ربع سدهٔ اول میلادی می زیستند نوشته شده باشد.[۱] با این وجود این طور انگاشته می شود که این کتاب توسط یوحنا، «مرید محبوب» مسیح، در «پاتموس» (جزیره ای در یونان) در دریای اژه به رشته تحریر درآمده است.
محتویات [نمایش]
مفاهیم [ویرایش]
این کتاب از دو بخش عمده تشکیل شده است، که اولین بخش آن (فصل های ۲ تا ۳) شامل پند و اندرزهای مذهبی (و نه پنداره ها یا رمزآفرینی ها) در نامه های جداگانه ای می باشد که خطاب به هفت کلیسای آسیای صغیر نگاشته شده اند. در بخش دوم (فصل های ۴ تا ۲۲:۵)، رویاها، تمثیل ها و نمادها (در اغلب موارد بدون تعبیر و یا تفسیر) قسمت گسترده ای از متن کتاب را تشکیل داده و مفسران را واداشته اند تا لزوماً تعبیرهای متفاوتی از آنها ارائه دهند.
یکی از رویاهای «یوحنای پاتموس» در مکاشفه (۴:۴) که در کتاب مصور «ساعات خوش دوک دوبری» به تصویر کشیده شده است.
بسیاری از محققان موافقند که مکاشفه فقط یک تمثیل انتزاعی معنوی جدا از وقایع تاریخی، و یا صرفاً یک پیشگویی درباره ٔ تحولات آخر دنیا که به صورت کلامی مبهم در لفافه آمده باشد، نیست، بلکه تحت تاثیر بحران ایمان، در دوران مسیحیت اولیه که محتملاً به وسیلهٔ شکنجه های رومیان ایجاد شده بود، نگاشته شده است. در نتیجهٔ آن، مسیحیان ترغیب شده اند که در ایمانشان ثابت قدم باشند تا استوارانه، امید خود را به اینکه در نهایت خداوند در برابر دشمنان خود (و دشمنان آن ها) پیروز خواهد شد، حفظ نمایند. از آنجایی که چنین دیدگاهی مشکلات دوران های بعدی در مبحث آخرت را نیز باز می تاباند، پیام مکاشفه به نسل های آیندهٔ مسیحیان نیز ارتباط می یابد، کسانی که مسیح پیشاپیش دربارهٔ آن ها هشدار داده که به طریقی مشابه، دچار عذاب و شکنجه خواهند شد. پیروزی خداوند بر شیطان (در اینجا مقاومت مسیحیان در برابر شکنجه ٔ رومیان) نمونه ای از پیروزی های پیشگویی شده مشابه خیر بر شر در آینده و پیروزی نهایی خداوند در پایان جهان می باشد.[۲]
با وجود آن که عنصر مرکزی در مکاشفه، «مسیح» است، با مطالعه و ادراک بیشتر متن، شباهت های آن با شیوه ٔ بیانی و مفاهیم کتاب عهد عتیق، مشخص می گردد. خصوصا آنهایی که از کتابهای دانیال و حزقیال گرفته شده اند. به طور مثال، نویسنده از عدد هفت استفاده می کند، تا در مفهومی سمبلیک، بر «تمامیت» (totality) یا «کمال» (perfection) دلالت داشته باشد. مراجعات و اشاره هایی به «یک هزار سال» (فصل ۲۰) موجب شد تا عده ای در این انتظار باشند که پیروزی نهایی خداوند بر شیطان، پس از سپری شدن هزاره ای فرا رسد.[۳]
تقسیم بندی کلّی [ویرایش]
۱ - مقدمه (۱:‏۱-‏۸)
۲ - رؤیای آغازین و نامه به هفت کلیسا (۱:‏۹ تا ۳:‏۲۲)
۳ - کتابی با هفت مُهر (۴:‏۱ تا ۸:‏۱)
۴ - هفت شیپور (۸:‏۲ تا ۱۱:‏۱۹)
۵ - اژدها و دو وحش (۱۲:‏۱ تا ۱۳:‏۱۸)
۶ - رؤیاهای گوناگون (۱۴:‏۱ تا ۱۵:‏۸)
۷ - هفت جام غضب خدا (۱۶:‏۱-‏۲۱)
۸ - نابودی بابِل و شکست وحش و نبی دروغین و ابلیس (۱۷:‏۱ تا۲۰:‏۱۰)
۹ - داوری نهایی (۲۰:‏۱۱-‏۱۵)
۱۰ - آسمان جدید، زمین جدید و اورشلیم جدید (۲۱:‏۱ تا ۲۲‏:‏۵)
۱۱ - بخش پایانی (۲۲:‏۶-‏۲۱)
منابع [ویرایش]
↑ مقالهٔ «مکاشفه یوحنا» (Revelation to John) در دانشنامه بریتانیکا (Encyclopedia Britannica)
↑ مقالهٔ «مکاشفه یوحنا» (Revelation to John) در دانشنامه بریتانیکا (Encyclopedia Britannica)
↑ مقالهٔ «مکاشفه یوحنا» (Revelation to John) در دانشنامه بریتانیکا (Encyclopedia Britannica)
پیوند به بیرون [ویرایش]
کتاب مکاشفهٔ یوحنا در وب سایت کلمه/ ترجمهٔ هزارهٔ نو
در ویکی انبار پرونده هایی دربارهٔ مکاشفه یوحنا موجود است.
رده های صفحه: عهد جدیدآخرت شناسی در مسیحیت
قس عربی
سفر رؤیا یوحنا هو السفر الوحید ذو الصفة النبویة بین أسفار العهد الجدید ویأتی ترتیبه عادة الأخیر بین مجموع أسفار الکتاب المقدس ،وهو منسوب بحسب التقلید المسیحی العائد إلى القرون المیلادیة الأولى إلى یوحنا بن زبدی أحد رسل المسیح الإثنا عشر، دوِّن هذا السفر على الأغلب بعد دمار مدینة القدس (أورشلیم) بید الرومان قرابة العام 70 م.
[عدل]مکان کتابة السفر
بحسب التقلید المسیحی فأن یوحنا الرسول قام بکتابة الرؤیا أثناء قضاءه فترة النفی (1 : 9) فی جزیرة یونانیة تدعى بطمس أو بطموس Patmos والتی تبعد قرابة الـ 25 میلا من شواطئ آسیا الصغرى، ویذهب قلة الباحثین إلى أن یوحنا دون هذا السفر بعد عودت ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مکاشفه یوحنا   • مفهوم مکاشفه یوحنا   • تعریف مکاشفه یوحنا   • معرفی مکاشفه یوحنا   • مکاشفه یوحنا چیست   • مکاشفه یوحنا یعنی چی   • مکاشفه یوحنا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مکاشفه یوحنا
کلمه : مکاشفه یوحنا
اشتباه تایپی : l;hati d,pkh
عکس مکاشفه یوحنا : در گوگل

آیا معنی مکاشفه یوحنا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران